100 soorten challenge in de provincie Utrecht

Johan Hanko schreef een verslag:

©Johan Hanko

Rode Wouw

Een tijdje geleden kwamen jullie met het idee van de 100 soorten dag. Ik vond het een geweldig idee en leuke uitdaging. Het idee aan mijn collega vogelaar Theo voorgesteld en ook hij was direct enthousiast. Maar helaas konden wij niet op de geplande weekenden, dus zelf maar een dag afgesproken en een plan van aanpak gemaakt. Omdat we beiden in Montfoort wonen, dachten we om 4.30 uur te beginen en kijken of we wat uilen konden horen. Maar uit voor onderzoek in de nacht ervoor door Theo, zouden we hier geen succes hebben. Toch zijn we hier
de volgende ochtend om 5.30 uur op Blokland begonnen en al snel zaten we op zo ́n 15 soorten, maar niet de gewenste uilen en de gekraagde roodstaart. Ons volgende doel was Heidestein, maar eerste even langs afrit De Meern voor de roek.
Lees hier het hele verslag.

Nieuwe watervogelrapport verschenen

Van de site van SOVON:

©GMD

Grote Zaagbek

Het nieuwe rapport vat de gegevens samen van de watervogeltellingen van telseizoen 2018/19. Dit keer worden de schaarse soorten in de spotlight gezet. Ook worden de gegevens van zeetrektellingen voor het eerst meegenomen.
Het aantal getelde watervogels is sinds 1975 in eerste instantie verdubbeld. De laatste 10 jaar dalen de aantallen echter weer licht. Die groei was vooral te danken aan de toename van eenden en ganzen, maar die laatste groep is nu op zijn retour. , Ondanks het ruime aanbod van voedselrijk grasland en oogstresten, hebben ze een laag broedsucces. Areaalverschuivingen in de winter helpen ook niet mee.

Zachte weersomstandigheden
In seizoen 2018/19 werden er opnieuw minder ganzen (2,18 miljoen) en zwanen (41.000) geteld dan de jaren ervoor. De uitgesproken zachte weersomstandigheden zou daar mede aan ten grondslag kunnen liggen. Sommige trekkende soorten verlaten ons land dan vroeger, terwijl andere niet helemaal meer hier naartoe doorvliegen. In het najaar lieten een aantal soorten langer op zich wachten dan normaal. Die vertraging werd ook in omringende landen gezien en kan ook in verband gebracht worden met het uitzonderlijk zachte weer.
Lees hier het hele artikel.

Reikhalzen naar de gierzwaluw

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMD

Gierzwaluw

Als de gierzwaluwen er zijn weet je dat de zomer is begonnen. Ze broeden in Nederland alleen in gebouwen, maar door de steeds beter geïsoleerde woningen vinden ze moeilijker een nestplek. Om een beter beeld van de nestplekken te krijgen vragen we uw hulp.
“Heb jij hem al gezien?” Die vraag kan in deze tijd maar over één soort gaan: de gierzwaluw. Deze vliegende sikkels zijn onze zomerbrengers. Eind april suizen ze het land binnen om onder onze daken te gaan broeden. Ieder jaar weer maakt je hart een sprongetje als je voor het eerst hun kenmerkende gegier hoort. In augustus is de grote meerderheid alweer verdwenen naar hun overwinteringsgebieden in Afrika. Net zoals de zomer glipt de aanwezigheid van de gierzwaluw ongemerkt door je vingers.
Rond Koningsdag keert de gierzwaluw terug en is ons zwaluwenkwartet weer compleet. Boerenzwaluw, oeverzwaluw en huiszwaluw zijn er al even en vliegen op dit moment in grote – vaak gemengde – groepen boven water. Ondanks zijn naam is de gierzwaluw trouwens geen echte zwaluw. Het is niet eens een zangvogel. Gierzwaluwen hebben hun eigen familie: de Apodidea. Hun wetenschappelijke naam danken ze aan hun korte pootjes, waarmee ze goed aan muren kunnen hangen, maar nauwelijks kunnen lopen. Apus komt namelijk van het Oud-Griekse woord voor zonder voeten.
Lees hier het hele artikel.

Waar blijven de Tuinfluiters en Grasmussen?

Van de site van SOVON:

©GMD

Tuinfluiter

De aantallen Tuinfluiters, Grasmussen en Braamsluipers blijven vooralsnog behoorlijk achter ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat blijkt uit vogeltellingen in het hele land. Ook elders in West-Europa leveren tellingen nog maar weinig van deze zangvogels op. Waarschijnlijk zorgt de aanhoudende noordelijke wind en koude voor vertraging tijdens hun reis vanuit Afrika naar de broedgebieden.

Enkele zangvogels die normaal gesproken eind april massaal in ons land arriveren, lijken nu nog maar mondjesmaat aanwezig. Het gaat om soorten als de Tuinfluiter, Grasmus en Braamsluiper. Voor het project LiveAtlas houden enkele honderden vogelaars complete lijsten met vogelwaarnemingen bij voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. In heel Europa worden op die manier gegevens verzameld en in het Euro Bird Portal weergegeven. Deze eenvoudige manier van tellen levert een goed en bijna real time beeld van de binnenkomst van trekvogels op, dat meteen met het gemiddelde van voorgaande jaren vergeleken kan worden.
Lees hier het hele artikel.

Nestsucces broedvogels van open boerenland gedaald

Van de site van CBS.NL

Eenzame grutto

Eenzame grutto

Het nestsucces van beschermde nesten van vogels van het open boerenland is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60 tot ongeveer 40 procent. Ruim een kwart van de nesten van deze grondbroeders, waaronder grutto en kievit, wordt door middel van agrarisch natuurbeheer beschermd tegen maaien, mesten en beweiden. Bij de onbeschermde nesten van boerenlandvogels van erven en struwelen, waaronder boerenzwaluw en ringmus, is het nestsucces met ongeveer 80 procent stabiel. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses, in samenwerking met Sovon

Vogelonderzoek Nederland.
Als alle nesten ten minste één jong zouden voortbrengen is het nestsucces 100 procent. In de natuur gaat echter altijd een deel van de nesten verloren, en ook van de uitgekomen kuikens sterft een aanzienlijk deel nog vóórdat de vogels volwassen worden.
Lees hier het hele bericht.