Ontwikkelingen in Afrika belangrijk voor de vogelstand in Nederland

Van de site van SOVON:

© GMD

Rietzanger

Omstandigheden in Afrika spelen een grote rol bij de aantallen trekvogels die in Nederland broeden. Metingen vanaf 1960 laten zien dat veel vogelsoorten die ten zuiden van de Sahara overwinteren sterk afnamen, onder andere als gevolg van droogte, ontbossing en overbegrazing. Maar recent herstellen sommige populaties zich enigszins. Zo profiteren moerasvogels als de Purperreiger en Rietzanger van overvloedige regenval in de Sahel. Dat blijkt uit de net verschenen Vogelbalans. Daarin vat Sovon de ontwikkelingen van Nederlandse vogels jaarlijks samen.
Lees hier het hele artikel.

Vogelopvang Utrecht tijdelijk dicht, Vogelopvang Soest raakt overvol

Uit de Soester Courant:

© GMD

Vrijwilligster Sophie aan het werk.

Vogelopvang Soest , een onderdeel van Stichting DierenZorg Eemland, zal vanaf 1 december 2019 alle vogels van de Vogelopvang Utrecht gaan opnemen. Deze maatregel is noodgedwongen genomen omdat de Vogelopvang in Utrecht in financieel zwaar weer terecht is gekomen.
Erik Blokpoel, woordvoerder van de Utrechtse Vogelopvang: “Er is steeds minder geld beschikbaar vanuit de gemeenten en de dierenbescherming voor de opvang van wilde vogels. Het is toch veelzeggend dat een grote gemeente als Utrecht het financieel niet voor elkaar krijgt om wilde vogels op te vangen. We werken al met heel veel enthousiaste vrijwilligers maar er is domweg te weinig geld beschikbaar”.
Lees hier het hele artikel.

Excursie Arkemheen & Delta Schuitenbeeek 17-11-2019 afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:
© GMDDoor wisselende weerberichten  die in drie dagen veranderden van regenachtig en Beaufort 3, via grijzige luchten naar af en toe zon, gingen we met enige reserve op pad. Die reserve verdween snel  toen het oranje-gele ochtendgloren een lichtwazig en windstil Nuldernauw onthulde. De enige rimpelingen in water en atmosfeer kwamen tot stand door gepeddel en gefluit van smienten. De zeven andere eendensoorten lummelden er bedaard tussen door met af en toe het ontevreden kràk- roepje van de krakeend. De witte vlekken van mannetjes brilduikers in de verte kregen in dit licht een bijna lenteachtige heftigheid.Het totale wit in dit tableau was van knobbelzwaan en grote zilverreiger.
Lees hier het hele verslag.

Een dag van vogels en vogelaars

Sovon Vogelonderzoek Nederland:

© GMD

Groenlingen

Voor de tweeënveertigste keer organiseert Sovon de Landelijke Dag, het jaarlijkse evenement voor actieve vogelaars in Nederland. Deze keer gaat een deel van het programma over vogelziekten en over onze vogels in Afrika. De dag wordt gehouden op 30 november in de Reehorst in Ede.
Vogelziektes komen steeds meer in de belangstelling te staan. Uitbraken van vogelgriep, botulisme, het geel en usutuvirus zijn regelmatig in het nieuws. Moeten we ons hierover zorgen maken? Welke patronen zien we en wat komen we te weten over de oorzaken van sterfte? Bij het beantwoorden van deze vragen kunnen vogelaars een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door het melden van dode vogels. In het Verenigd Koninkrijk is al langer ervaring met deze aanpak. Hier hebben ziektes de laatste jaren een groot effect gehad op vogelpopulaties. Zo verdween twee derde van de Britse Groenlingen als gevolg van trichomonas.
Lees hier het hele artikel.

Weer duizenden jonge Grutto’s te weinig

Van de site van SOVON:

© GMD

Grutto

Afgelopen broedseizoen zijn er ongeveer 9000 jonge Grutto’s vliegvlug geworden in Nederland. De meeste, zo’n 5400, werden groot in Friesland en circa 3600 in de rest van Nederland. Om de sterfte van oude vogels te compenseren, zouden er echter circa 13.000 vliegvlugge jongen moeten zijn. Het betere broedresultaat in Friesland is waarschijnlijk vooral te danken aan de hoge veldmuizenstand. Hierdoor aten predatoren vermoedelijk meer muizen en minder eieren en kuikens van weidevogels.
Dit jaar werden voor de 8e keer op rij landelijke jongentellingen uitgevoerd. Het betreft een samenwerkingsproject van Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland en het gruttoteam van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Lees hier het hele artikel.