Werkgroep ‘Stop het Zwanendriften’

De werkgroep ‘Stop het Zwanendriften‘  streeft een landelijk verbod na van de buitengewoon dieronvriendelijke praktijk van het zwanendriften in Nederland,.
Door middel van een petitie, die inmiddels ruim 12.000 keer is getekend en die in januari zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer hoopt men de politiek over te halen tot een landelijk verbod op dit beroep. 

Tegelijkertijd wil de  werkgroep zich beraden op de vraag wat de gevolgen zijn van een zwanendrift-verbod op de zwanenpopulatie in het gebied. Ze gaan er van uit dat de populatie zich op den duur zal stabiliseren en (net als de populaties wilde zwanen elders in Nederland) weinig overlast zal geven.
Wat men echter nog niet weet is, of de onnatuurlijke situatie van de honderden geleewiekte broedparen die in het gebied zijn uitgezet zou kunnen leiden tot een tijdelijk populatieoverschot, op het moment dat het vangen en verkopen van de jongen verboden zou worden.  Alleen al het idee dat er een ‘zwanenplaag’ zou kunnen ontstaan, zoals zwanendrifers zelf beweren, zou tot een besluit kunnen leiden om de dieren uit voorzorg te laten doden. 
Dat wil de werkgroep uiteraard graag voorkomen en daarom willen ze samen met lokale organisaties en deskundigen proberen een antwoord te vinden op een aantal vragen om daarmee advies te kunnen geven aan de overheid.  Vragen als: Is er op dit moment sprake van een onnatuurlijke populatie? Wat kunnen de korte-termijn gevolgen zijn van een verbod? Wat zijn de mogelijkheden voor diervriendelijk beheer van de populatie?

Als er leden zijn van de Vogelwacht Utrecht die iets weten van de zwanenpopulatie in de provincie, met name ten westen van de stad Utrecht (of elders in het Groene Hart), ervaringen hebben met diervriendelijk populatiebeheer of op een andere manier een bijdrage zouden kunnen leveren aan een gesprek over de eventuele gevolgen van een verbod op het zwanendriften dan zijn die van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de werkgroep: aanmelden kan op info@stophetzwanendriften.nl .

De leden van de werkgroep ‘Stop het Zwanendriften’,  Elkie Both, Edwin van Beveren en Hans Beck namen in 2014  de petitie tegen het zwanendriften over van de oorspronkelijke initiatiefnemer, de afdeling Gouda van de Partij voor de Dieren.
De werkgroep is onafhankelijk en werkt samen met elke partij of organisatie die de strijd tegen het zwanendriften ondersteunt.

Voor meer informatie en voor het tekenen van de petitie: www.stophetzwanendriften.nl