Polder Arkemheen – 25-02-2023

Wigle Braaksma schreef:

Op onze eerste afdelingsexcursie van 2023 vertrekken we met 14 deelnemers uit  De Bilt om vanaf 08:30-11:00 uur vanaf de Zeedijk te gaan vogelen. Vanaf de parkeerplaats bij het Putter stoomgemaal lopen we in oostelijke richting naar Delta Schuitenbeek. Een   15- e deelnemer sluit zich aan en we genieten van talrijk aanwezige soorten ganzen, eenden en steltlopers. Helaas zien slechts enkele deelnemers roerdomp, steenuil en wilde zwaan……  maar gelukkig  laten grote zaagbekken, brandganzen, witgatjes, kluten, ijsvogels en Cetti’s zangers zich wel aan iedereen zien of horen.  Er staat een frisse noorden-wind die geleidelijk in kracht toeneemt, het is wisselend bewolkt en grotendeels droog.
Na terugkeer bij de parkeerplaats maken we nog een korte stop iets ten westen van Puttergemaal. Hier treffen we ondermeer nonnetjes en een  forse groep rustende grutto’s  met kleinere aantallen bonte strandlopers en kemphanen. Leuk is ook dat 5 meeuwensoorten op de steendam worden ontdekt  waaronder 2 Pontische en 1 Geelpootmeeuw. Vlak voor we vertrekken naar volgende excursiedoel  laten ook  2 adulte, hoog rondvliegende zeearenden zich bewonderen.
Vanaf 12-13 uur bezoeken we Nekkeveld, een erg (water)vogelrijke polder ten oosten van Spakenburg.  Talrijkste soorten zijn hier smient, kievit en goudplevier waarvan een deel regelmatig op/rondvliegt , vermoedelijk als gevolg van jagende slechtvalk(en).  Prachtige kemphanen (deels al in overgangskleed: van winter naar zomer!) maar ook foeragerende  witte kwikstaarten en  enkele veldleeuweriken (o.a. zingende man) laten zich goed zien in zonovergoten polder.
Als excursie-toetje kijken we vanaf de Zeedijk (13-13:30 uur)  nog even op het randmeer,  waar direct brilduikers, nonnen en grote zaagbekken zichtbaar blijken. Een verre geoorde fuut is alleen met telescoop te herkennen. Omdat de noordenwind inmiddels verder aanwakkert en we al zoveel vogels genoten hebben, besluiten we wat eerder dan gepland terug te gaan. Nadat  opnieuw zeearenden worden ontdekt (ditmaal mogelijk 3 subadulten!) en eindelijk een passerende slechtvalk zich ook aan ons laat zien, wordt deze geslaagde excursie afgesloten.
Bijzonder is dat enkele deelnemers geen lid van onze Vogelwacht waren maar… inmiddels 2 van hen zich hebben aangemeld bij onze jubilerende vereniging!

Soortenlijst: