Op stap met IVN-jongeren

Op 12 mei was er afgesproken om met de jeugdgroep van de Amersfoortse IVN naar de polder Arkemheen te gaan om daar naar weidevogels te kijken. We hadden afgesproken bij het gemaal Hertog Reinoud van waar we zouden vertrekken voor een wandeling over de dijk richting Spakenburg.

Om 10.00 uur was iedereen aanwezig en konden we na een korte inleiding wat weidevogels nu eigenlijk zijn, lekker gaan wandelen. Al snel bleek dat er buiten de weidevogels ook veel rietvogels in de binnen- en buitendijkse rietkragen aanwezig waren. Zo konden we met de telescoop mooi de Rietgors, de Kleine karekiet zien en hoorden we de Sprinkhaanzanger met z’n wekkertje. Bij het gemaal zagen we drie soorten zwaluwen en natuurlijk soorten als Meerkoet, Reiger en Wilde eend.

jo1

Dat IVN-kinderen gewend zijn om naar meer dingen te kijken dan alleen maar vogels bleek al snel. Er werd van alles verzameld en gezien. Interessant was natuurlijk een in de sloot uitgezette rattenval, werden er eierschalen verzameld en werd er een schapenschedel gevonden. Natuurlijk zagen we ook weidevogels zoals de zijn eigen naam roepende Kievit en Grutto. Ook de Tureluur en diverse ganzen werden waargenomen. Helaas geen Wulpen vandaag. Ook werden armen met bloemen en grassen geplukt voor thuis op de vaas. Al met al hebben we een prachtige ochtend beleefd met IVN-jongeren. Hun vaste begeleiders kregen een hart onder de riem gestoken voor al het leuke werk dat ze met “hun” jongeren doen!  Volgend jaar wellicht samen het bos in?

Gerard van Haaff