Uilenexcursie groot succes

© Hans van Zummeren

Bosuil

Vrijdag 19 december organiseerde de Vogelwacht Utrecht afd. Amersfoort haar traditionele uilenexcursie in Den Treek. Vorige jaar kon deze excursie door het slechte weer helaas geen doorgang vinden, maar dit keer waren de weergoden ons wel goed gezind. Het was droog, niet koud en de wind hield zich gedurende de excursie heel rustig. Na tegenover De Bruinehaar geparkeerd te hebben gingen we wandelend op weg richting Huize den Treek.

Op de heenweg langs de Trekerweg was ondanks de uitnodigende bosuilgeluiden die we zelf produceerden geen uil te horen tot we bijna voor het landgoed stonden. Ineens werden er twee uilendames wakker en liet een uiterst schor mannetje zich één maal horen. Na nog een stukje door te hebben gelopen reageerden er plotseling twee mannetjes op ons namaak-uilengeluid en kregen het daarna bijna met elkaar aan de stok. Wie was die vreemde indringer? Dat konden ze niet over hun kant laten gaan. Na enige tijd keerde de rust weer, maar ze lieten in hun territorium nog lang van zich horen.

Op de weg terug zagen en hoorden we zeker nog eens twee tot drie paartjes waarbij ze zich in het licht van de zaklantaarn uitstekend lieten bekijken. In 2001 werden de Treekse bosuilen voor het laatst geïnventariseerd waarbij het totaal aantal paren over het hele landgoed op 22 kwam. Nog steeds blijken de territoria zich aaneen te rijgen langs de lanen van het bos waarbij met name gebruik gemaakt wordt van alle holtes die zich in de oeroude eiken en beuken bevinden. Het landgoed blijkt nog steeds een paradijsje voor bosuilen te zijn.