Zeeland: plan Tureluur en inlagen – afd. Amersfoort

© René de Waal

Zwarte Ruiter

Met het natuurontwikkelingsproject ‘Plan Tureluur’ bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland wordt het vroegere landschap teruggebracht, maar dan met behoud van de belangrijke dijken en de Oosterscheldekering die het achterland beschermen. Het natuurgebied kenmerkt zich door vochtige graslanden met inlagen en karrevelden. Talrijke watervogels en steltlopers voelen zich er thuis. In april keren allerlei steltlopers terug van hun winterverblijf. Soorten als zwarte ruiter, zilverplevier en kleine zilverreiger behoren tot de mogelijkheden. We brengen dit gebied een bezoek, en nemen ook de inlagen langs de Oosterschelde mee.

Vertrek: 7.00 uur

Waar: CNME Schothorst, Schothorsterlaan, Amersfoort

Benzinekosten afrekenen met de chauffeur