Wat wil het Paapje?

© GMD

Paapje

Van de site van SOVON:

Het Paapje staat al lange tijd op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Er zijn nog ongeveer 300 broedparen in Nederland en de aantallen lopen al jaren terug. De doelstellingen van Natura 2000 om de soort in natuurgebieden in stand te houden, worden slechts in enkele gebieden nog gehaald.
Maar waarom doet het Paapje het zo slecht? En wat kunnen we doen om de soort te beschermen? Om hier achter te komen, zijn Sovon Vogelonderzoek Nederland, Stichting Bargerveen en Oenanthe Ecologie een onderzoek gestart. Ze trekken het veld in naar de leefgebieden van het Paapje. En naar de gebieden waar hij ooit zat.

Paalzitter
“Eigenlijk is de soort helemaal niet zo kieskeurig,” zegt projectleider Pauline Alefs van Sovon. “De vogels komen in het buitenland in veel verschillende landschappen voor, ook in boerenland en tot op grote hoogte in de Alpen. Maar aan de intensivering van landbouwgebieden is de soort niet goed aangepast. Het Paapje maakt veelvuldig gebruik van uitkijkpunten, bijvoorbeeld om vanaf te foerageren. Dat lukt in landbouwgebieden nu niet meer, vanwege de egalisatie van het landschap. Er is nauwelijks wildgroei en er zijn geen afscheidingspaaltjes meer. En dat is lastig voor een ‘paalzitter’ als het Paapje.”
Lees hier het hele artikel.

Vogelfotografie zonder verstoring

Van de site van de Vogelbescherming:
Vogelfotografie is een fantastische hobby waar een groeiende belangstelling voor is. Met mooie vogelfoto’s en -films worden bovendien veel mensen gewonnen voor de natuur en dat is pure winst. Belangrijk blijft wel het besef dat vogels geen doorgewinterde fotomodellen zijn. Dat vraagt om een omzichtige en respectvolle benadering, waarbij vogels niet worden verstoord. Soms gaat het mis. Dit voorjaar waren er berichten binnen over verstoorde nesten door te gretige fotografen. Daarom zetten we nog een keer op een rij hoe te werk te gaan.
Steeds meer mensen kijken tegenwoordig naar vogels met de camera in de aanslag. Door technische ontwikkelingen is vogelfotografie voor velen haalbaar geworden. Maar zelfs met een eenvoudige digitale camera of je telefoon kun je je vogelmodel al flink dichtbij halen.

De ethiek van benaderen
Door die toenemende belangstelling voor vogelfotografie wordt de kans op verstoring van vogels wel groter. Zo kan een groep ganzen worden opgejaagd omdat de fotograaf zich te dichtbij waagt. Resultaat: een foto van wegvluchtende ganzen. Of de dekking van het nest van een broedende buidelmees gaat verloren, omdat de rietkraag er omheen vertrapt is door fotografen. Verstoren van vogels is wettelijk verboden. Maar ook los van de wet heeft een vogelfotograaf te maken met de vraag wat ethisch verantwoord is.
Lees hier het hele artikel.

Aanmelden App-groep afdeling Amersfoort

Regelmatig komen er bij de Vogelwacht Amersfoort vragen binnen. Soms simpele vragen waar een kort antwoord op te geven is. Soms ook vragen die meer vereisen. Denk aan het verzorgen van een lezing voor een specifieke doelgroep, een vraag van de gemeente Amersfoort  om nestkasten te plaatsen of te onderhouden of een vraag om een excursie te verzorgen of iets te schrijven voor een of ander medium.
De vogelwacht Amersfoort gaat al dan niet in op deze vragen – een beetje naar inschatting van “wat kunnen we aan en past het bij de kennis en de vaardigheid die we hebben”.
Met de huidige sociale media zouden we sommige vragen makkelijk onder een groep leden kunnen verspreiden.  Wellicht  zijn er mensen die tijd hebben en die het leuk vinden iets op te pakken, maar die nu de vraag niet horen en alleen de Kruisbek lezen of zelf lekker met de verrekijker op stap zijn. 

Ben je vogelaar, woonachtig in of om Amersfoort en wil je lezen welke vragen er zoal bij de Vogelwacht binnenkomen – en zelf wellicht (of samen met iemand) af en toe op een verzoek ingaan: meld je aan met je telefoonnummer!  

Aanmelden voor de appgroep: 

Carien Geertse – 0681188948

Zorgenkinderen blauwe kiekendief en velduil in internationaal perspectief

Van de site van de Vogelbescherming Nederland:

© GMD

Velduil

Blauwe Kiekendief en velduil staan er helaas niet alleen in Nederland slecht voor, maar ook in veel andere Europese landen. Oorzaken van de achteruitgang verschillen echter per land, en bij de velduil bestaan er nog grote kennishiaten. Dit bleek tijdens de internationale expert meeting die GKA en Vogelbescherming vorig voorjaar in Groningen organiseerden. Voor wie er niet bij was, is nu een uitgebreide verslaglegging beschikbaar.
De bijeenkomst over velduil en blauwe kiekendief kende presentaties over status en trend van beide vogels in verschillende Europese landen, recente inzichten uit ecologisch onderzoek en verschillende aanpakken om de soorten te beschermen.
Lees hier het hele artikel.

Frankrijk wil jacht op bedreigde zomertortel toestaan

Franse vogelbescherming vraagt hulp!

© GMD

Zomertortel

De zomertortel was nog niet zo lang geleden een talrijke broedvogel, maar verdwijnt nu in snel tempo uit Nederland en omringende landen. Hij staat daarom op de Nederlandse én Europese Rode lijst van bedreigde vogelsoorten. De Europese Commissie heeft op aandringen van de Franse vogelbescherming Frankrijk gesommeerd om de jacht op de zomertortel te stoppen. Toch wil Frankrijk dit jaar de jacht weer toestaan op maar liefst 18.000 zomertortels. De Franse vogelbescherming roept daarom Europese natuurliefhebbers op om te protesteren tegen dit treurigmakende voornemen.
In heel Europa zijn de aantallen zomertortels sinds 1980 met maar liefst 80% afgenomen. In Nederland broeden waarschijnlijk nog niet eens 1000 broedparen. De oorzaken van de achteruitgang liggen onder meer in de intensieve landbouw. Gebrek aan de juiste onkruidzaden zorgen voor voedseltekorten, waardoor zomertortels te weinig jongen grootbrengen. Vogelbescherming is daarom Operatie Zomertortel gestart. Door het aanleggen van voedselveldjes, door lokaal bij te voeren en door onderzoek te doen proberen we de zomertortel te beschermen. Er zijn ook twee zomertortels van satellietzenders voorzien, om hun verplaatsingen tijdens de broedtijd, op trek en in de overwinteringsgebieden te volgen. Zo verzamelen we waardevolle kennis die nodig is om de soort te beschermen.
Lees hier het hele bericht.