Broedvogels in Nieuwegein,

Waar, hoeveel en trends.

Tien jaar na de uitgifte van het boek ‘De vogels van Nieuwegein, vogels in een veranderend landschap’ ligt er weer een nieuw boek over de broedvogels in Nieuwegein.Omslag Broedvogels Nieuwegein

Ook deze keer hebben alle inspanningen van deze afdeling geresulteerd in een prachtige, zeer lezenswaardige publicatie. Gedetailleerde beschrijvingen en foto’s van de Nieuwegeinse wijken worden gevolgd door overzichtelijke informatie over de ontwikkeling van de vogelstand. Aantallen broedparen en territoriumdichtheden worden vergeleken met de aantallen in de periode die de vorige avifauna van Nieuwegein bestrijkt. Daarnaast kan de lezer genieten van de mooie kleurenfoto’s en heldere beschrijving van de vogelsoorten van Nieuwegein, gerangschikt naar biotoop. Het brede scala aan bebouwingssoorten, groenvoorzieningen en soorten landschap weerspiegelt in zekere zin de landelijke situatie, waardoor het boek ook interessant is voor mensen die niet in Nieuwegein wonen. Al is het alleen maar om geïnspireerd de eigen omgeving te onderzoeken. Beleidsmakers vinden in dit boek informatie en adviezen om vaak op eenvoudige wijze de leefomgeving voor vogels te verbeteren of te behouden.
Daarnaast bevat dit boek een CD met vogelgeluiden die alleen in Nieuwegein zijn opgenomen en waarbij een aantal herkenbare Nieuwegeinse achtergrondgeluiden zijn te horen.
Het boek is samengesteld door: Gerrie Abel, Michiel van Vliet, Wilco Stoopendaal, Luc de Bruijn, Henk Lichtenbeld, Peter de Nooijer en Dorien Korver-Benschop. De broedvogelinventarisaties in 2006 en 2007 zijn door 33 vrijwilligers uitgevoerd.

Het boek is voor € 10, = te verkrijgen bij de Nieuwegeinse en Regionale boekhandel. Dit boek is een prima cadeau-idee voor iedereen die vogels een warm hart toedraagt.

Bij contante betaling kunt u het boek afhalen op de volgende adressen:
Peter de Nooijer, Nabuccolaan 5, 3438EJ Nieuwegein tel. 030-6042365
Luc de Bruijn, Graaf Willemlaan 3, 3434RL Nieuwegein tel. 030-6081404
Gerrie Abel, Rietzangerlaan 26, 3403ZB IJsselstein tel. 030-6889447