Excursie Zouweboezem 25 mei 2019 – afd. De Bilt-Zeist

Ron Keet schreef:

Roerdomp

Het wordt steeds lekkerder weer in de Zouweboezem, naarmate de excursie vordert gaan er steeds meer jassen en truien uit. We zijn met onze groep van 16 lang niet de enige vogelaars . Het wemelt van de vogelgroepen en het is gelijk spitsuur bij het vogelkijkscherm. Blijkbaar heeft het vogelen ook figuurlijk een hoge vlucht gekregen.
Al gauw komen we bij de broedkolonie van de zwarte sterns aan, waar zeker 10 jonkies aanwezig zijn bij en op de nestvlotjes, gadegeslagen door een rij van zeker 20 wachtende vogelaars.
Het wordt een mooie dag met de vele rietzangers. De opvallend gevarieerde zang van de bosrietzanger is van zeer dichtbij te horen. De vogel blijkt net als de waargenomen spotvogel een geslaagd imitator en is daardoor niet altijd even makkelijk op geluid te determineren. Het harde geluid van de cetti’s zanger is gedurende de hele excursie volop aanwezig.
Lees hier het hele verslag.

Jonge Spreeuwen vliegen uit, maar in lage aantallen

Jonge Spreeuwen

Begin mei plaatsen we een bericht dat er dit jaar minder nestkasten bezet zijn op Papendal bij Arnhem, een plek waar Spreeuwen al jarenlang gevolgd worden. Is het in andere delen ook zo?
Naar aanleiding van het bericht kregen we diverse reacties en daar zijn we de waarnemers dankbaar voor. In Culemborg zijn 20% minder nesten gevonden dan andere jaren, in Eastermar Fr is de bezetting van nestkasten het slechtst sinds het jaar 2000 en ook elders in Friesland (Ulesprong) zijn er minder broedparen, hoewel er vroeg in het voorjaar veel zingende vogels aanwezig waren. Het lijkt erop dat een deel van de vogels niet aan een nest is begonnen. In Lage Mierde NB is de bezetting echter vergelijkbaar met voorgaande jaren en is ook het aantal jongen per nest hoger dan in Papendal en Eastermar.

Het hele bericht: Jonge Spreeuwen vliegen uit, maar in lage aantallen | Sovon.nl

Factsheet predatie

Uit een mail van de Vogelbescherming Nederland:

Predatie is een terugkerend onderwerp in de discussie over de achteruitgang van weidevogels. Boeren en beschermers zien met lede ogen aan hoe eieren en jongen worden opgegeten door predatoren als de vos, marterachtige of kraai.
Structureel vormt predatie nu een bedreiging voor kwetsbare weidevogel-populaties. Juist omdat het zo gevoelig ligt, delen we de laatste wetenschappelijke kennis graag met anderen.
Zo kunnen we bescherming baseren op de best mogelijke informatie, dat geeft de grootste kans op een goed en verantwoord resultaat. De factsheet predatie vat de meest recente informatie over predatie en weidevogels samen.
De factsheet over predatie is via deze link te downloaden.

Late zomergasten: een lastig duo

Van de site van SOVON:

Spotvogel

Bosrietzanger en Spotvogel zijn trekvogels die pas laat in het voorjaar arriveren. Hun zang is lastig te onderscheiden. Allebei zijn het meesterimitators, die geluiden van andere vogels in hun zang verwerken. Houd jij ze al uit elkaar?
Ze arriveren allebei pas in mei. Spotvogels en Bosrietzangers vormen een lastig duo, terwijl ze niet eens naaste familieleden zijn. Vooral hun uitgebreide zang, doorspekt met imitaties, maakt het vogeltellers lastig. Bovendien laten ze zich niet gemakkelijk zien. Ken je echter habitat en zang van beide, dan scheelt dat een slok op een borrel.

Lees hier het hele bericht.

Uitbreiding lepelaars door kleine kolonies in Zuid-Holland

Lepelaar

Het gaat goed met lepelaars in Nederland. Het aantal kolonies is inmiddels naar een ongekend hoogtepunt gegroeid. Minder bekend is dat er de laatste jaren vooral in provincie Zuid-Holland steeds meer kleine kolonies ontstaan buiten natuurgebieden, soms zelfs tot bij de stad. Veel van deze lepelaarkolonies starten in oude of verlaten nesten van blauwe reigers.
Bron: Nature Today | Uitbreiding lepelaars door kleine kolonies in Zuid-Holland