Vogelatlas – afd. Nieuwegein/IJsselstein

Beste leden van de vogelwacht Utrecht, afdeling Nieuwegein en IJsselstein e.o.

Waterhoen Foto: Bert Geelmuijden

In 2012 is SOVON gestart met een driejarig project voor een nieuwe vogelatlas over de Nederlandse winter- en broedvogels. In de regio Nieuwegein en IJsselstein zijn diverse vogelaars de afgelopen twee jaar al actief geweest om daar de winter- en broedvogels te tellen. Op 1 december a.s. start het laatste jaar voor de vogelatlas en één van de atlasblokken (5 bij 5 km) die nog geteld moet worden is 38-17; hierin ligt een deel van Nieuwegein en heel IJsselstein (zie bijlage). Om te voorkomen dat dit blok als een witte stip in de nieuwe Nederlandse vogelatlas terechtkomt, hebben wij (Wilco, Michiel en Gerrie) gemeend dit te moeten oppakken. Met zijn drieën gaan we ervoor zorgen dat de Nieuwegeinse en IJsselsteinse vogelbevolking een plek krijgt in de vogelatlas. Maar ook jij kan daar een bijdrage aan leveren.
Het aantrekkelijke van dit project is namelijk dat het laagdrempelig is en iedere vogelaar mee kan doen. Daarom willen we graag jullie hulp inschakelen, want velen van jullie wonen (en/of werken) waarschijnlijk in dit blok en doen er regelmatig waarnemingen. Een bijdrage leveren kan door deze waarnemingen door te geven via de website: Waarneming.nl en/of Telmee.nl. Al deze waarnemingen worden gebruikt voor de telling voor de vogelatlas. Dus zie je een groep huismussen in je wijk, of een broedende waterhoen in de sloot, of hoor je een roepende bosuil, voer het in op deze waarneemsites. Alle waarnemingen zijn welkom. Heb je geen account op deze sites, dan kan je natuurlijk altijd je waarnemingen doorsturen naar een van de onderstaande email-adressen.
Heb je de behoefte om een meer actieve bijdrage te leveren aan de vogelatlas, met als dank eeuwige roem, ook dat kan. Wil je bijv. een uur lang een kilometerblok (1 bij 1 km) tellen en dan alle waarnemingen noteren, ook dat is mogelijk. Er zijn 8 kilometerhokken die we verplicht 4 x moeten tellen (2x in de winter en 2 x in het voorjaar/zomer). Een uurtje tellen, daarmee zijn we zeer geholpen. Het atlasblok 38-17 is zeer gevarieerd en je mag ook een keer een telling houden in een gebied dat je interessant vindt, bijv.

gekraagde roodstaart Foto: Bert Geelmuijden

Nedereindse Plas, IJsselbos, park Oudegein, Lek-uiterwaarden, dorp Vreeswijk, binnenstad IJsselstein, nieuwbouwwijk Zenderpark, ‘t Klaphek of gewoon in je eigen wijk. Nog een andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld een soort te gaan tellen, zoals gierzwaluw (Vreeswijk, IJsselstein binnenstad), bosuil (nachtinventarisatie), huismus, ekster, of buizerd, of misschien heb je een eigen favoriete soort die je graag wilt tellen. Laat het maar weten. Misschien kun je alleen in de de winter of het voorjaar een bijdrage leveren, ook dat is mogelijk. Een keertje meefietsen met een van ons drieën is natuurlijk ook mogelijk.

Het blok is ook in 1999 geteld voor de broedvogelatlas en je ziet al grote verschillen: halsbandparkiet, ooievaar en slechtvalk zijn duidelijk zichtbare nieuwkomers. Voor steenuil, gekraagde roodstaart en grauwe vliegenvanger wordt het spannend of we die nog gaan zien. Om dat goed in beeld te krijgen is jullie bijdrage dus van harte welkom.

Voor kaartmateriaal en telinstructies kunnen we zorgen.
Via een Whats-app groep gaan we elkaar informeren over leuke, spannende of doodgewone waarnemingen die we (dagelijks) doen voor de vogelatlas.
Geïnteresseerd? Kijk dan ook even op www.vogelatlas.nl voor meer informatie over dit project.

We horen graag van jullie,

Met vriendelijke groet,

Wilco Stoopendaal (f2hwthstoopendaal440@hetnet.nl)
Michiel van Vliet (michiel.van.vliet@capgemini.com)
Gerrie Abel (g.abel@zonnet.nl)