Zuidpier IJmuiden en Noordwijk – 8 januari 2017

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Humes Bladkoning

Traditioneel opent afdeling Utrecht-stad het nieuwe jaar met een bezoek aan de pier van IJmuiden. Met een groep van 15 mensen begonnen we bij de haven te zoeken naar een daar eerder aanwezige Parelduiker, maar helaas moesten wij het bij een paar Dodaarzen houden. Lopend naar de pier zagen we veel Aalscholvers op het water, waartussen kort een Kuifaalscholver zat, die helaas maar door enkele mensen werd gezien voordat hij wegvloog. Langs de pier ontdekten we al snel enkele Oeverpiepers, veel Steenlopers en een Paarse Strandloper. Op het strand net naast de pier bevond zich een grote groep meeuwen, waartussen wat Scholeksters, een Rosse Grutto en een Bonte Strandloper. Drieteenstrandlopers zaten er niet, maar kwamen gelukkig wel langs vliegen. Verder lopend viel ons oog op een van ons afvliegende bleke meeuw, waarin we al snel een burgemeester herkenden. Het was nog even spannend welke van de twee het ging worden, maar na een tijdje ging de vogel op de pier zitten en kon hij op naam gebracht worden als Kleine. Over zee vlogen met enige regelmaat Roodkeelduikers en een excursiegenoot was zo scherp een vrouwtje IJseend te ontdekken.
We liepen naar het puntje van de pier, om vandaar af een tijd over zee te kijken. Er was nauwelijks wind, waardoor het aangenaam kijken was. Niet ver van de pier dook geregeld een of meerdere Bruinvissen op. Op zee dobberden enkele Zeekoeten en in de groepen langsvliegende Zwarte Zee-eenden bevonden zich enkele Grote Zee-eenden. Ook waren er aardig wat Drieteenmeeuwen te zien, zowel volwassen als juveniele vogels. Ertussen vloog een Dwergmeeuw.
Na enige tijd besloten we terug te lopen, in de hoop op de terugweg de Grote Burgemeester te zien, die eerder vandaag door anderen was gezien. Dit lukte helaas niet. We maakten een tussenstop met koffie en appeltaart en na een korte blik op het Kennemermeer besloten we verder te rijden naar Noordwijk.
Daar zochten we eerst naar enkele daar overwinterende Dwerggorzen. Aanvankelijk lieten deze vogels zich niet vinden, maar na een tijdje zoeken was het dan toch raak. Eén vogel liet zich prachtig zien bovenin bramenstruweel.
Hierna reden we door naar Noordwijkerhout, waar al een poosje een Hume’s Bladkoning aanwezig is. Deze vogel werd direct gevonden en liet zich erg fraai zien. Roepen deed de vogel niet, op één moment na, maar dat was dan ook van mooi dichtbij. Na dit fraaie slot besloten we het er bij te laten. Het nieuwe jaar is fraai begonnen.