Redactievergadering

De volgende redactievergadering vindt plaats op

8 oktober 10:00 uur bij Bert Geelmuijden in Amersfoort