Verslag excursie Harderbroek – 19 september 2015

Om half acht vertrokken we met tien man vanaf het CNME te Amersfoort met bestemming Harderbroek. Onderweg maakten we een klein uitstapje naar Delta Schuitenbeek bij het Nijkerkernauw om de reuzenstern te zoeken, die zich daar al enkele dagen ophield. Helaas was de vogel niet ter plaatse, zodat we na een kwartiertje verder reden naar de Harderbroek.

Bij de Biezenburcht aan de Harderbroek gekomen inventariseerden we met behulp van kijkers en telescopen de aanwezige vogels. De westhoek van de Harderbroek is kort geleden omgevormd tot plasdrasgebied, waar allerlei steltlopers zich goed thuis voelen.

Ter plaatse waren o.a. oeverloper, witgat, lepelaar, bosruiter, tureluur, grote zilverreiger, watersnip en een kleine strandloper. Wat verderop zat een havik in een boom. Omdat het flink begon te regenen zijn we onder de overkapping van de Biezenburcht gaan staan, wat overigens een mooi overzicht gaf over het gebied.

zilverreiger

Grote zilverreiger (foto: René de Waal)

Na de laatste regenbui van die dag vertrokken we naar de observatiehut. De waterstand van de grote plas was helaas erg hoog. Geen slikplaten dus, zodat er geen enkele steltloper te zien was. Wel grote hoeveelheden eenden, voornamelijk tafel- en kuifeenden. De landzijde van de hut leverde meer op: een groep van wel dertig baardmannen kon uitgebreid bewonderd worden. Een waterral liet zich dichtbij horen. We besloten nogmaals naar de Biezenburcht te gaan, omdat het weer inmiddels veel beter was geworden. Eerst een stop bij het Wolderwijd, waar zich een dertigtal krooneenden ophield. Een boomvalk was ter plaatse en deed uitvallen naar de rondvliegende boerenzwaluwen.

baardman

Baardmannetje (foto: René de Waal)

Bij de Biezenburcht dezelfde soorten als eerder die ochtend, aangevuld met paapje, roodborsttapuit en ijsvogel.
Op de terugweg nogmaals langs Delta Schuitenbeek gegaan; je wist maar nooit of de reuzenstern zich nu wel liet zien. Helaas was dat niet het geval. Wel was een tweede kalenderjaar pontische meeuw ter plaatse. Toch een leuke afsluiter.