Vogelherkenningscursus 2024

Aankondiging vogelherkenningscursus Amersfoort

De Vogelwacht Utrecht, afdeling Amersfoort organiseert in 2024 een vogelherkenningscursus voor beginners. De cursus richt zich op de beginselen van de vogelherkenning. U hoeft geen voorkennis te hebben, enkel belangstelling voor vogels. Na afloop bent u in staat veel algemene vogels te herkennen op grond van uiterlijk, geluid en gedrag.

Verschillende ervaren en enthousiaste vogelaars staan klaar om kennis over te dragen. Centraal staat het zelf (leren) kijken naar kenmerken, met determinatie als doel. De eerste avond zal in het teken staan van de verschillende aspecten die een rol spelen bij het herkennen van vogels, zoals uiterlijk, gedrag en habitat (de omgeving waarin een vogel zich ophoudt). In de daaropvolgende 5 avonden wordt verteld welke vogels er leven op en langs plassen en meren, in de stad, in weide en moeras, in het bos en op de heide. Tevens is er een speciale thema-avond rond roofvogels.

De cursus bestaat uit 6 woensdagavonden. Op de zaterdag na elke avond (vanaf les 2) wordt, bij goed weer, een excursie gehouden in de besproken habitat. Tijdens de excursies proberen we het geleerde op de theorieavonden in de praktijk te brengen. We bezoeken een aantal gebieden in de regio om de daar aanwezige vogelsoorten te bekijken en herkennen. De excursies zullen iets meer dan een ochtend in beslag nemen. Het vervoer naar de locatie van de excursie vindt plaats met eigen vervoer. Meerijders betalen een van tevoren vastgestelde vergoeding aan de chauffeurs.

De cursus wordt gegeven in:
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
Amersfoort
Aanvang: 20:00 uur , inloop vanaf 19:45 uur.
We streven naar een duur van de avonden van 2x 45 min en een kwartier pauze.

De cursusdatums:

  • ¬†24 januari
  • 7 februari, excursie 10 februari
  • 28 februari, excursie 2 maart
  • 20 maart, excursie 23 maart
  • 17 april, excursie 20 april
  • 1 mei, excursie 4 mei