Excursie Maasvlakte 15-09 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Koereiger

Op zondag 15 september bracht afdeling Utrecht een bezoekje aan de Maasvlakte. Al jaren proberen we een keer in dit gebied te zijn als de omstandigheden goed zijn, met veel trekvogels in de buurt en kans op leuke soorten. Maar vaker bleken die omstandigheden minder en dan kan het een erg vogelarm gebied zijn.
De verwachtingen voor vandaag lagen niet al te hoog. Door het mooie weer lijkt de trek nog niet echt op gang gekomen en met wind uit zuidwest leek zeetrek ook niet veelbelovend.
Maar toch: niet geschoten is altijd mis en met een groep van 5 mensen (een kleine groep omdat het grootste deel van onze ‘harde kern’ gisteren al een dag op zee had doorgebracht) stonden we om ongeveer half negen over zee te kijken. Enkele Jan-van-genten, wat Zwarte Zee-eenden, een Zeekoet, veel verder kwamen we niet, zodat we al vrij snel verder gingen zoeken.
Lees hier het hele verslag.

Gezenderde Zeearenden zwerven uit

Van de site van SOVON:

© GMD

Zeearend

Sinds kort zijn de verplaatsingen van vier jonge Zeearenden online te volgen. De vogels werden dit voorjaar voorzien van een GPS-logger. Op een kaartje kun je de locaties tot twee dagen terug bekijken. De eerste omzwervingen bieden al een interessant inkijkje.
De Werkgroep Zeearend wil met de nauwkeurige locatiegegevens kunnen zien waar de jonge arenden rondvliegen. Ze hoopt zo informatie te verzamelen over de risico’s die jonge arenden lopen op hun vliegroutes. Daarbij kun je denken aan aanvaringen met windmolens.

Rust opzoeken
Dirk van Straalen, voorzitter van de werkgroep, merkt op basis van een paar maanden gegevens al op dat de arenden vooral rustige plekken opzoeken.
Lees hier het hele bericht.

Tweede legsel bij Bosuilen 

Van de site van SOVON:

© GMD

Bosuil

Nestonderzoeker Ronald Beskers viel bijna van zijn stoel toen hij in juli jonge Bosuilen hoorde sissen. Het paar in zijn Blaricumse tuin had voor de tweede keer een broedsel grootgebracht. Bosuilen staan erom bekend dat ze maar één broedsel grootbrengen, maar de uitzondering bevestigt de regel. Voor Nederland een uniek geval.
Op 15 juli zit Ronald Beskers gegevens over de nestkasten die hij inspecteert uit te werken. Ineens hoort hij vanuit zijn kamer jonge Bosuilen (takkelingen) roepen. Tot zijn grote verbazing zitten er twee op het dak van zijn nestkast te sissen.
Lees hier het hele verhaal

Excursie Kop van Noord-Holland 01-09 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Gestreepte Strandloper

Op zondag 1 september bracht Utrecht-stad een uitgesteld bezoekje aan de kop van Noord Holland. Met een groep van 8 mensen, waarvan de meeste met jas aan, iets wat al maanden niet nodige was geweest, vertrokken we om 7 uur vanuit Utrecht. Zoals altijd uitgeleide gedaan door de vaste Slechtvalken op de Conclusion-flat.
We begonnen met een uurtje over zee kijken in Camperduin: een Zeekoet vloog langs, af en toe een treintje Zwarte Zee-eenden, een stuk of wat Jan van Genten. Ver op zee een roofvogel, die met wat moeite gedetermineerd kon worden als Visarend en een tweetal jagers (één een Kleine, de ander onbeslist) waren de krenten.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Waverhoek 24-8 – afd. De Bilt/Zeist

Ron Keet schreef:

© Karin Overkamp

Lepelaar, Bergeenden en Groenpootruiter

Het is weer een bijna tropische dag in deze zomer waar hitterecord na hitterecord gebroken wordt. We  zijn met onze groep van 9 bijna de enige vogelaars . De eenzame stelstrandloper is met een groep grutto’s de dinsdag ervoor weggevlogen. Dit verklaart de nagenoeg lege parkeerplaats bij de ingang van het natuurgebied in de Mijdrechtse polder.  We zijn van tevoren gewaarschuwd dat er nauwelijks schaduw is en dat blijkt aardig te kloppen. De geur van watermunt is heerlijk en geeft enige verfrissing.
De wegblijvers hebben ongelijk gekregen, als we al vrij spoedig een drietal  -ondanks hun naam- toch prachtig groen en bruin gekleurde zwarte ibissen, wadend in het water aantreffen. We zijn op zoek naar de (doortrekkende) stellopers en dat gaat goed lukken. Uiteindelijk weten we er 13 op te sporen. We zien  groenpootruiter, watersnip, bontbekplevier, bosruiter, witgat, oeverloper, tureluur, grutto, zwarte ruiter, de bonte strandloper, de kemphaan, de wulp en de kievit.
Lees hier het hele verslag.