Persbericht Stichting Behoud de Eemvallei 14.03.2024

Kees Koolmees, Secretaris Stichting Behoud de Eemvallei, schreef:

@Jaap Vos

Grutto

Provincie Utrecht brengt met voorwaarde-maatregel  uitsterven bedreigde grutto’s nog verder in gevaar

In de Eemvallei / Eemland loopt vanaf 1 januari het project ganzenverjaging waardoor de met uitsterven bedreigde grutto’s, maar ook andere weidevogels in het broedseizoen door verstoring in de knel komen. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vindt het begrijpelijk om economische schade te reduceren die wordt veroorzaakt door ganzen op landbouwgrond. Daarvoor wordt sinds 1 januari, net zoals verleden jaar, weer gebruik gemaakt van drones en lasers. Verleden jaar was het een pilotproject waarbij de conclusie was dat er 52% minder schade aan het gras was. Echter nu pas wordt ingezien dat die aanpak niet goed werkt omdat o.a. de bedreigde grutto’s tijdens het broedseizoen ernstig worden verstoord. Daarom is Natuurmonumenten op haar eigen terreinen daarmee al direct op 11 maart gestopt toen bleek dat de weidevogels hiervan hinder ondervonden.

De Eemvallei landbouwgronden waarop Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer weidevogelpakketten rusten via het Collectief Eemland, maken namelijk ook gebruik van de optie om faunaschade (ganzenvraat) vergoed te krijgen. Voorwaarde hierbij is dat de grondgebruiker minimaal 2x per week acties inzet om de schade te voorkomen. Dit betekent 2x per week ganzen verjagen. Echter wanneer er 6 dagen per week gecoördineerd deze verjaagactie meerdere malen per dag worden uitgevoerd dan is dat een groot verschil met 2x in de week waarbij ieder voor zijn/haar areaal dit uitvoert. Er is beleidsmatig dus geen goede keuze gemaakt. Het is conflicterend om aan de ene kant rust te wensen voor de weidevogels en aan de andere kant een verjagings-verplichting op te leggen voor het in aanmerking te kunnen komen voor een schadevergoeding voor de geleden schade.

Uitwerking moet zijn dat de weidevogels geen last mogen ondervinden op de terreinen waar weidevogelbeheer wordt vergoed. De extra schadekosten door ganzenvraat moet niet bij de boer op zijn bordje komen maar gewoon door de provincie worden vergoed waarbij dus de verjagingsplicht moet komen te vervallen. SBDE is heel blij met de boeren en hun inzet voor weidevogelbeheer. Weidevogelbeheer moet volgens de SBDE gebiedsbreed worden uitgevoerd om het tij voor de weidevogels te kunnen keren, dat lukte in Eemland tot u toe redelijk goed maar kan nog veel beter.