Raven, inspirerend en bijzonder

Vanaf 25 september 2021 is er een tentoonstelling met als thema 

Raven, inspirerend en bijzonder

 in de expositieruimte van Guus Kruis, Beaufortlaan 1 Soestduinen.

De expositie maakt deel uit van het Herstartfestival Soest (https://www.herstartfestival.nl).

Er zijn schilderijen te zien van Guus Kruis en er is veel achtergrondinformatie over de raven , samengesteld door de Ravenwerkgroep Nederland

In 2020 kwam ik in Soestduinen te wonen. Na enkele weken zag ik enkele raven vliegen en hoorde ik het voor hen zo kenmerkende geluid.
Ik raakte gefascineerd door deze prachtige vogels. Ik ben over de raven gaan lezen en heb het afgelopen jaar geprobeerd vast te leggen hoe mooi, slim en ook verschillend ze zijn.”

Guus Kruis

 

De raaf was halverwege de vorige eeuw uitgestorven in Nederland en is daarna geherintroduceerd. Na een voorzichtige groei, kreeg deze fantastische vogel weer enigszins vaste poot aan de grond in Nederland. Maar…..het is een kwetsbare populatie en de raaf is dan ook nog steeds een beschermde Rode Lijst vogel. Reden genoeg om de Ravenwerkgroep Nederland op te richten in 2008, met als basis de Utrechtse Heuvelrug.

De werkgroep doet onderzoek naar het vóórkomen, verspreiding, gedrag en ecologie van deze fantastische vogel in Nederland. Bevindingen, voortgang en resultaten van deze werkzaamheden worden gedeeld met terreineigenaren/-beheerders en het publiek. Dit doen we door het geven van lezingen, er over te schrijven en via de media te verspreiden.
En nu ook door deze expositie!

Ravenwerkgroep Nederland