Excursie Biesbosch Noordwaard 19-02 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Zanglijster

Het milde februariweer heeft iets weifelends. We rijden onder een plafond van kleine  buien, die er eigenlijk niet hadden moeten zijn. Maar de daglengte, die op onze breedte al ruim twee en een half uur meer is, laat de zanglijster zo zingen dat de lente niet te ontkennen is. Waar de koekoek van de klok het over de dag heeft, houdt de zanglijster de seizoenen in de gaten. Alleen in voorjaar en zomer dan.

De eerste stop op de Bandijk brengt stroken gras met stroken water. Druk bezet met vooral kievit, en klein daartussen enkele tientallen bonte strandlopers. De paar verdwaalde grutto’s kosten wat meer tijd. Een witgatje is tien minuten eerder al in een hoge vlucht verdwenen. Er hangen altijd wel wat kokmeeuwen en stormmeeuwen in beeld. Het massale prupru kent geen onderbrekingen en ook de krakeenden helpen ons naast de wintertalingen om de eerste eendensoorten vast te stellen. Waar je ook je blik laat gaan, altijd zijn er bergeenden. Dat gaat de hele ochtend niet meer over. Enkele reeën op een dijktalud hebben zich er al tijden mee verzoend, ze kijken weg naar sappig gras met madeliefjes.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Zuid-Hollandse Delta 19-01 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Middelste Zaagbek

Zondag 19 februari bracht Utrecht-stad een bezoek aan de Zuid-Hollandse delta. Al vroeg vertrokken we met een groep van 10 personen vanuit een nog nat Utrecht. Onderweg viel er wat regen, maar we reden de kant van de opklaringen op. Rond 8 uur begonnen we langs de Brouwersdam te zoeken naar de eerste vogels. De enorme groepen eenden zaten helaas ver op zee, maar wel ontdekten er wel soorten als Zwarte Zee-eend, Brilduiker, Middelste Zaagbekken en Eiders tussen. Gelukkig zaten er enkele Middelste Zaagbekken mooi dichtbij.
We reden verder langs de dam en stopten op verschillende plaatsen. Dit leverde onder andere een mooie groep van zo’n 40 Paarse Strandlopers op. Ook enkele Bontbekplevieren, een Roodkeelduiker en een Kuifduiker werden bijgeschreven. Andere jaren zagen we er hier meer van, maar kennelijk zaten ze nu elders.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Flevoland/ Oostvaardersplassen – 28-01 – Afd. Amersfoort

Sander Kole schreef:

Man Blauwe Kiekendief

Het Groene Huis in Amersfoort op zaterdagochtend. In de duisternis hebben zich bijna 20 deelnemers verzameld die meegaan Flevoland. Bekenden en onbekenden, ervaren en onervaren vogelaars…alhoewel? Vanwege de verwachte lage temperaturen zijn regenpakken, sneeuwbroeken en mutsen niet van de lucht. Dat maakt het soms moeilijk om elkaar te herkennen. Goed gemutst gaan we op stap. De eerste stop is in de ‘outback’ tussen Zeewolde en Lelystad. Op een plaats waar je als vogel en vogelaar op het eerste gezicht niets te zoeken hebt. Een biomassacentrale, meerdere windmolens, eindeloze vlaktes met raaigras en strak geploegde akkers. Maar niets is wat het lijkt. Midden in die woestijn ligt akkergrond die niet in productie is. Daar poppen vanuit het niets maar niet onverwacht de nodige roofvogels op: torenvalken, buizerds (donkere en lichte versie) en blauwe kiekendieven. Een blauwe kiek man en vrouw jagen ter plaatse en laten zich meer dan goed bekijken. Een echt feestje! Net als we besluiten te vertrekken komen honderden toendrarietganzen naar beneden om ter plaatse te foerageren. Iets verder weg vliegt zelfs een groepje kleine rietganzen langs. Een opening om te smullen.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Zuidpier IJmuiden – 28-01 – afd. Nieuwegein-IJsselstein

Chris Kling schreef:

Zwarte Zee-eend

Vanuit Nieuwegein, De Bilt en Haarlem reizen we af naar onze verzamelplaats in IJmuiden. Onze gids van vandaag is Wigle Braaksma. Die hebben we geleend van de afdeling De Bilt-Zeist. En dat blijkt een goede keuze te zijn geweest.
In de haven treffen we meerdere dodaarsjes aan. Volgens de vissers aldaar zijn deze het resultaat van futen die vroeg zijn gaan broeien. Wij weten gelukkig wel beter. Het weer is opvallend kalm: weinig wind en al vroeg een zonnetje. De kuifaalscholver houdt het in de haven snel voor gezien. Voordat we goed en wel dichterbij zijn gekomen, vliegt ze op om niet meer terug te komen.
Als gezellig groepje vogelaars speuren we op een zonovergoten pier naar de vogels. Fotografen kunnen met dit licht hun hart ophalen bij het zien van oeverpiepers, paarse strandlopers en steenlopers. Zo dichtbij.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Stellendam e.o. – 07-01 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

©GMD

Tureluur

Na onze januari-excursie van 2020 was dit de eerste “Zeeland”-tocht om het voorbij zijn van de pandemie te vieren. De “natte” eerste zes dagen (26,2 millimeter regen) van het Nieuwe jaar waren wel een beetje symbolisch voor de droevigheid van die voorbije 23 maanden. De soepele autorit naar Stellendam was een verademing vergeleken met het moeizame rijden op werkdagen rond Rotterdam en doet vermoeden dat de benzineprijs die de particulier moet betalen de bijl vooral in de privékilometers zet.
In Stellendam, bij zuidenwind aan hoger wal, was de haven een leuke binnenkomer met tureluur, dodaars, krakeend en een paar vinken, buiten de alom aanwezige meerkoeten. Over de dam zagen we wat Laag Water in de praktijk daar betekende. Veel eindeloze vlakte met ergens een grote plas en heel veel kierewietende scholeksters op driehonderd meter. Zowaar ook nog een clubje kluten, wulpen en een zilverplevier op waarneemafstand. Met de telescoop dan.
Het Zuiderdiep had verstopt tussen de meerkoeten wat kuifeenden en zowaar twee tafeleenden. We moesten wel van de dijk af om de teisteringen van de wind beperkt te houden.
Lees hier het hele verslag.