Zouweboezem – 22 april 2017

We gaan met 8 deelnemers op deze koude voorjaarsochtend (half bewolkt, max 10 gr, gevoelstemp 4 gr, wind NW 2-3 Bft) op pad. Bij aankomst op de parkeerplaats bij de Zouweboezem worden we verwelkomd door de Cetti’s zanger, die geen last van de kou lijkt te hebben. De torenvalk inspecteert z’n nestkast, de bruine kiekendief is op zoek naar z’n ontbijt, de blauwborst zit op de uitkijk; kortom we krijgen een onthaal waar we warm van worden.

In het riet is het een drukte van jewelste, de rietzangers doen hun best om elkaar vocaal te overtreffen. Zelfs de

© Edwin ter Hennepe

Snor

snor met zijn sonore geluid zit hoog in het riet en laat zich goed bewonderen. We zien enkele zwarte sterns zwierend overkomen. Hun nestvlotjes zijn nog niet geplaatst. We houden een koffiepauze bij het uitkijkscherm, maar van een pauze kun je niet echt spreken, want aan de andere kant zien we van heel dichtbij een bosruiter foerageren. Even later komt er een witgat bij. Na een slok koffie is er een zwarte ruiter

© Edwin ter Hennepe

Zwarte Ruiter en Witgat

in prachtkleed neergestreken. Ook horen we  groenpootruiters overkomen. Wat geweldig om zwarte ruiter en witgat in één beeld te kunnen bewonderen! Het verschil in formaat is duidelijk te zien. De fotografen onder ons proberen deze beelden zo goed mogelijk vast te leggen. Verder zien we op het water vele eendensoorten: wilde eenden, krakeenden, slobeenden, wintertalingen, kuifeenden, een paar zomertalingen, tafeleenden en 1 smient. Ook een paar lepelaars en grote zilverreigers zijn aanwezig.

© Edwin ter Hennepe

Bosruiter

We lopen verder naar het drogere deel van de polder en zien een roodborsttapuit op de uitkijk zitten, een kneu zingt z’n liedje en de grasmus doet ook z’n best. Maar waar zijn de purperreigers? We naderen de plek waar we ze vorig jaar nog massaal zagen overvliegen. We weten dat ze elders in de provincie Utrecht al zijn gezien. We zien in de graslanden heel veel grauwe ganzen, met een paar kolganzen ertussen en veel grote canadese ganzen. Dan wordt opstijgend vanuit het riet een purperreiger gesignaleerd! Het blijft bij slechts 3 exemplaren.

Bij een tweede pauze wordt een jagend visdiefje gezien en een ijsvogel gehoord èn zien wegvliegen. Ondertussen trekt er nog een vlucht regenwulpen over, cirkelen er ooievaars, jagen er kiekendieven en buizerds.  We lopen terug naar de parkeerplaats, waar we afscheid nemen van “onze” zingende blauwborst, vrouwtje bruine kiek en torenvalkvrouw vanaf haar kast.

Wat een fantastische excursie in een prachtig gebied met 72 waargenomen soorten.