Vogelherkenningscursus 2023

Vogelherkenningscursus Amersfoort afgerond

Met een heerlijke excursie naar De Zouweboezem (zie verslag van Sander Kole) sloten we zaterdag 13 mei de vogelherkenningscursus 2023 van de Afdeling Amersfoort af. 

In totaal gaven  6 verschillende docenten 6 lessen aan 23 cursisten. We begonnen met een inleiding over “vogels kijken” door Frank Pierik. De 2e les ging over winter- en watervogels (door ondergetekende). Vervolgens vertelde Jaap Vos over de stadsvogels en verzorgde Bert van ’t Holt een avond over bosvogels. Wie kan beter de vogels van plas- en drasgebied bespreken dan Bert Geelmuijden –  les 5. En Sander Kole eindigde met roofvogels en uilen. 

Elke docent gaf de les op zijn eigen manier – veelal voortbouwend op het cursusmateriaal uit vorige jaren. Aansluitend aan de lessen waren er excursies. Twee keer bezochten we Arkemheen (voor de winter- en water vogels en de vogels van plas- drasgebied). We bekeken de stadsvogels (inclusief ijsvogel) rondom Het Groene Huis en de bosvogels namen we in Den Treek onder de loep. Tot slot kwam alles samen in de slotexcursie naar De Zouweboezem. 

Sylvia Achterkamp en Femke de Korte ondersteunden de cursus. Zij regelden de aanmeldingen, reserveerden Het Groene Huis en hielpen stoelen en tafels sjouwen. En wat leuk was: we deden met een flinke club docenten, coördinatiegroep en andere “kenners” mee aan de excursies. Wie in de gelegenheid was, was erbij! Daardoor konden we kleine groepjes maken en  cursisten voluit de gelegenheid geven te vragen. 

Niet alleen de docenten waren enthousiast – we hebben ook een flink aantal cursisten met “het virus’ besmet. Enkele citaten uit de evaluatie:

Op de vraag “wat vond je leuk aan de cursus”: 

  • De openbaring van de vogelwereld 
  • Het plezier samen met de andere cursisten
  • Leuke sfeer, aardige mensen, veel info, passie!
  • Leuke afwisseling van docenten, theorie en praktijk
  • Fijn om per habitat vogels te bespreken
  • Goede kijktips, enthousiaste docenten, allemaal vogelgekkies…..

We kregen gelukkig ook wat verbeterpunten: eerder de excursies aankondigen (duur en plaats) en hier en daar niet vergeten de tips voor de echte beginner te geven. Die nemen we ter harte! 

Veel cursisten gaven op het evaluatieformulier aan iets van een vervolg te willen op deze cursus. We gaan in het najaar nog een paar keer met hen op stap. Of spontaan, of gepland. De appgroep die we met cursisten en docenten hebben opent vele mogelijkheden. 

Volgend jaar organiseren we vast weer een vogelherkenningscursus – mocht je iemand weten of zelf willen deelnemen: hou de Kruisbek en de website in de gaten!

Carien Geertse 

De aankondiging:
De Vogelwacht Utrecht, afdeling Amersfoort organiseert in 2023 een vogelherkenningscursus voor beginners. De cursus richt zich op de beginselen van de vogelherkenning. U hoeft geen voorkennis te hebben, enkel belangstelling voor vogels. Na afloop bent u in staat veel algemene vogels te herkennen op grond van uiterlijk, geluid en gedrag.

Verschillende ervaren en enthousiaste vogelaars staan klaar om kennis over te dragen. Centraal staat het zelf (leren) kijken naar kenmerken, met determinatie als doel. De eerste avond zal in het teken staan van de verschillende aspecten die een rol spelen bij het herkennen van vogels, zoals uiterlijk, gedrag en habitat (de omgeving waarin een vogel zich ophoudt). In de daaropvolgende 5 avonden wordt verteld welke vogels er leven op en langs plassen en meren, in de stad, in weide en moeras, in het bos en op de heide. Tevens is er een speciale thema-avond rond roofvogels.

De cursus bestaat uit 6 woensdagavonden. Op de zaterdag na elke avond (vanaf les 2) wordt, bij goed weer, een excursie gehouden in de besproken habitat. Tijdens de excursies proberen we het geleerde op de theorieavonden in de praktijk te brengen. We bezoeken een aantal gebieden in de regio om de daar aanwezige vogelsoorten te bekijken en herkennen. De excursies zullen iets meer dan een ochtend in beslag nemen. Het vervoer naar de locatie van de excursie vindt plaats met eigen vervoer. Meerijders betalen een van tevoren vastgestelde vergoeding aan de chauffeurs.

De cursus wordt gegeven in:
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
Amersfoort
Aanvang: 20:00 uur , inloop vanaf 19:45 uur.
We streven naar een duur van de avonden van 2x 45 min en een kwartier pauze.

De cursusdatums:

11 januari, Vogels kijken waar let  je op.
Docent: Frank Pierik
Na deze les is er nog geen excursie.
Les 1 VOGELHERKENNINGSCURSUS
8 februari, Vogels op en rond het water 
Docent: Carien Geertse
Excursie 11 februari
Les 2 VOGELHERKENNINGSCURSUS
8 maart, Stadvogels
Docent: Jaap Vos
Excursie 11 maart
Les 3 VOGELHERKENNINGSCURSUS
29 maart, Vogels van weide, plas en dras
Docent: Bert Geelmuijden
Excursie 1 april (afgelast vanwege slecht weer)
verschoven naar 15 april – informatie in de app
Les 4 VOGELHERKENNINGSCURSUS
19 april, Bosvogels
Docent: Bert van ’t Holt
Excursie 22 april
Les 5 VOGELHERKENNINGSCURSUS
10 mei, Roofvogels
Docent: Sander Kole
Excursie 13 mei
Les 6 VOGELHERKENNINGSCURSUS