Van ooievaars krijg je nooit genoeg

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMD

Ooievaars

Nadat de ooievaar in de jaren zestig bijna was verdwenen uit Nederland door het gebruik van DDT, is deze iconische vogel met ongeveer 1600 broedparen geregeld weer te zien in Nederland, als gevolg van een succesvol herintroductieprogramma. Ooievaars weten intussen steeds beter hun draai te vinden in ons land. Dat vraagt soms wat menselijk aanpassingsvermogen.
De ooievaar is een opvallende verschijning. Het is een grote vogel. Met zijn 100 tot 115 centimeter lengte en spanwijdte van 180 tot 218 centimeter en zwart-witte verenkleed is ie moeilijk te missen. Iedereen heeft er wel eens eentje in het weiland zien rondstappen, op de camera’s van Beleef de Lente of op een lantaarnpaal naast de snelweg zien staan (daar staan ze hoog en veilig, met riant uitzicht). Ze vallen op en leven dicht bij de mensen in de buurt. In veel culturen wordt de ooievaar gezien als een geluksbrenger; en zoals je weet worden baby’s door de ooievaar gebracht.
Lees hier het hele artikel.

Wat veroorzaakt de jarenlange afname van wulpen?

Naturalis Biodiversity Center:

©GMD

Wulpen

Het gaat niet goed met de wulp en de regenwulp. De strandlopers namen in Nederland sinds 1990 in aantal af, en ook in de rest van Europa daalt het aantal broedparen. Hoe kan dat? Een nieuwe studie laat zien dat de achteruitgang al ruim vóór de grootschalige invloed van de mens begon.

De wulp (Numenius arquata) en regenwulp (Numenius phaeopus) zijn graag geziene gasten in Nederland, met hun lange, dunne snavel en poten als stelten. Helaas nemen de aantallen broedvogels van deze soorten al lange tijd af in Europa. Hoe dat komt, heeft gastonderzoeker Justin Jansen van Naturalis samen met een team onderzocht. Aan de hand van het erfelijk materiaal ontdekten ze dat de achteruitgang van de wulp en regenwulp al sinds de ijstijd bezig is.
Lees hier het hele artikel.

Excursie Friese Waddenkust 20-08 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Zilverplevier

Zondag 20 augustus hadden we een bezoek gepland aan de Friese Waddenkust. De bedoeling was een mooie plek te zoeken ruim voor het hoog water was, en dan te wachten tot de vogels naar ons toe zouden komen om op het laatste stukje beschikbare wad bij elkaar te komen zitten.

Zo vertrokken we al vroeg uit Utrecht met een groep van 6 deelnemers. We hadden gekozen voor Westhoek, omdat hier vaker mooie soorten gezien worden. Rond 9 uur liepen we de kwelder op om ons te installeren. Over ons heen vloog een heel aantal Gele Kwikstaarten. We zetten de telescopen op en keken rustig om ons heen. We hadden tijd zat, de vogels zaten nog erg ver weg op het wad, en het kostte moeite deze te determineren. We vonden de eerste Zilverplevieren en Rosse Grutto’s,  en een groepje Bontbekplevieren.
Lees hier het hele verslag.

Broedvogels in Nederland 2022

Van de site van SOVON:

©GMD

Roerdomp

Boerenlandvogels zoals de Ringmus blijven afnemen, terwijl sommige moerasvogels, zoals de Roerdomp, juist toenemen. Dit blijkt uit de laatste cijfers die zijn samengevat in het nieuw verschenen rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’. In deze publicatie zet Sovon de trends van meer dan 190 soorten broedvogels in Nederland op een rij. Deze informatie dient als belangrijke bron voor natuurbeleid, natuurbeheer en beschermingsdoelen.

Het rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’ vat de ontwikkelingen van de Nederlandse broedvogels samen. Vogeltellers volgen de aantallen vogels jaarlijks op een systematische manier in een afgebakend gebied. Dit levert een duidelijk beeld op hoe vogelpopulaties zich ontwikkelen. In steden, dorpen en in het agrarische gebied worden extra tellingen gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen per leefgebied.
Lees hier het hele artikel.

Excursie Zouweboezem 27-05 – afd. De Bilt-Zeist

Hanneke Lankhof schreef:

© Janny Vermolen

Grauwe Vliegenvanger

Het belooft een mooie zonnige dag te worden met temperatuur oplopend naar 22 gr. Als we om 7 uur met 9 deelnemers in 2 auto’s vertrekken is het nog frisjes. Wigle is er ook bij, na zijn ongelukkige valpartij in maart is hij vandaag voor het eerst weer mee met onze afdelingsexcursie. Bij aankomst op de Boezemweg zijn we niet de enigen, gelukkig is er nog voldoende plek voor de auto’s. Bij het uitstappen worden we verwelkomd door een jongetje dat ons meteen al de plek van een broedende ooievaar aanwijst. Op een hek wordt een grauwe vliegenvanger ontdekt. We kunnen hem allemaal mooi waarnemen. Even een insectje happen en weer terug naar z’n plekje zoals grauwe vliegenvangers dat doen. Ondertussen zien we in het ruige landje ook rietzanger, kleine karekiet, rietgors, putter, kneu en vliegt de eerste purperreiger over.
Lees hier het hele verslag.