Tellingen – afd. Nieuwegein/IJsselstein

Zaterdag 13 januari 2018

Midwintertelling watervogels

In verschillende landen wordt in dit weekend geïnventariseerd op het vóórkomen van watervogels. De Vogelwacht afdeling Nieuwegein wil weer een beeld krijgen van de populatie en zal de verschillende watergebonden vogelsoorten gaan tellen.

Coördinatie: Wilco Stoopendaal
Vertrek: 9.00 uur op de fiets (route ongeveer 25 km); terug circa 15.00 uur
Waar: Nedereindseweg, bij ingang Nedereindse Plas (bij tunnel A2)
Aanmelden: niet nodig, maar mag.

 

Zaterdag 3 februari 2018

Midwinter roofvogeltelling

Jaarlijks wordt er in deze periode een roofvogeltelling georganiseerd. Het gebied zal worden uitgekamd op jagende en rustende roofvogels zoals buizerd, sperwer en torenvalk. Wellicht worden ook de schaarsere soorten zoals smelleken, slechtvalk, blauwe kiekendief of havik gezien. Doel van de telling is een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren. Ook kan zo de winterpopulatie van elke soort vastgesteld worden.

Coördinatie: Michiel van Vliet
Vertrek: 09.00 uur op de fiets (route ongeveer 25 km.)
Waar: Nedereindseweg bij ingang Nedereindse Plas (bij tunnel A2)
Aanmelden: niet nodig, maar mag.