Reeuwijkse plassen – 10-02-2024

Marius Rutges schreef:

Reeuwijkse plassen

Om 8.30 uur met 8 deelnemers vertrokken vanuit Blokhoeve naar de parkeerplaats bij het Reeuwijkse Hout. Daar aangekomen was het even schrikken van de drukte. Veel wandelaars en fietsers, maar eigenlijk niet verwonderlijk met zo’n prachtige ochtend. Nagenoeg geen wind en een klein zonnetje. Heerlijk na dagen van regen en bewolking.
Na uitleg door Leo over het ontstaan van dit gebied beginnen we met de wandeling door een stuk van het Reeuwijkse Hout. Veel water en ruige begroeiing met struiken en bomen.
Een prachtig stukje om doorheen te lopen. Daarna naar de grote Reeuwijkse plas. Daarop zien we tienduizenden smienten. Wat een geweldig gezicht.

Regelmatig vallen er groepen smienten vanuit de lucht op het water om zich bij de soortgenoten te voegen. Boven onze hoofden worden we verrast door een Havik die een soort showtje voor ons uitvoert. Een cadeautje! Als we verder wandelen langs de plas wordt het wat rustiger met wandelaars en fietsers en spotten we volop verschillende soorten vogels zowel op het land ernaast als op het water.

Een stuk verderop pauzeren we bij een bankje voor onze meegebrachte versnaperingen. Als we onze excursie vervolgen komen we op een pad met verschillende soorten knot bomen. Hier krijgen we van Leo, als oud Hovenier, uitleg over de verschillende soorten en waarom de een anders groeit dan de ander en waar ze vroeger voor werden gebruikt. Een leuke toevoeging op deze vogel excursie en voor sommige van de deelnemers een openbaring. Inmiddels zijn we al even op pad en hebben we al heel wat vogelsoorten op ons lijstje staa .(zie bijgaand overzicht). Rond 12.30 zijn we weer terug bij de parkeerplaats van onze auto’s en kunnen we terugkijken op een geslaagde en gezellige excursie.

Gespotte vogels:

  • Grauwe, kol, brand en Canadese gans
  • Smienten, brilduiker, kuif-,tafel-,krak-,wilde-, slob-, berg en wilde eend
  • Fuut en geoorde fuut, dodaars, waterhoen, meerkoet, aalscholver, waterral, knobbelzwaan, blauwe- en grote zilverreiger
  • Kievit, wulp, scholekster, kokmeeuw
  • Buizerd, torenvalk, havik en sperwer
  • Houtduif, holenduif, groene specht, heggemus, winterkoning, roodborst, merel, zanglijster, spreeuw,
  • koolmees, pimpelmees, staartmees, sijs, cetti’s zanger, veldleeuwerik, graspieper, vink, huismus, ekster, zwarte kraai, kauw.

 

Gids: Leo van den Berg