Plantage Willem III, Elster waard en Amerongse Bovenpolder – 20 mei 2017

Ron Keet schreef

© GMD

Fluiter

Op de voormalige tabaksplantage Willem III worden we verwelkomd door minimaal 20 damherten, die net als wij genieten van de ochtendzang van de vele vogels. Het is weer oefenen geblazen om alle soorten te onderscheiden. We worden niet teleurgesteld. De nodige boompiepers laten hun parachute-achtige landing bij herhaling zien. Er zijn verder aardig wat boomleeuweriken, grasmussen, en roodborsttapuiten in dit open landschap waar te nemen. Een verrassing voor ons is het prachtig gekleurde mannetje geelgors.

Na de koffiestop lopen we richting het bos, onze (inmiddels geoefende) oren horen het gezang van de fluiter. Hij komt steeds dichterbij en uiteindelijk krijgen we hem allemaal prachtig in beeld. Deze vogel doet z’n naam eer aan: zulke mooie diepe aanlooptonen gevolgd door het kenmerkende ratelende gezang. Ook een drietal grauwe vliegenvangers zijn goed waar te nemen, naast een tweetal bonte vliegenvangers. De gekraagde roodstaart is voor een enkeling van ons goed te zien.

Daarna steken we de weg over en  gaan we naar de Elster Waard.  Eerst staat ons nog een kort regenbuitje te wachten, maar de zon doet alweer gauw goed werk. We krijgen daar  o.a. een slechtvalk en  voor de echte kenner een geelpootmeeuw in beeld.  Ook gele kwik,  grasmus,  kneu en grote zilverreiger worden we gewaar.

Bij het prachtige uitzichtplatform bij de Amerongse bovenpolder zijn de nodige lepelaars, druk bezig  om stekelbaarsjes op te lepelen. Nieuwsgierige wandelaars krijgen van ons uitleg over de diverse soorten die op het vogelbord te zien zijn, met de toevoeging dat de wintergasten al vertrokken zijn. Wel aanwezig zijn de zomergasten:  kluut, grutto, tureluur,  visdief en diverse eendensoorten met jongen. Een overvliegende bruine kiekendief man, laat zich goed bewonderen.

We wandelen daarna nog een tijdje in de polder zelf. Een mooi gebied met een aantal ondiepe plasjes en veel prachtige bloemen. Hier zien we nieuwe dagsoorten zoals een zestal kleine plevieren, een watersnip en een tweetal jonge tureluurs.

De zes tevreden deelnemers  komen na zes uur excursie  terug met een lijst van 78 soorten.