Plantage Willem III en Rijnuiterwaarden – 02-03-2024

Wigle Braaksma schreef:

@Almar de Ronde

Kraanvogels

Op 2 maart vertrekken 11 deelnemers uit De Bilt en arriveren rond 8:45 uur op de parkeerplaats van het natuurgebied Plantage Willem III te Elst. Het is een fraaie, zonnige dag met aanvankelijk weinig – later iets meer- wind uit zuidhoek en temperatuur die oploopt van ca. 5 ->10 graden. We lopen van 9-12 uur over de voormalige tabaksplantage naar de rand van het aangrenzende bos en vervolgens -langs akkerrand en enkele woonhuizen-  weer terug naar begrazingsgebied en parkeerplaats. Enkele deelnemers bezoeken dit natuurgebied -wat door Galloway-runderen en Konikpaarden wordt begraasd- voor het eerst en zijn verrast door het fraaie open landschap aan de zuidflank van de heuvelrug.

Al snel laten de eerste zingende boomleeuweriken zich horen en zien, worden neerstrijkende sperwer en rondvliegende buizerds ontdekt en laat ook een grote lijster-man zich uiteindelijk door iedereen bewonderen. Bij een klein ven (met bankje) wordt een korte koffie/koek-pauze genoten, waarbij 3 aanvliegende vogels geen ooievaars …. maar heuse kraanvogels blijken!  De 3 adulte kranen vliegen enkele rondjes boven ons en vervolgen hun reis in noordoostelijke richting. Een passerende man slechtvalk en 2 rondvliegende raven zijn eveneens leuke pauze-soorten. Langs de bosrand worden onder meer zwarte mees, kuifmees, staartmees, goudhaan en vuurgoudhaan opgemerkt en laten enkele buizerds, havik en sperwer zich zien. Nabij de woonhuizen worden wat konijnen, enkele exotische hoenders (o.a. Lady Amherstfazant) in een kooi bekeken en worden huismussen, appelvink en groenling waargenomen. Boomleeuweriken-zang (vermoedelijk 10-15 mannen) vormt deze ochtend (van veraf en vaak ook dichtbij) een bijzonder aangenaam soundscape-element!

Terug op de parkeerplaats worden extra telescopen gepakt en wordt in de Elsterwaard genoten (helaas merendeels op grote afstand en met “tegenlicht”) van veel watervogels. Veel eenden-soorten (o.a. pijlstaarten, brilduikers, bergeenden), beperkte aantallen ganzen, weinig steltloper-soorten en …. een raadselmeeuw: formaat geelpoot (vergeleken met langslopende wilde eend) maar kop/snavelvorm als van stormmeeuw. (Onze geelpoot-stormmeeuw blijft -evenals gekooide Aziatische hoenders-  onvermeld in onderstaand overzicht van waargenomen soorten). Helaas blijven 3 witte kwikstaarten en 1 waterpieper voor de meeste deelnemers niet/onvoldoende zichtbaar, maar gelukkig laat een man roodborsttapuit zich beter zien.

Afsluiter van deze excursie is een bezoek aan het vogelkijkplatform in het oostelijk deel van de Amerongse Bovenpolder. We treffen hier dodaars, grote zilverreigers en Pontische meeuw (maar ook waterhoen en ekster!) als aanvullende excursie-soorten. Om 13.30 uur wordt deze geslaagde gradiënten-excursie (overgang hoog/laag NL) afgesloten en terugreis gestart.

Soortenlijst: