Vogeltrek – ook in de tuin

Van de site van Vogelbescherming Nederland:

©GMD

Koperwiek

De jaarlijkse vogeltrek moet wel één van de meest spectaculaire natuurfenomenen zijn. Alleen al over Nederland vliegen in voor- en najaar tientallen miljoenen vogels naar en van hun winterverblijven. Voor een deel van die vogels is ons land het eindstation, anderen maken alleen een tussenstop om bij te tanken. Dat doen ze ook bij u in de tuin!
Veel trekvogels op weg naar het zuiden maken gebruik van Nederlandse tuinen om zich tegoed te doen aan wat ze daar vinden. Niet alleen de massaliteit van het tuinbezoek van trekvogels valt op, het zijn soms ook de gekste soorten die opduiken. Zo blijkt uit de database van tuintelling.nl.
Het is niet zo dat echt íedere trekvogel de tuin opzoekt. Voor de meeste watervogels en roofvogels is het bijvoorbeeld niet hun voorkeursbiotoop. Maar rond deze tijd van het jaar kunt u die eerste groep en vele andere soorten over zien- en horen vliegen, ook (en vooral) ‘s nachts. Het herkennen ervan is een kunst apart, maar het biedt zeker een leuke aanvulling op de natuurbeleving in de tuin. Met de Veldgids Vogeltrek komt u al een eindje om trekvogels te onderscheiden die zich slechts als stip aan de horizon manifesteren.
Lees hier het hele artikel.

Kolgans grootste stijger, boompieper grootste daler afgelopen week

Van de site van Nature Today:

©GMD

Kolgans

De natuur is continu in beweging. Nature Today Go brengt die beweging in beeld. De kolgans is ten opzichte van een week geleden de grootste stijger op de lijst van meest doorgegeven vogelsoorten in de afgelopen twee weken. Hij steeg met 73 posities naar plaats 21. De grote zilverreiger staat nog steeds aan kop. De boompieper was de grootste daler in de afgelopen week.
Elke dag presenteren we op NatureToday.nl en in de Nature Today App (Apple en Google Play) de ranking van de soorten vogels, zoogdieren, planten, vlinders en libellen die in de voorgaande veertien dagen het meest zijn doorgegeven in Nederland. De tienduizenden natuurwaarnemingen van de Nationale Databank Flora en Fauna gebruiken we als bron. Het verschil in ranking tussen twee dagen toont mooi welke soorten het sterkst stijgen en dalen. Hieronder de top tien van de meest doorgegeven vogelsoorten en de tien grootste stijgers en tien grootste dalers vergeleken met de lijst van 10 oktober.
Lees hier het hele bericht.

Excursie Texel-Dutch Birding 11-10 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©Toon Vernooij

Grauwe en Rosse Franjepoot

Zondag 11 oktober bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan het eiland Texel. Dit weekend werd daar het Dutch Birding Vogelweekend gehouden, en zoals gebruikelijk wilden wij daar een deel van meemaken. Met een groep van 7 mensen vertrokken we in alle vroegte, om de eerste boot te kunnen halen. Een aantal anderen was vrijdag al naar het eiland gegaan en sloot zich gaandeweg de ochtend bij de rest aan.

Ons eerste doel op het eiland was Dorpzicht, alwaar op een plasje al enkele dagen zowel een Grauwe als een Rosse Franjepoot te bewonderen waren. En die zaten er gelukkig nog. Het was erg leuk beide verwante soorten zo fraai naast elkaar te zien: de Rosse grijzer, groter en wat ‘boller’ dan de slankere en donkerder Grauwe. Deze laatste werd af en toe op de huid gezeten door zijn grotere neef, die hem dan een stukje wegjoeg.
Na deze leuke start reden we door naar de Volharding, waar eerder vanochtend een Velduil gezien was. Inmiddels was het gaan regenen en met de stevige wind was het niet erg prettig. De velduil was uit beeld en lang zoeken leek weinig zinvol, vandaar dat we door reden naar het Reddingboothuis, waar gisteren een Bruine Boszanger gezien was. Ook hing hier al een poosje een familiegroepje Europese Kanaries rond, het resultaat van een succesvolle broedpoging op deze locatie. Kijkend uit de autoraampjes, uitstappen was even niet zo’n optie gezien de stevige regen, vloog het groepje Eurokanaries langs. De Bruine Boszanger liet zich niet horen helaas.
Lees hier het hele verslag.

Probleem predatie weidevogels vraagt om maatwerk

Van de site van SOVON:

© GMD

Grutto met pul

Vossen die eieren uit een nest roven, of een reiger die er met een jong kuiken vandoor gaat. Voor weidevogels hoort de dreiging van roofdieren bij het leven. Alleen lijkt het er op dat de predatie onder weidevogels al tientallen jaren toeneemt. Draagt dat bij aan de sterke achteruitgang van weidevogels in Nederland? Onderzoekers van Sovon zetten de feiten op een rijtje.
Door agrarisch natuurbeheer in combinatie met natuurreservaten wordt al decennialang geprobeerd het leefgebied van weidevogels te verbeteren, bijvoorbeeld door aangepast maaibeheer of de aanleg van plas-dras-gebieden. Het succes van deze maatregelen is helaas beperkt. De aantallen van weidevogels als kievit, grutto en wulp gaan al jaren achteruit. De toegenomen predatie onder weidevogels zou hier aan bij kunnen dragen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat predatie een complex probleem is waar veel verschillende soorten predatoren bij betrokken zijn. Ook kan predatie niet los gezien worden van andere oorzaken van het verlies aan weidevogels.
Lees hier het hele artikel.

In memoriam: Herman van den Bijtel

Van de site van SOVON:
© Hennie van de VendelOp 2 september overleed onverwacht Herman van den Bijtel, 61 jaar oud. Een naam die bij een wat oudere generatie trektellers veel herinneringen oproept. Maar ook iemand die nog steeds zeer actief was in het veld en waarmee Sovon op een plezierige manier samenwerkte.

Onvermoeibare trekteller
Herman en trektelpost Noordhout bij Driebergen: tientallen jaren lang bijna synoniem. Vanaf eind jaren zeventig was hij in de ban van trekvogels tellen, en al snel werd genoemd landgoed op de zuidelijke Utrechtse Heuvelrug zijn vaste stek. Dat mag je letterlijk nemen, want het aantal uren dat hij er doorbracht, de hemel afspeurend, moet astronomisch hoog zijn. In die periode wist hij meerdere tuinstoelen tot de draad toe te verslijten. Aanvankelijk zowel in voorjaar als ‘herfst’ (beginnend eind juni en eindigend rond kerstmis) en onder alle mogelijke weersomstandigheden. Trektellen om een vorstrush van vogels na zware sneeuwval in december vast te leggen: dat vereist doorzettingsvermogen.
Lees hier het hele artikel.