Hoe vergaat het de tuinmerels door de jaren heen?

Van de site van Nature today:
Al meerdere jaren zijn duizenden vrijwilligers actief met het tellen van de vogels in hun tuin. We hopen op deze manier een beter beeld te krijgen van het voorkomen, in ruimte en tijd, van onze tuinvogels. Als één van de meest algemene vogels wordt de merel daarbij natuurlijk vaak waargenomen. Daardoor werd ook duidelijk dat de jaarlijkse aantallen afnamen.
Lees hier het hele artikel

Excursie Everdingenwaarden 14-11 – afd. Nieuwegein-IJsselstein

Ans Bontrop schreef:
Onder de bezielende leiding van Wilco Stoopendaal hebben we zondag 14 november een prachtige excursie gemaakt door Everdingenwaarden.
Met 6 personen, 2 auto’s en netjes de mondkapjes voor, togen we naar Werk a/h Spoel om daar een fikse wandeling te maken op soms heel glibberige paden.
Maar het weer was prima. Iets mistig, maar vooral nauwelijks wind, zodat het ideaal was om veel vogels te horen, zoals Wilco ons vertelde.
Wat zagen we allemaal? We kunnen beter zeggen wat zagen we niet.. De baardmannetjes, die lieten zich niet zien. Maar daartegenover stond veel ander moois, zoals de brilduikers, veel soorten eenden, de ijsvogel en een zwerm van wel 50 watersnippen !
Kortom, zondagmorgen vroeg op, lekker naar buiten en vogelen: wat een goede besteding van de dag. Nogmaals dank, Wilco !!

Nature Today | De Omgevingswet: leer van de experts

Grijpen natuurliefhebbers de kans om natuurbehoud en -herstel de broodnodige impuls te geven via de nieuwe Omgevingswet? Of laten ze zich overtroeven door mensen met andere belangen? Expert Bert Lemmens van IVN Laarbeek deelt zijn tips en trics.

Bron: Nature Today | De Omgevingswet: leer van de experts

Matige broedresultaten bij kustbroedvogels in de Waddenzee

Van de site van SOVON:

©GMD

Grote Stern

In de Nederlandse Waddenzee wordt het broedsucces van tien soorten kustbroedvogels jaarlijks gevolgd. Een nieuwe analyse van langetermijntrends in broedsucces (2005-2019) laat voor veel soorten onzekere trends zien. Wel is duidelijk dat de meeste soorten te weinig jongen grootbrengen om de populatie op peil te houden. Herstel blijft uit.

Het broedsucces van tien soorten kustbroedvogels in de Nederlandse Waddenzee wordt al 15 jaar gemonitord voor het Meetnet Reproductie, onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring en het trilaterale TMAP programma. Het gaat om de Lepelaar, Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Stern, Visdief en Noordse Stern. De resultaten van de Nederlandse monitoring zijn uitgewerkt in een rapport (1,5 Mb) waarin Wageningen Marine Research en Sovon de langjarige trends en de resultaten van het broedseizoen 2019 bespreken.
Lees hier het hele artikel.

De rol van vogelbeschermers bij de VN-klimaattop

Van de site van de Vogelbescherming:
We staan op de rand. Het lot van onze planeet voor de komende decennia, wordt nú bepaald, tijdens de klimaatconferentie in Glasgow. Hopelijk is daar het besef dat natuur en klimaat innig zijn verbonden. We kunnen de klimaat- en de biodiversiteitscrisis simpelweg niet los van elkaar aanpakken.

De VN-conferentie over klimaatverandering in Glasgow (31 oktober tot 12 november), brengt staatshoofden, klimaatexperts en campagnevoerders van over de hele wereld samen. Het doel: overeenstemming bereiken over gecoördineerde maatregelen tegen klimaatverandering in de komende decennia. De beslissingen die in deze twee weken vallen, zullen ons allemaal raken.

We moeten dus proberen om invloed uit te oefenen. Om ervoor te zorgen dat de wereldleiders het zo goed mogelijk doen, voor het klimaat én de natuur. Daarom zal een delegatie van BirdLife – de wereldwijde koepelorganisatie van vogelbeschermers, waaronder Vogelbescherming – aanwezig zijn. Met enkele medewerkers van over de hele wereld.
Lees hier het hele artikel.