Excursie Brouwersdam/Kwade Hoek dd. 17-2 2019 – afd. Utrecht-stad

Erik Wouda schreef:

© Toon Vernooij

Middelste Zaagbek

Een dagje Zeeland in februari is heel aantrekkelijk voor een Utrechtse vogelaar. Veel soorten die we zelden of nooit in de provincie kunnen zien zijn gemakkelijk. En als er verschillende biotopen aangedaan worden ligt het aantal soorten hoog. Ik houd dan een daglijst bij, die altijd ergens tussen 75 en 90 soorten eindigt.
Wanneer afdeling Utrecht-Stad naar Zeeland gaat om te vogelen weet je: kleed je warm. Want plaatsen als de Brouwersdam of Het Veerse Meer kunnen snijdend koud zijn. Klimaatverandering of niet: ditmaal is het weer ongewoon zacht.
Wat is met dit zachte weer meer toepasselijk dan het opzoeken van de flamingo’s bij Battenoord? Flamingo’s zijn daar gemakkelijk te vinden. Op een kluitje staand in open water, en knalroze. Je scant even het Grevelingenmeer af en bingo.
Lees hier het hele verslag.

Toename Zeearenden in Nederland

Van de site van SOVON:

Zeearend

Het aantal Zeearenden dat broedt in Nederland zit in de lift. Het leidde in 2017 tot oprichting van de Werkgroep Zeearend Nederland.
Na vestiging van het eerste zeearendenpaar in de Oostvaardersplassen in 2006, ontwikkelde zich schoorvoetend een Nederlandse broedpopulatie. In 2009 volgde nestbouw in het Lauwersmeergebied, in 2010 in het Zwarte Meer. Sinds 2014 kent de groei van het aantal nestelende Zeearenden in ons land een versnelling.

Lees hier het hele bericht.

Eerste tussenstand van de midwinterroofvogeltelling

Wim vd Vegte maakte de eerste tussenstand:

CES: prima broedseizoen voor moerasvogels in 2018

Van de site van SOVON:

Kleine Karekiet

We herinneren ons allemaal het warme voorjaar en de hete zomer van 2018. Ook in dat seizoen gingen vogelringers weer aan de slag op Constant Effort Sites (CES). Ze vingen bij elkaar bijna 20.000 vogels, verdeeld over 41 locaties. Analyse van de gegevens laat zien dat insecteneters als Bosrietzanger en Tuinfluiter veel jongen grootbrachten. Maar ook dat de overleving van Merels laag is.
Vogelringers die meedoen aan het CES-project van het Vogeltrekstation en Sovon vangen van half april tot begin augustus regelmatig vogels met een vaste mistnetopstelling. Doordat vogels veelal trouw zijn aan hun broedgebied, kan van sommige soorten de jaarlijkse overleving worden berekend. Ook levert het ringwerk informatie over op het broedsucces van algemene zangvogels. CES helpt ons zo om veranderingen in populaties te verklaren.
Lees hier het hele bericht.

Excursie de Zeven Linden/de Stulp 26-01-2019 – afd. De Bilt-Zeist

Ron Keet schreef:

Goudvink

Goedgemutst lopen we het ruime open en omsloten terrein van de camping op. Bomen als lariks, berk , beuk en den zorgen al jaren voor een keur aan bijzondere vogelsoorten. Er werden in 2013 zelfs drie soorten kruisbek waargenomen. De camping stond enige tijd op de internationale vogelkaart. Het aanvankelijk miezerige weer gaf helaas niet genoeg glans om daar vandaag weer zorg voor te dragen. Met de nodige moeite konden we het geluid van de gewone kruisbek ontwaren. Er vlogen redelijk grote groepen vinkachtigen als keep/vink en sijs rond en uiteindelijk hoorden we ook buiten het terrein de appelvink. De grote bonte specht en de boomklever waren wel redelijk enthousiast en lieten zich goed zien en horen. Een vrij witte buizerd liet ons nog zien dat de sneeuw net gesmolten was.
Lees hier het hele verslag.