Zuidhollandse Delta – 18-02-2024

Jeroen Steenbergen schreef:
@Nanne Nauta

Brand- en Rotganzen

Zondag 18 februari wilde afdeling Utrecht-stad een bezoek brengen aan de zuidhollandse eilanden. Maar aangezien het die dag de hele dag dreigde te gaan plenzen (wat ook uitkwam), besloten we het bezoek een week uit te stellen.
Met grotendeels dezelfde groep reden we in duidelijk betere klimatologische omstandigheden richting Strijen. Een beetje regen onderweg, het zou het laatste zijn. We reden door de prachtige, oude polder en vonden grote groepen ganzen. Al snel vonden we hiertussen enkele Dwergganzen. De vogels foerageerden in een greppel, zodat ze slechts af en toe zichtbaar waren, maar na een tijdje kwamen ze daar uit en lieten steeds meer vogels zich fraai zien. Het ging om zeker tien maar mogelijk tot twintig vogels. We hoorden, en zagen, hier ook een Veldleeuwerik zingen.

We reden door naar Stellendam, waar we in de haven over een slikplaat keken. Veel Kluten en Wulpen, een eerste Grutto van het jaar, een mooie groep Bonte Strandlopers die al zwenkend langsvloog, waarbij de groep de ene keer wit leek en direct daarop zwart.
Rond Goedereede was gisteren een Roodhalsgans gezien, naar deze gingen we zoeken. Tussen de duizenden Brand- en Rotganzen was het leuk zoeken, maar helaas, de Roodhals liet zich niet zien. We keken over het eiland Markenje en hoorden de opvallende roep van Zwartkopmeeuwen: op en rond het eiland bleken zich minstens 150 vogels op te houden, die zich schitterend lieten zien.
De volgende halte was de Brouwersdam, waar het opvallend rustig was. Weinig vogels op het water. Een aantal Middelste Zaagbekken, een tweetal Roodkeelduikers, een Kuifduiker. Meer vogels zaten verder op zee, met hulp van de telescoop vonden we daar een mooie groep Zwarte Zee-eenden.
We staken de weg over en zochten aan de binnenkant naar duikers of futen. Meestal zijn hier leuke aantallen Geoorde Futen en Dodaarzen te vinden. Ook hier was het stil: vooral veel Futen, een enkele Dodaars, verder weinig.

Door dus naar de Prunjepolder. Vanuit de auto de eerste Kleine Zilverreigers en Lepelaars. Verder veel Goudplevieren en een aantal Pijlstaarten. Verderop vonden we onder andere Zwarte Ruiter, Zilverplevieren, een groep Grutto’s en tussen de Rotganzen een fraaie Zwarte Rotgans.
Na vergeefs gezocht te hebben naar een tweede Zwarte Rotgans besloten we terug te rijden via Goedereede. De Roodhalsgans was toch weer gezien, en we wilden een tweede poging doen. Helaas lukte dit niet, veel van de aanwezige ganzen waren niet zichtbaar vanaf de weg. Toch was het genieten van de vele Brand- en Rotganzen.

Na al dit fraais besloten we het er bij te laten.