Zuid-Holland – 14-05-2023

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Grote Karekiet

Zondag 14 mei brachten we met afdeling Utrecht-stad een bezoek aan enkele gebieden in Zuid-Holland. Met een groep van 9 mensen reden we door een steeds wat neveliger wordende omgeving, maar gelukkig bleek het uiteindelijk erg mee te vallen.

We begonnen in de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Gisteren was daar een Grote Karekiet gemeld en dit was vandaag zo ongeveer onze eerste vogel. Heerlijk om die knarsende zang weer eens te horen. De vogel liet zich verder ook uitstekend bekijken. We maakten een wandeling door het gebied, waarbij het grote aantal Gele Kwikstaarten vooral opviel. Hiertussen vonden we ook een Engelse Kwikstaart. Het waterpeil was hoog, waardoor er vrij weinig slikrandjes waren. Hierdoor bevonden zich weinig steltlopers in het gebied: we vonden een aantal Kleine Plevieren, een Bosruiter, veel Kluten (met jongen), een viertal Zilverplevieren vloog over. Een wenssoort voor vandaag was ook Patrijs, een soort die hier vaker wordt gezien. Op een gegeven moment vonden we twee vogels die fraai liepen te foerageren op een weilandje.
We reden door naar de Eendragtspolder bij Rotterdam-Alexander. De hoop was dat de Woudapen die hier al jaren zitten zich zouden laten zien. Helaas lukte dat niet. Wel hoorden we enkele Baardmannetjes roepen, zagen we enkele Geoorde Futen en een Blauwborst. Het was inmiddels lekker zonnig geworden, waardoor het heerlijk was om rustig rond te kijken.
We besloten weer richting Utrecht te rijden en nog even bij de Zouweboezem langs te gaan. Hier zagen we onder andere een aantal Purperreigers overvliegen, veel Zwarte Sterns en een fraaie Spotvogel.
Aangezien het al wat later in de middag was, besloten we het hier bij te laten.