Kort verslag: Excursie op 17-11-2013 naar Eempolders, Huizerpier en Tafelbergheide.

kemphaan
Foto: Bert Geelmuijden

Vanochtend
17/11 brachten we met een flinke groep van 17 deelnemers een bezoek aan enkele
gebieden in en rond het Gooi. We begonnen in de Eempolders, waar we de velden
afzochten op ganzen, kieviten, goudplevieren etc.

Helaas bleken er weinig vogels aanwezig, maar we zagen wel een leuk groepje kemphanen en, aan de Eemmeerkust, een paartje baardmannetjes dat zich prachtig liet zien.

baardman
Foto: Bert Geelmuijden

In de  polder zaten enkele groepen ganzen, maar je merkt dat het echte seizoen nog moet komen. We reden door naar de Huizerpier, waar we op het Gooimeer kleine zwanen hoopten te vinden: dit lukte direct, en we konden ook gelijk een leuk  aantal Brilduikers bijschrijven.

Enkele overvliegende grote zaagbekken droegen  bij aan het gevoel dat de winter toch in aantocht is, en op het water dobberde  een man eider, een vogel die hier al jaren aanwezig is. Tot slot bezochten we  de Tafelbergheide, waar we hoopten op de aanwezigheid van een klapekster.  Helaas liet deze zich niet zien, maar het gebied is landschappelijk ook erg  aantrekkelijk om even lekker rond te lopen. Het gevoel over de dag was dat we  enkele leuke soorten hadden gezien, maar dat het op vogelgebied wel erg stil  was.

Jeroen Steenbergen.