Hoe krijg je een tuin vol vogels?

Van de site van Natuurmonumenten:

Winterkoning

De lente is officieel nog niet begonnen, maar daar trekken vogels zich niets van aan. Voor veel vogels is het broedseizoen nu al begonnen. Wil jij de vogels in je tuin helpen? Lees hier hoe boswachter Mathiska het haar tuinvogels naar de zin maakt. En wat je op dit moment nog meer kan doen om een tuin vol leven te krijgen.

1. Vergeet de voorjaarsschoonmaak in je tuin!

Een strak gemaaide tuin met keurige borders en schuttingen, dat is niks voor Mathiska. En toevallig ook niet voor veel planten en dieren. Want waar kunnen ze in zo’n tuin schuilen en waar vindt een vogel een plek om een nest te bouwen? Geen grote voorjaarsschoonmaak dus in haar tuin. Door de storm zijn er heel wat takken op de grond gevallen. Dat is mooi materiaal om een schuilplekje van te maken. Je hoeft eigenlijk niets te kopen. Met wat er ligt maak je een hoopje van takken en bladeren. Egels kruipen trouwens ook graag weg in zo’n rommelhoekje, net als  insecten en ander klein grut. Je kunt ook takjes losjes bij elkaar binden en onder een afdakje hangen. Een mooie broedplek voor een winterkoninkje.
Voor de rest van het artikel: klik hier.

Scholeksters tellen in steden en dorpen

Van de site van SOVON:

©Marcel van Kammen

Foto: Marcel van Kammen

Het begint steeds meer een vertrouwd beeld te worden: broedende scholeksters op platte daken. De scholekster is van oorsprong een kustbroedvogel, maar in de tweede helft van de twintigste eeuw verspreidde de vogel zich steeds meer naar het binnenland. Hoeveel scholeksters broeden er inmiddels in de stad? Daar hopen we in het ‘Jaar van de Scholekster’ achter te komen.
Scholeksters broeden aan de kust in kwelders en op dijken, in agrarisch gebied en in dorpen en steden. In 2009 is berekend dat op dat moment vier procent van de Nederlandse broedparen in stedelijk gebied broedden. Het ging dus om een klein deel van de populatie, maar aangenomen wordt dat dat percentage inmiddels hoger ligt. Hoe hoog precies is niet bekend. Daarom zijn Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland in het ‘Jaar van de Scholekster’ een telproject gestart om de stedelijke broedvogels te tellen. Iedereen kan meedoen.
Scholeksters die op daken broeden, worden al enige jaren gevolgd met het project Scholekster op het dak. Iedereen kan daar op een laagdrempelige manier een waarneming van een dakbroedende scholekster doorgeven. Deze meldingen geven een goed beeld van de verspreiding van scholeksters op daken en helpen de bescherming van de scholekster in de stad. Om in te schatten hoeveel scholeksters er in de stad broeden, zijn extra tellingen nodig. We moeten de tellingen van de stadse populatie immers kunnen vergelijken met die van de broedpopulatie buiten de stad.
Lees hier het hele artikel.

Excursie Everdingen 25-03 – afd. De Bilt-Zeist

Peter Dral schreef:
Voor zaterdag 25 Maart stond voor de afdeling De Bilt/Zeist de excursie naar Everdingen op het programma. De weersvoorspellingen waren ronduit slecht met veel wind en regen, maar dat schrok de groep van 15 mensen niet af om ’s ochtends vroeg te verzamelen voor deze excursie. Na een rit van ongeveer een half uur kwamen we aan in Everdingen. Eenmaal uitgestapt vertrokken we in regenkleding vanaf de dijk naar beneden richting de rivier. Nog voor we het open terrein betraden werden we “uitgelachen” door een Groene Specht. De specht was moeilijk te zien, maar was meteen al een leuke waarneming. We liepen verder richting rivier, hoorden een Waterral, zagen een Torenvalk en intussen ging het steeds meer regenen. Langs de rivier hoorden we een Fitis en zagen een Tjiftjaf en Staartmezen van dichtbij in de bomen zitten. Aan de andere kant van het pad zagen we Krooneenden, Kuifeenden en Slobeenden zwemmen. Ook zaten er in het gras verschillende soorten ganzen.
Na de koffie (met regenwater) zijn we de andere kant opgelopen om de uiterwaarden verder af te speuren naar steltlopers en alles wat er zich daar nog meer begaf. Het pad was inmiddels door de regen behoorlijk modderig geworden en daardoor op sommige plekken redelijk glad. Kees ondervond dat ook en verloor een keer zijn evenwicht.
Lees hier het hele verslag.

Jubileumexcursie Marker Wadden en Pelagische tocht

Zoals toegezegd in de ALV van woensdag j.l. is het inmiddels mogelijk in te schrijven voor de jubileum-excursies naar de Marker Wadden op 10 juni  (deze excursie is inmiddels volgeboekt!) en de Pelagische tocht op 23 september (ook deze excursie is volgeboekt!) .

Excursie Arkemheen 12-03 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:
Zondag 12 maart bezocht Utrecht-stad polder Arkemheen. Met een groep van 13 mensen vertrokken we uit een miezerig Utrecht. Er stond een koude wind, maar het zou die dag op moeten klaren.
Bij zowat onze eerste stop in de polder vonden we twee Zeearenden, die naast elkaar op hekpalen zaten. Adulte vogels, te zien aan de witte staart en geliger nek en kop. Op afstand zoals het hoort, maar wel goed te zien. Het geluid van roepende Grutto’s omringde ons, een enkele Veldleeuwerik zong. Op de natte velden liepen veel Kieviten, ertussen ook flinke groepen Kemphanen en Goudplevieren. Daar weer tussen werden enkele Bonte Strandlopers gevonden.
Lees hier het hele verslag.