Tienhoven

Om zeven uur ’s morgens vertrokken we met zes deelnemers vanaf het CNME Schothorst naar het Tienhovens Kanaal. De auto’s werden geparkeerd aan het eind van de Egelshoek, waar het wandel- fietspad langs het Tienhovens Kanaal begint. Het weer was prachtig: volop zon, en de temperatuur steeg zienderogen richting de twintig graden. Langs het pad zongen meerdere rietzangers en kleine karekieten, terwijl ook een paar putters zich lieten zien. Op en rond de broedvlonders, die zijn geplaatst ten behoeve van de zwarte stern, bevond zich een twintigtal zwarte stern, die zich prachtig lieten bekijken.

Na een tijdje bij de zwarte sterns te hebben gestaan, zijn we verder gelopen in de richting van Tienhoven. Een eind verderop foerageerde een purperreiger in het weiland. We konden redelijk dichtbij komen, voordat de reiger weg vloog. Tot onze verrassing zat er nog een purperreiger, die zich op korte afstand in een sloot bevond. Toen deze uit de sloot stapte liet hij zich prachtig bekijken en fotograferen. Ondertussen vloog nog een slechtvalk over met een spreeuw in de klauwen.

ti1

Purperreiger (foto: René de Waal)

Ook koekoeken lieten zich veelvuldig zien en horen. Een bruine kiekendief en een ooievaar lieten zich ook nog zien. Tijdens het rondje om de Tienhovense plassen werden nog grote bonte specht, tjiftjaf, fitis, winterkoning, zwartkop en nog een purperreiger waargenomen.

Op de terugweg langs het Tienhovens kanaal was het inmiddels behoorlijk druk geworden met wandelaars en fietsers, zodat het vogelen een beetje in het gedrang kwam. Wel werden we bij de zwarte sterns nog aangesproken door een journaliste van het AD, die foto’s van ons nam en ons interviewde voor een column in de stadseditie van Utrecht.

Het was al met al een geslaagde excursie.