Pier van IJmuiden 09-12-2023

Hanneke Lankhof schreef:

©Ron Keet

Kuifaalscholver

Opnieuw proberen we vandaag als bestemming de pier van IJmuiden aan te doen, nadat we op 28 oktober vanwege horror omstandigheden (stormachtige wind en hevige neerslag) zijn uitgeweken naar Arkemheen, wat achteraf bezien een uitstekende keuze was.
De afgelopen dagen leek opnieuw het weer ons de das om te gaan doen, maar een goede analyse van buienradar gaf de doorslag, tot 11 uur zou het droog blijven, en hopelijk een groene vlag aan het begin van de pier.
We vertrekken met z’n achten in 2 auto’s en komen om 9 uur aan op de parkeerplaats van de strandopgang. Vanwege de neerslagdreiging zetten we er de pas in, de dodaarsjes in de Marinahaven en de roodborsttapuiten in de vegetatie aan de kant gunnen we een korte blik en al gauw staan we aan het begin van de pier oog in oog met 3 kuifaalscholvers. Yes, dit is een mooie start. Voor een aantal onder ons is deze vogelsoort een lifer! Even verderop ligt een zielige zeehond op een zandstrandje, dat ziet er niet gezond uit. De eerste oeverpiepers hebben zich al gemeld en ook de steenlopers staan in een grote groep op de basaltblokken. Vanuit het zuidwesten zien we een dreigende grijze lucht op ons afkomen, dus we kijken maar de andere kant uit waar

©Ron Keet

IJseenden

we 3 ijseenden (2 man en 1 vrouw) ontdekken. We lopen verder de pier af zodat we dichterbij komen en ze ook zonder scoop mooi kunnen bekijken.

©Ron Keet

Paarse Strandloper

Ook paarse strandlopers komen goed in beeld, eerst nog 1 voor 1, maar uiteindelijk aan het eind van de pier zitten er een aantal bij elkaar. We horen van andere vogelaars dat er aan het eind ook Jan-van-Genten langsvliegen, dus we zetten er de pas in. Zover komt het nog niet, want er wordt een zwemmende Zwarte zeeëend en een keilende jager, die “afgemaakt” wordt als een kleine, ontdekt. Ook deze jager is voor een aantal van ons een lifer, nr 2. Als we dan bijna aan het eind van de pier komen, kunnen we de eerste Jan-van-Genten bewonderen. Flink veel adulte en bijna adulte vogels met een enkele volledig bruine juveniel komen langsvliegen. Uiteindelijk hebben we zo’n 16 JvG’s voorbij zien komen. Achter de schepen die van zee komen zien we grote groepen meeuwen. De determinatie draait op volle toeren: vooral zilvermeeuwen en kokmeeuwen, maar ook drieteenmeeuwen (adulten en juvenielen), stormmeeuwen, grote mantelmeeuwen en 1 kleine mantelmeeuw worden genoteerd. Ondertussen, het is al lang 11 uur geweest, van regen nog geen drup, nestelen we ons tegen de vuurtoren aan, waar het uit de wind goed toeven is. We genieten van ons uitzicht op de meeuwen, de paarse strandlopers, op een groeiend aantal voorbijvliegende roodkeelduikers en een groot aantal aalscholvers die lekker aan het duiken zijn.
Om 12.15 uur besluiten we terug te gaan, de wind is beduidend toegenomen, de golven slaan al lekker hoog over de pier, zodat regenkleding een vereiste is. De paarse strandlopers volgen ons nog gezellig een eindje mee terug. We komen de auto van de reddingsbrigade tegen die op weg is naar het eind van de pier… in de verte zien we een rode vlag wapperen… Voordat we de pier echt af zijn, komt de 3e lifer in beeld: een heel fraai mannetje sneeuwgors op de rand van de basaltblokken. Hij laat zich mooi bewonderen en vliegt dan op, waarbij de witte vleugeldelen goed zichtbaar zijn.
Via de duintjes lopen we terug richting de parkeerplaats, maar voordat we daar zijn, wordt er op een gebouw een torenvalk ontdekt, die zich in de hoek van een kozijn wringt om even uit de wind te kunnen rusten. En tot slot vinden we een tweede sneeuwgors, ditmaal een vrouw, tussen de vegetatie in de duintjes. Ondertussen is het gestaag gaan regenen en besluiten we naar de auto’s te gaan en het Kennemermeer voor gezien te houden. Iedereen gaat meer dan tevreden huiswaarts met # 33 vogelsoorten, en sommigen zelfs met meerdere lifers, in de pocket.

Soortenlijst:

Roodkeelduiker Dodaars Fuut Aalscholver Kuifaalscholver
Wilde eend Zwarte zee-eend IJseend Grote zaagbek Torenvalk
Meerkoet Scholekster Drieteenstrandloper Paarse strandloper Steenloper
Kleine jager Kokmeeuw Stormmeeuw Kleine mantelmeeuw Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw Drieteenmeeuw Jan van Gent Oeverpieper Graspieper
Roodborsttapuit Zwarte kraai Ekster Kauw Huismus
Vink Cetti’s zanger Sneeuwgors
Gewone zeehond Grijze zeehond