Waverhoek en Groene Jonker – 23 april 2017

© GMD

Dwergmeeuw

Zondag 23 april ging afdeling Utrecht-stad met een groep van 7 mensen een bezoek brengen aan enkele mooie gebieden in de regio: Waverhoek en de Groene Jonker.

In Waverhoek begon het met fraaie baltsvluchtjes van Rietzangers, Blauwborsten, de eerste Groenpootruiters van het jaar en een heel aantal Kemphanen. Enkele Zwarte Ruiter waren al mooi op kleur en tussen de eenden vonden we enkele Zomertalingen en Pijlstaarten. Lopend door het gebied hoorden we opeens een Porseleinhoen roepen, een fijne verrassing. Iets verderop liet een Blauwborst zich erg mooi zien. Het regende eventjes, maar gelukkig stopte dit snel. We liepen door en speurden de slikjes af. We vonden een fraaie Gele Kwikstaart en 2 Tapuiten. Bruine Kiekendieven vlogen boven het riet en een Waterral riep. Enkele Regenwulpen werden overvliegend opgemerkt. Ook een leuke was de roepende Koekoek, eindelijk…

We reden door naar de Groene Jonker bij Noorden. Hier hoopten we de Steltkluten te vinden die daar gisteren nog aanwezig waren. Helaas waren deze vogels onvindbaar, maar er was veel ander moois. We hoorden een flink aantal Snorren, Blauwborsten en Rietzangers. Enkele Dwergmeeuwen foerageerden boven de plas en tussen de grote groep Grutto’s bevonden zich enkele fraaie IJslandse. Een Slechtvalk vloog over en begon een aanvalsvlucht, alle eenden de lucht in jagend. Afgelopen week was hier en daar al een vroege Gierzwaluw opgedoken, maar vandaag waren er enkele keer aardige groepen van ruim 20 vogels in de lucht. Hiertussen ook Huis- en Oerverzwaluwen. Twee Zwartkopmeeuwen vlogen over en langs een oever liep een Oeverloper.

We verlieten dit gebied en terwijl een flinke regenbui de auto waste reden we naar Ruigenborg. Hier wandelden we door het gebied, waarbij opnieuw het aantal Kemphanen opviel, en opnieuw een aantal Zwartkopmeeuwen overvloog. Verder was het aantal soorten in dit gebied niet hoog.

Terugrijdend door Noorden vloog de eerste Boomvalk van het jaar over.

Terugkijkend hadden we een prima voorjaarsexcursie: het was behoorlijk koud maar toen de zon doorkwam was het een stuk aangenamer. We vonden een heel aantal nieuwe jaarsoorten waardoor iedereen tevreden op de dag kon terugkijken.