Zouweboezem – 12 mei 2018

Maud van Meygaard schreef:

© Ilse Kroon

Rietgors

Zaterdag 12 mei trok afdeling Amersfoort erop uit naar de Zouweboezem. Ondanks de aanwijzingen van René de Waal, zagen Ilse Kroon en ondergetekende kans om tóch de verkeerde kant uit te rijden waardoor we ietwat te laat op de plek van bestemming aankwamen. Daar aangekomen was het leed echter snel geleden, want op de eerste 500 meter was er al veel moois te bewonderen en vooral te beluisteren. De rietzanger blijft mij persoonlijk altijd verbazen! Wat een geluid er uit dat kleine wijd open gesperde keeltje komt, ongelooflijk. Daarnaast liet zich natuurlijk ook een aantal rietgorzen zien en horen.
De échte vogelaars onder ons kwamen natuurlijk voor de zwarte stern: prachtige,  sierlijke vogels die ons heel wat oh’s en ah’s deden uitroepen. Ze flitsen door de lucht en pakken nét boven of van het water de insecten weg om vervolgens het lekkere hapje op te peuzelen of aan hun partner op het nestvlot te geven.

© René de Waal

Zwarte Stern

Het bleef echter niet bij de sterns. Tijdens de wandeling door het gebied werden we getrakteerd op een koppel bruine kiekendieven, vlogen er regelmatig purperreigers rond en konden we diverse keren de Cetti’s zanger horen. Niemand heeft deze echter kunnen zien; wat zitten dié vogeltjes goed verstopt!  Ook de snor en de kleine karekiet lieten zich zo af en toe horen, net als de bosrietzanger. Ze bleven overigens onzichtbaar voor ons. Natuurlijk waren ook de fitis en de tjiftjaf van de partij en hebben we ook diverse ganzen en eenden gezien, waaronder de grauwe gans, nijlgans, krakeend, tafeleend en bergeend.
Aangezien ik een beginnende vogelaar ben en nog niet zo veel vogels herken qua geluid maar wel veel hóór, loop ik nog wel eens rond van: ik hoor iets maar wát hoor ik nou? Gelukkig was Bert Geelmuijden bereid om even met mij mee te gaan en al snel bleek dat het om de spotvogel ging! Foto’s maken doe ik niet, maar ik heb er wel een geluidsopname van kunnen maken met mijn telefoon. En tot mijn grote vreugde kwam er op dat moment ook nog even een koekoek langs! Gouden momentje.

© Ilse Kroon

Zpoweboezem

Naast de vogels valt er in de Zouweboezem nog veel meer te zien; het was prachtig in de polder. Veel bloeiende bloemen zoals fluitenkruid en boterbloemen maar ook veenpluis (wollegras), riet- en pluimzegge, kartelblad, koolzaad, smeerwortel in vier kleuren en orchideeën. Honderden kleine torretjes, hommels en de rups van de grote beer. Kortom we hebben ons niet verveeld en kwamen na 4,5 uur moe maar voldaan weer terug. Op naar de volgende excursie!