Activiteiten Vechtplassen

Wat doet de coördinatiegroep Vechtplassen?

We  organiseren zo’n 12 excursies per jaar. Soms in de omgeving van Maarssen/Stichtse Vecht, maar we schuwen ook de verder weg gelegen gebieden niet. Zie de agenda.

Daarnaast zijn leden van de coördinatiegroep actief op het gebied van vogelinventarisaties en nestkasten.

 

Inventarisaties

Bert van Dillen en Vincent Schieveen gaan in het voorjaar drie keer een bepaald postcodegebied in en tellen daar per telpunt gedurende vijf minuten alle vogels. Resultaten worden digitaal doorgegeven. Deze methode heet MUS. MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten. Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming zijn de initiatiefnemers. Het richt zich op alle soorten ‘stadsvogels’ in steden, dorpen, bedrijventerreinen, parken, volkstuinen en sportterreinen.

In de Bethunepolder wordt voor SOVON geïnventariseerd volgens de BMP-A methode door Jack Folkers,  Daan van Werven, Gerhard Overdijkink, Richard Pieterson, en Cora Kuiper. Vincent Schieveen en Ceciel van de Wolfshaar sluiten regelmatig aan. Van eind maart tot eind juni bezoeken zij in de vroege ochtend en/of de late avond deze prachtige polder en voeren op een tablet alle waarnemingen in. Na afloop van het broedseizoen worden de waarnemingen volgens vaste criteria herleid tot aantallen territoria/broedparen per soort.

De tellingen worden verzameld en ook doorgegeven aan Staatsbosbeheer en Waternet, twee grote landeigenaren van de polder.

 

Nestkasten onderhouden en plaatsen

De in 2015 opgehangen nestkasten in het Bosje van Robertson (Bethunepolder) worden elk najaar schoongemaakt. In 2017 is de torenvalkkast vervangen door een sterker exemplaar. Nu maar hopen dat de torenvalken er iets in zien.

In Park Vechtenstein (Maarssen) zijn in februari 2018 in totaal 13 nestkasten opgehangen voor o.a. grauwe vliegenvanger, boomkruiper, kool- en pimpelmees en voor de bosuil.