web analytics

Nieuw boek: Bedreigde vogels in Nederland

© GMD

Zomertortel

De afgelopen eeuw zijn er negen vogels verdwenen als broedvogel in Nederland. Voor zeker tien dreigt op korte termijn hetzelfde lot. Uit het boek Bedreigde vogels in Nederland, dat vandaag verschijnt, blijkt de belangrijkste reden hiervoor de vernietiging van leefgebieden en het verdwijnen van insecten te zijn. Maar het boek laat ook zien dat het tij te keren is als er niet langer wordt getreuzeld.

Het boek Bedreigde vogels in Nederland
Het boek Bedreigde Vogels in Nederland laat zien dat de grote veranderingen in ons land van de afgelopen decennia enorme effecten op de vogelbevolking hebben gehad. In vrijwel alle leefgebieden, van het stedelijk gebied tot moeras, hei en duin, zijn veel soorten ernstig in aantal achteruit gegaan, verdwenen of op het punt te verdwijnen uit Nederland.
Lees hier de hele aankondiging van deze uitgave. Onze eigen Nick Hoebe schreef een recensie.

Opeens barmsijzen, en niet zo weinig

Van de site van SOVON:

© GMD

Grote Barmsijs

Ging vorig jaar het barmsijzenalarm af, ook winter 2018/19 lijkt er wat moois te gaan gebeuren. Begin november verschenen er in ieder geval opvallende groepen barmsijzen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het vooral om de in het noorden broedende Grote Barmsijs.

Trektellers blij
Gewoonlijk zit het er na de eerste week van november wel zo’n beetje op voor de meeste trektellers, zeker in het binnenland. Maar dit jaar ‘zou november wel eens langer kunnen gaan duren’. Aldus de tellers van de Lemerberg (Overijssel), waar vandaag na een paar stille uurtjes plotseling groepjes van enkele tientallen barmsijzen verschenen, in totaal 356. Ook elders was het vandaag raak, met de 855 bij het Groningse Muntendam als voorlopig record.
Lees hier het hele bericht.

Excursie Arkemheen 13 oktober 2018 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

(Grondelende) Pijlstaarten

Met een zwoele zuidenwind op de achtersteven arriveerden we om half negen op een parkeerstrook bij Nijkerk-zuid. Eenvoudige afspraakplaats voor zij-instromers bij de excursie. Na vijf minuten is de groep compleet. We zijn nog niet echt in de vrije natuur. Tijdens de kronkels door het bedrijvenpark krijg je het vage idee dat je hier niet voor gekomen bent. Dat onbehagen kwam ook weer opzetten toen we zagen dat bij de plas Watergoor honderdvijftig  strekkende meter hengel uitstond. Maar het kwam goed. Altijd weer verrassend zoals direct na het A12-viaduct het open landschap van Arkemheen voor je ligt..
Dat leidde onmiddellijk tot het waarnemen van  een flinke groep kieviten strak in de wei tegen de A28 aan.
Misschien kruipen de wormen door de trillingen van het vrachtverkeer daar eerder uit de grond dan elders, maar het kan natuurlijk ook een veilige plaats voor de nacht geweest zijn.
Lees hier het hele verslag.

Pikken Houtduiven nesten van Turkse Tortels in?

Van de site van SOVON:

© GMD

Turkse Tortel

In de steden gaat het goed met de Houtduif, in bepaalde wijken is het tegenwoordig zelfs de talrijkste broedvogel. Tegelijkertijd gaat de Turkse Tortel langzaam maar zeker in aantal achteruit. Of het een met het ander verband houdt weten we niet, de relatie tussen beide duivensoorten is onvoldoende onderzocht. Tijd voor verandering.
Volgens sommigen zouden Turkse Tortels vatbaarder zijn voor de ziekte ‘het geel’, anderen beweren dat de Houtduif beter opgewassen is tegen predatoren als Ekster en Gaai. Misschien zijn Houtduiven ook beter in staat dan de kleinere Turkse Tortels om voedselvluchten naar de buitengebieden te ondernemen. Dan zouden ze minder afhankelijk zijn van wat de stad zelf aan voedsel te bieden heeft.
Lees hier het hele artikel.

Trekgolf Buizerd passeerde ons land

Van de site van SOVON:

© GMD

Buizerd

Jaarlijks verlaten forse aantallen Buizerds Scandinavië, grotendeels via de bij vogelaars welbekende flessenhals op de zuidpunt van Zweden: Falsterbo. Eenmaal aangekomen in Denemarken richt de trekstroom zich naar zuidwest, richting de overwinteringsgebieden die van Midden-Frankrijk tot in Spanje reiken.
Of wij veel meekrijgen van de doortrek, is weersafhankelijk. Oostenwinden tijdens de piek zijn gunstig en verhogen de kans om fraaie belletjes cirkelende Buizerds te zien.

19 oktober 2018
Het waren geen krachtige oostenwinden op deze dag, maar blijkbaar toch voldoende om een partij Buizerds naar ons land te voeren. De trek begon op de meeste plekken laat in de ochtend, en ging door tot het bijna donker was. Echt hoge aantallen bleven beperkt tot de zuidoostelijke helft van het land (zie dit kaartje van trektellen.nl). Koploper was de telpost in de Twentse Engbertdijksvenen met 353 trekkers, maar de vijf telposten met 200-260 exemplaren mogen zich eveneens gelukkig prijzen.
Lees hier het hele bericht.