Verslag excursie Utrecht-Stad op zondag 8 december naar ‘het hoge noorden’.

Vandaag 8 december brachten we met afdeling Utrecht-stad een bezoekje aan ‘het hoge noorden’. We wilden in Zuidwest-Friesland op zoek gaan naar Kleine Rietganzen, en namen en passant nog een aantal leuke soorten ‘ergens op de route’ mee. We besloten eerst over Zwolle te rijden, om de daar al enkele weken aanwezige Sperweruil te bezoeken. Deze vogel werkte prima mee en liet zich mooi bekijken.

sperweruil
Foto: Bert Geelmuijden

We reden door naar het dorpje Oudega en vonden al snel de eerste Kleine Rietganzen. Rond het dorp bevonden zich diverse groepen van deze soort, die zich mooi dicht langs de weg bevonden. Ook zaten hier veel Brandganzen en vonden we een rietgans die we niet goed op naam konden brengen, maar een goede kandidaat Taigarietgans was.

Kleine rietgans
Foto: Bert Geelmuijden

We reden door naar Harlingen, waar een dag eerder een grote groep Sneeuwgorzen was gezien langs de pier bij de haven. Deze groep was snel gevonden: 25 vogels foerageerden fraai op het strand. We wandelden langs de pier en kwamen een flinke groep Toppers tegen, enkele Middelste Zaagbekken en een Eider. Een Dierenambulance reed rond en de medewerkers vertelden op zoek te zijn naar een hier gesignaleerd Zeehondenjong. Afgelopen week spoelden veel jonge (Grijze) Zeehonden van een zandplaat tijdens een flinke storm. Deze jongen zwemmen hulpeloos rond, zo ook hier. We zagen het dier tegen de kant van de pier hangen, maar pogingen hem of haar uit het water te vissen hadden geen succes.

middelste zaagbek
Foto: Bert Geelmuijden

Wij besloten het eind van deze reddingsactie niet af te wachten en besloten via de Afsluitdijk naar Wieringen te rijden en op zoek te gaan naar een Kleine Geelpootruiter die hier ook al een tijdje zit. We zochten het wad af, maar vonden deze vogel niet. Wel genoten we van grote aantallen Kanoeten, Bonte Strandlopers, Rosse Grutto’s en andere steltlopers. We beproefden ons geluk nog even langs het schor bij den Oever, maar ook hier konden we de bewuste vogel niet vinden. Het licht nam nu snel af en verder zoeken had niet veel zin meer, zodat we besloten om 16 uur weer richting Utrecht te rijden. We konden terugkijken op een geslaagde excursie.

Groet, Jeroen Steenbergen