Tienhoven / Bethunepolder 17-03 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

@Bert

Geoorde fuut

Zondag 17 maart maakte Utrecht-stad een fietstocht in de richting Bethunepolder/Tienhoven. Met zo’n 15 mensen gingen we op weg, en checkten eerst de velden langs de Huydecoperweg op Patrijzen. Helaas, die lieten zich niet zien. We reden door richting Bethunepolder en hoorden overal om ons heen Tjiftjaffen zingen, die de afgelopen dagen massaal waren binnengekomen. In de polder hoorden we vrijwel direct Grutto’s, waarvan enkelen zich ook fraai baltsend lieten zien, met die mooie vertraagde manier van vliegen. We zochten tussen de Kolganzen naar een gisteren waargenomen Kleine Rietgans, zonder succes. En keken naar een nestkast waar geregeld een Steeunuil te zien zou zijn, niet nu dus. Maar we zagen genoeg wel, een Lepelaar, Roodborsttapuiten, Tureluurs. We fietsten door naar de Veenkade in de hoop op Blauwborst, maar door de toch best koude wind werkte deze ook niet mee. Wel zong een aantal Cetti’s Zangers.

We keken over de Stille Plas op zoek naar hopelijk een Boerenzwaluw of een Dwergmeeuw. Deze laatste vonden we inderdaad, zij het op afstand. Maar de donkere ondervleugels, het kleine formaat en de meer sternachtige manier van vliegen was goed zichtbaar. Bij Tienhoven viel ons oog op een fraaie zomerkleed Geoorde Fuut. Daarna zochten we langs het Tienhovens Kanaal naar o.a. Roerdomp. We zagen opnieuw Roodborsttapuiten, een jagende Blauwe Kiekendief en een langsvliegende Bruine. Via een appbericht hoorden we dat bij de Veenderij een Purperreiger was gezien. Aangezien dit een hele vroege was. Ook de Steenuil liet zich daar weer zien in de nestkast. We besloten dus terug te fietsen. Het was even zoeken, maar vrij snel vonden we de Purperreiger terug die zich prachtig liet bekijken. Dat het daarna met de steenuil opnieuw niet wilde lukken, maakte eigenlijk niet meer uit. We hadden een mooie, droge, ochtend gehad met mooie soorten.