Egelshoek – Polder Achteraf – Tienhoven – 6 mei 2016

Ron Keet schreef:

Het was een prachtige zwoele windstille avond met een bijna Zuid-Europees gevoel. Dat beloofde wat te worden voor de acht wandelende vogelaars . Het kijken en luisteren naar vogels te midden van de orkesten van groene kikkers, rugstreeppadden en krekelachtigen. Mooie geluiden van de sprinkhaanzanger, de snor, de kleine karekiet, de rietzanger, de grasmus en de tuinfluiter sprongen er uit. We begonnen ook goed met de geelpootmeeuw, de roodborsttapuit en de kleine plevier.
De zwarte stern was inmiddels gearriveerd en een paartje was al aanwezig op een aangebracht vlotje om te broeden. De ene zwarte stern bleek al zwarter te zijn dan de andere. Een overvliegende purperreiger en een lepelaar maakte het beeld in dit moerasgebied nog mooier. De watersnip met zijn karakteristieke vlucht was ook een leuke verassing. Het geluid van de koekoek werd steeds luider en even later was deze broedparasiet ook in beeld.
Toen de avond vorderde klonk aanvankelijk nog ver weg het hoempende geluid van de roerdomp. Toen we dichterbij kwamen leek het alsof er een misthoorn van een boot door de avondnevel klonk. Het geluid herhaalde zich steeds vaker en het leek alsof de boot maar niet aan land leek te komen, maar alom aanwezig bleef tussen het orkest van de steeds luider roepende kikkers. We vervolgden onze weg in het donker langs de molen de Trouwe Wachter. Even verder langs de Kanaaldijk hoorden we het geluid van een roepende waterral. Een geluid dat doet denken aan een gillend varken, dat naar de slacht wordt geleid.
Ruim na elf uur waren we terug bij het toegangshek, ruim 62 vogelsoorten en een mysterieuze ervaring rijker