Weekendexcursie Zeeland 10 t/m 12 oktober 2014

Je hoeft maar ‘slechtvalk!’ te roepen en alle kijkers van Vogelwerkgroep Amersfoort draaien dezelfde richting in. Aan de Slikweg bij Serooskerke is namelijk aan beide zijden van de weg veel te zien. De meeste weekendexcursisten kijken naar het westen, naar de zilte kleimoerassen van de Prunjepolder. Hier fourageren en rusten onder meer pijlstaarten, kluten, kemphanen, smienten en enorme zwermen kieviten en goudplevieren. Maar de vermeende slechtvalk zit ten oosten, balancerend op een prikkeldraadje, boven het groene asfalt van de engels-raaigraslanden. Goed scherpstellen leidt ertoe dat de slechtvalk wordt gecorrigeerd naar mannetje smelleken.

Boswachter Ted Sluijter (@boswachterted) van Natuurmonumenten duwde vrijdagavond de weekendexcursie officieel van de wal met een leuke lezing over plan Tureluur, maar de meerderheid van de 18 deelnemers (excursie uitverkocht) had zich vrijdag al vogelend door het land (Izabeltapuit op de Maasvlakte) al goed warmgelopen voor het weekend.

wz1

Izabeltapuit (foto: Hanno Steenbergen)

De zaterdag van de weekendexcursie van afdeling Amersfoort heeft ‘s ochtends helaas druilerigheid opgeleverd en slecht zicht op de Brouwersdam. Desondanks toch ook kuifduikers, grote sterns, graspiepers en middelste zaagbekken. Zaterdagmiddag verscheen de zon, het smelleken en al die andere duizenden vogels op plan Tureluur. De borrel kon pas op tafel nadat we de Koudekerkse inlaag en plompetoren hadden bezocht en Neeltje Jans. Hier repectievelijk groenpootruiter en drietenen, bontbekken en helaas geen kuifaalscholver.

wz2

Bij Neeltje Jans (foto: Rien Jans)

Zondag startte met van meet af aan zon, reden voor de meesten om opnieuw de Brouwersdam te proberen. Dat pakte goed uit, want meer trek en 90% beter zicht zorgden voor veel soorten en aantallen, inclusief een zwalkende velduil boven zee en slechtvalk op een boei in zee. Na de Brouwersdam viel het gezelschap uit elkaar in auto’s die het allemaal zelf lekker uitvogelden. Voor schrijver dezes werd dat het Rykels Bevang, met onder meer een grote, kolkend-draaiende groep ‘grondelende’ kluten. Waardering weekend: top!

Rien Jans