Zuid-Hollandse delta – 13-02-2022

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Bruine Kiekendief

Na een langdurige corona-onderbreking ging Utrecht-stad voor het eerst weer op stap, deze keer met als doel de Zuid-Hollandse delta. Met een groep van 7 mensen vertrokken we al vroeg vanuit Utrecht. We besloten om eerst te proberen de Dwergganzen bij Strijen te zien te krijgen.
Eenmaal daar aangekomen vonden we al vrij snel een mooie groep van ruim 20 Dwergganzen. Zoals wel vaker zaten de vogels op behoorlijke afstand, maar ze waren goed herkenbaar. Ook een Slechtvalk zat ter plekke.
We reden door naar de Korendijkse slikken. Al enige tijd hangt daar een Zwarte Wouw rond met kenmerken van de/een oosterse ondersoort. Wellicht zal dit nooit duidelijk worden, maar het is een intrigerende vogel. Zoekend over de slikken zagen we al snel een viertal Bruine Kiekendieven over het riet foerageren. Ook vonden we een Zeearend in een boom en vloog een tweede voorbij. Maar de Wouw vond het net als wij wellicht erg koud en winderig en liet zich niet zien. Helaas.

We zetten koers naar de Brouwersdam, waar het wellicht ook erg koud zou zijn, maar dat viel gelukkig wat mee. Wellicht omdat er ondertussen toch wat zon te zien was. Langs de dam vonden we opvallend weinig vogels, was de wind die niet haaks op de kust stond hier debet aan? We zagen een stuk of wat Kuifduikers, wat Roodkeelduikers, veel Middelste Zaagbekken. De IJseenden die we hoopten te vinden lieten zich niet vinden. Na een koffiestop reden we het laatste stukje dam af en sloegen af om ook even aan de binnenkant te kijken. Daar vonden we enkele Grote Sterns en een fraaie Grijze Zeehond.
We besloten verder te rijden naar de Prunjepolder bij Zierikzee. Vol in de wind stonden we bovenop de dijk, erg prettig kijken was dit niet. We zochten een luwere plek en zochten verder. Lepelaars, Kanoeten, Zilverplevieren, Bontbekplevieren, Rosse Grutto’s, een Grutto en veel Bonte Strandlopers lieten zich zien. Tussen de Kieviten viel een wit exemplaar op, met slecht wat crèmekleurige vlekken op gezicht en vleugels. Verderop kwamen we enkele Kleine Zilverreigers tegen en een aantal Zwarte Ruiters.
Ons volgende doelen was de inlagen bij Haamstede. Hier wilden we Rotganzen vinden, maar deze bleken niet te vinden. Later bleek dat we een groep bijna gevonden hadden, maar net wat te snel omgedraaid waren. Hiertussen zat een Zwarte Rotgans, die we vandaag best gewild hadden. Jammer. We zagen een melding van een Kleine Geelpootruiter bij Zierikzee. Of die klopte was onduidelijk, maar het was te proberen. In die polder vonden geen geelpootruiter, maar wel enkele Kemphanen, Zwarte Ruiter en veel Goudplevieren.
We besloten het hier bij te laten. De echte krenten waren uitgebleven vandaag, maar we hadden weer veel nieuwe jaarsoorten binnengehaald.