Sloop van gebouwen

Voor de sloop moet een vergunning door de gemeente zijn afgegeven. Voor gierzwaluw, vleermuis en huismus is de aannemer verplicht om een ecologische check te laten doen en zogenaamde mitigerende maatregelen te laten uitvoeren.
Vraag in eerste instantie bij de gemeente naar de ontheffing voor de sloop en de ecologische begeleiding. Schakel eventueel hulp van een stadsvogeladviseur in van Vogelbescherming: https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/in-de-buurt/stadsvogeladviseur