Spreeuwen in Europa, niet overal achteruit

Van de site van SOVON

© GMD

Spreeuw

De achteruitgang van Spreeuwen trok afgelopen decennia veel aandacht. In Ornis Fennica verscheen recent een artikel waarin Europa-breed wordt ingegaan op aantalsveranderingen. Veel afnames, maar niet overal.

In eerdere studies bleek dat de dichtheid van Spreeuwen in boerenland vooral wordt bepaald door de aanwezigheid van grasland dat intensief door koeien of paarden wordt begraasd. Daarom probeerden de auteurs de trends van broedende Spreeuwen te koppelen aan de oppervlakte weiland en de aanwezigheid van vee. Vogels broedend in bossen of urbaan gebied bleven buiten beschouwing.
Lees hier het hele artikel.