Waverhoek – 22 mei 2016

Jeroen Steenbergen schreef:

Zondag 22 mei bleef afdeling Utrecht-stad in eigen regio: we brachten een bezoek aan enkele gebieden ten westen van Utrecht. Met een groep van 7 mensen begonnen we bij Waverhoek in de regen de slikjes af te zoeken op steltlopers. We vonden enkele mannen Zomertaling, een Chileense Smient en wat Kleine Plevieren. Om ons heen zongen Blauwborsten, Rietzangers en Kleine Karekieten. We probeerden er enkele schaarsere soorten ‘uit te trekken’ maar dat viel niet mee. Het hoogtepunt van de steltlopertrek leek al voorbij. Gelukkig werd het na enige tijd droog en besloten we om het gebied heen te lopen. We zagen een Bruine Kiekendief mooi in een boom zitten, en vonden nog enkele Zomertalingen. Iets verder lopend zagen we opeens een andere roofvogel vliegen: Zwarte Wouw! De vogel vloog dichtbij en landde in de top van een boompje, om zich daar uitgebreid te laten bekijken, waarna de vogel vertrok en zich nog een tijdje leuk in de vlucht liet bekijken. Ook een Havik vloog over.

We vonden nog enkele Argusvlinders en bereikten de parkeerplaats weer.
We besloten door te rijden naar het Landje van Geijsel bij Oudekerk, waar we hoopten op grotere aantallen steltlopers. Helaas bleken die daar ook niet aanwezig, en moesten we genoegen nemen met het gebruikelijker spul, wat overigens ook geen straf was…
Als laatste bezochten we de Groene Jonker bij Zevenhoven. Helaas verslechterde het weer snel, waardoor we weinig tijd voor dit gebied hebben genomen. We zagen onder andere enkele Geoorde Futen, een Zwartkopmeeuw, veel Zwarte Sterns en een Rosse Stekelstaart. Onder dreigende luchten besloten we het hier voor vandaag maar bij te laten.