Stille Kern/Horsterwold Zeewolde – 25-05-2024

Peter Dral schreef:

@Bert

Goudvink

De week voorafgaande aan zaterdag 25 Mei was het weer niet echt goed voor excursies, veel buien waarin ook veel water naar beneden viel. Dit beloofde wat voor onze excursie naar De Stille Kern / Horsterwold, wat bekend staat dat het pad rond de plas onder water kan staan bij veel regen. Maar het beloofde die zaterdagochtend droog te blijven, dus met goede moed en waterdichte schoenen (voor de meesten) vertrokken we met zeven mensen uit De Bilt. Twee mensen gingen rechtstreeks, dus stonden we ruim een half uur later met negen deelnemers op parkeerplaats De Stille Kern. Daar hoorde we meteen de vogel waarvoor we onder andere gekomen waren: de Wielewaal. Terwijl we naar de heuvel liepen hoorden we het ‘tikken’ van de Appelvink en zingen van de Tjiftjaf en Zanglijster. Eenmaal op de heuvel, wat een goed uitkijkpunt was om even stil te staan om te kijken, en ons oor te luister te leggen hoorden we Zwartkop, Cetti’s Zanger en Fitis. We zagen veel Staartmezen, Putters en bij het meer zaten Grauwe Ganzen, een Dodaars en onder andere Slobeend. We liepen vervolgens naar beneden alwaar we al gauw tot onze enkels in het water stonden op stukken van het overgelopen pad. Na een paar honderd meter zijn we richting kijkscherm gelopen en daarna nog een stuk over het fietspad. Deze route bood een andere biotoop dan langs het water en we hoorden en zagen verrassend veel soorten als Grasmus, Koekoek, Tuinfluiter. Kneu, Nachtegaal, Spotvogel, twee Sperwers, Goudvink, Kleine bonte specht en een IJsvogel scheerde langs. Op de terugweg, om nog even bij de Tuurtoren te stoppen, hoorde we nog een Raaf en Kleine karekiet en zagen we Lepelaars en kwamen de ‘kersen op de taart’ langs vliegen. Meerdere Wespendieven vlogen boven ons en ook nog redelijk dichtbij zodat de duifvormige kop goed te zien was. De Tuurtoren gaf ons nog een mooi overzicht over het hele gebied. We hoorden nog een Wielewaal, maar helaas hebben we de Wielewaal niet gezien, ondanks de hoop dat we die nog op de parkeerplaats zouden zien. Zeker een reden om nog een keer terug te komen naar dit mooie gebied.

@Bert

Wespendief

Om 13.45 gingen we huiswaarts waarbij we in totaal 58 vogelsoorten hebben waargenomen: Wielewaal; Merel; Tjiftjaf; Winterkoning; Spreeuw; Grote bonte specht; Roodborstje; Zwartkop; Koolmees; Appelvink; Zanglijster; Fitis; Vink; Grauwe gans; Meerkoet; Putter; Cetti’s zanger; Fuut; Wilde eend; Groenling; Tuinfluiter; Dodaars; Kuifeend; Kokmeeuw; Grasmus; Koekoek; Slobeend; Krakeend; Buizerd; Kneu; Grote zilverreiger; Witte kwikstaart; Nachtegaal; Staartmees; Blauwe reiger; Knobbelzwaan; Lepelaar; Tafeleend; Kleine karekiet; Sperwer; Spotvogel; Heggemus; Goudvink; Gierzwaluw; Kleine bonte specht; IJsvogel; Boomkruiper; Pimpelmees; Wespendief; Aalscholver; Gaai; Zwarte kraai en Raaf. Tevens zagen we een Grote keizerlibel en gewone Oeverlibel.