Zouweboezem 13-05-2023

Sander Kole schreef:

Zaterdagochtend. In alle vroegte rijd ik vanaf Utrecht de A27 af in zuidelijke richting. Voor mij een praktisch lege weg en achter mij de opkomende zon. Vandaag staat de laatste excursie van de vogelherkenningscursus 2023 van afdeling Amersfoort op het programma. We eindigen in stijl bij het Natura 2000-gebied Zouweboezem. Altijd goed voor leuke waarnemingen, zeker in het voorjaar. Ik verlaat de snelweg bij afslag 26 (Lexmond) en draai het bekende landweggetje op. Boerderijen knotwilgen, sloten en … borden met de slogan BBBeter zijn mijn deel. Hoezo, voor wat en wie? Dan sta ik op de parkeerplaats. Ik kan mijn ongeduld niet bedwingen en omdat de deelnemers en de andere docenten er nog niet zijn loop ik alvast even over het bekende dijkje het gebied in. Het ruisen van de snelweg wijkt en maakt plaats voor een orkaan van vogelgeluiden. Zonder echt mijn best te doen al vlot meer dan 25 verschillende soorten. Onder andere mijn eerste Nederlandse grasmus en tuinfluiter van dit voorjaar. Voor mij dobbert een fuut met een paar al grote jongen op zijn rug. Dan is het de hoogste tijd om de cursisten te ontvangen.

De zon is ondertussen uitbundig gaan schijnen en even later stappen we met een groep van 20 mensen opnieuw het dijkje op. De orkaan van vogelgeluiden is nog niet verstond en dat is behalve leuk voor beginnende vogelaars ook lastig. Vooral als er soorten door elkaar zingen die best wel op elkaar lijken zoals een zwartkop en een tuinfluiter. We lopen een stukje door naar de plek waar het bosje eindigt en waar meer verspreide bomen staan. Dan wordt het gemakkelijker om te zien en te horen wie voor ons hebben en kunnen de tips and tricks van de eerdere lessen worden toegepast.

© Marcel Weterman

Rietzanger

De rietzangers krassen er lustig op los en laten zich mooi zien. De verwondering en het enthousiasme van de groep werken aanstekelijk. Wat een prachtige hobby hebben wij toch. Qua vogels is het vandaag jackpot. In de randen van de Zouweboezem worden al snel alle karakteristieke rietvogels gezien en gehoord. Rietzanger, cetti’s zanger, snor en kleine karekiet. Alleen de blauwborst ontbreekt vooralsnog op áppel.

In bocht van het duikje draaien de wieken van de molen vrolijk in het rond en we een leuk gesprek met de lokale molenaar. Het is vandaag nationale molendag dus we komen van alles te weten over dit fraaie Hollands ambacht. Ondertussen zijn we ook op de plaats waar we goed zicht hebben op de plaatselijke reigerkolonie. In de bomen voor ons zitten in de bomen tientallen lepelaars, blauwe reigers en aalscholvers gestapeld.

© Marcel Weterman

Purperreiger

Met enige regelmaat vliegen purperreigers over ons heen. In het zonlicht zijn de prachtige kleuren van deze afrikagangers goed te zien.

We lopen verder door en in de verte zien en horen we wat weidevogels (grutto, tureluur, kievit en scholekster). Boven de Zouweboezem komt ook een andere specialiteit ons tegemoet: een zwarte stern, een visdief nog een visdief en dan onmiskenbaar een witvleugelstern (!) Zou er net als in de voorgaande jaren sprake zijn van een broedgeval van deze zeldzame moerasstern? We lopen snel door naar de nestvlotjes en genieten daar van de zwarte sterns op en rond de nestvlotjes.

© Marcel Weterman

Witvleugelstern

Na enige speuren wordt achterin in de broedkolonie een witvleugelstern ontdekt die ook op de eieren lijkt te zitten.
We doen op velerlei verzoek nog een poging om een blauwborst te zien. Helaas wordt het een aflevering van ik-hoor-je-wel-maar-ik-zie-je niet. In de verte passeert een roepende raaf, een soort die ik nog niet eerder in de Zouweboezem heb gezien.
Dan is het tijd geworden om terug te lopen naar de auto. De wandeling terug is verre van saai. Een koekoek vind het nodig om langdurig bovenin een wilg te gaan zitten en laat zich door de groep gewillig bekijken. Een ooievaar komt op prachtig laag overgevlogen maar de hoofdprijs van deze dag gaat naar de bruine kiekendief man die vanuit het rietveld aan de overzijde op popt en ter plaatse langdurig al zijn jachtskills laat zien. Nog leuker wordt het als een zwarte kraai achter de kiek aan gaat. De loopings en duikvluchten zijn niet van de lucht en uiteindelijk wint de bruine kiekendief

© Marcel Weterman

Bruine Kiekendief

en gaat achter de zwarte kraai aan. Voordat we bij de auto’s zijn is het laatste woord aan de cetti’s zanger en hoe kan het ook anders: een purperreiger. We nemen opgewekt afscheid van elkaar en stappen 56 soorten op de teller de auto in. Ik zie nu al uit naar de vogelherkenningscursus editie 2024.

(Met dank aan Marcel Weterman voor het delen van deze prachtige foto’s – als je erop klikt, krijg je een groter exemplaar!)