Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden (Brouwersdam) – 29 januari 2022

Frank Pierik schreef:

©GMD

Middelste Zaagbek

Vol goede moed heeft afdeling Amersfoort vanaf januari tot juli weer iedere maand een excursie ingepland. Dus was het een verademing dat we op 29 januari na vele corona annuleringen weer op pad gingen, met een mooie groep van 12 liefhebbers, waarvan 6 enthousiaste nieuwe leden. Reden voor een voorstelrondje, waarbij ook meteen de wenssoorten (zoals strandleeuwerik) werden opgesomd. Om daarna de binnenhaven van Stellendam in de navigatie in te voeren.
Dat bleek een prima stop voor de eerste steltjes waarvan er nog veel zouden volgen, en de enige bruine kiekendieven van de dag. Vanuit het nabijgelegen vogelobservatorium Tij hoopten we nog de Amerikaanse smient te spotten, maar zowel tegenlicht als harde wind (een storm die aanleiding was voor code geel in de noordelijke provincies) waren een spelbreker. Gelukkig hadden we zowel de middelste als grote zaagbek vol in beeld. De hut is heel fraai, maar zeker met de 1,5 meter regel was het wel even ‘geduldig’ wachten tot iedereen een goed kijkgat had gevonden.

Door naar de Brouwersdam. Het leek alsof veel vogels door de sterke zuidwestenwind eieren voor hun geld hadden gekozen. Aan de zeezijde waren relatief weinig vogels te zien, maar trouwe gasten zoals brilduiker, kuifduiker en eider ontbraken niet. Na flink uitwaaien was een stop achter de dijk van de Prunjepolder een verademing. We namen ruim de tijd om het gebied af te speuren, en naast mooie rondvliegende grote groepen (goudplevier, wulp, kievit) en de vele soorten maakten ook een paar zwarte ruiters en die enkele strandleeuwerik dit de stop van de dag.
We reden door de inlage bij Heemstede en scanden de vele rotganzen af. Met succes, want we zien de zwarte rotgans die hier al een tijdje wordt gemeld, en die in tegenstelling tot zijn naam doet vermoeden herkenbaar is aan zijn witte flank. Wanneer we de auto’s weer starten om door te rijden naar Neeltje Jans worden we nog verblijd door een jagende blauwe kiekendief, en een groepje van 6 struinende patrijzen dat zich een tijdje goed laat bekijken.

Vanwege de storm kozen we bij de stormvloedkering de relatieve luwte van de oostelijke Mattenhaven. Geposteerd achter een dijkje hoefden we even niet te vrezen voor wegvliegende telescopen, en hadden we mooi beeld op weer een paar soorten waarvoor wij als vogelaars van het binnenland graag de kust opzoeken: alk, oeverpieper, roodkeelduiker, kuifaalscholver en grote stern.
Ruim na het middaguur zetten we met een kleine omweg koers richting Amersfoort. Het doel van de omweg is de laatste tussenstop, het ruige grasland van het Oudeland van Strijen. Het is een Natura 2000 gebied mede ter bescherming van de hier vaak overwinterende dwerg- en andere ganzen. Helaas liggen er veel dode brandganzen, mogelijk slachtoffers van de vogelgriep. Een mooie afsluiter van de dag is de groep van zeker 15 sierlijke dwergganzen, met nog net genoeg licht om de gele oogring te kunnen onderscheiden. Het licht gaat letterlijk en figuurlijk bijna uit, en de meesten van ons hebben dan ruim 80 soorten gezien.