Koekoek vertrekt, Kleine Karekiet zingt stug door

Van de site van SOVON:

©GMD

Koekoek

Wie nu nog een Koekoek hoort, mag in zijn handjes knijpen. Het is zo’n beetje gedaan met het ‘gekoekoek’ van dit jaar. Volwassen Koekoeken vliegen weer zuidwaarts. Hun grote trektocht is begonnen terwijl ze waardvogels, zoals Kleine Karekieten, achterlaten met een monsterjong in hun nest.

Kleine Karekieten zijn regelmatig slachtoffer van de broedstrategie van de Koekoek, die zijn eieren in andermans nesten legt, waarna het Koekoeksjong meestal als enige jong overblijft. Een slimme strategie, want Kleine Karekieten hebben een lang broedseizoen. Zelfs eind juni kun je nog een ei kwijt in hun nest. Soms leggen de karekieten begin augustus nog eieren, maar dan zijn de laatste volwassen Koekoeken al een tijdje vertrokken. Hun uittocht naar tropisch Afrika begint eind juni al. Het geroep verstomt. In het riet kun je echter nog volop krassende karekietjes horen, en, als je heel goed luistert soms ook het polyfone gepiep van een Koekoeksjong. Wie meer wil weten van deze wonderlijke strijd tussen de Koekoek en zijn waardvogels, moet vooral De koekoek van Nick Davies lezen.
Lees hier het hele artikel.

Waar gaan de Visdieven naartoe?

Van de site van SOVON:

20 juni. Visdief N93 vertrekt uit de kolonie in het Hegewiersterfjild bij Harlingen. Koers: de Vlietstroom ter hoogte van de wadplaat Richel, tussen Vlieland en Terschelling. Hemelsbreed een dikke 25 kilometer vliegen om te gaan vissen voor een stel hongerige jongen.

Deze Visdief is één van de 29 vogels die begin juni in het Waddengebied zijn voorzien van een zender. In de afbeelding zie je de dagelijkse routes van drie van deze individuen. Ze worden gevolgd in het kader van het onderdeel ‘kennis vergaren en uitwisselen’ van Wij&Wadvogels.

Visdief N32 tijdens de vangst op Griend. Foto: Bram Ubels

Keuzes in het broedseizoen

Petra Manche, onderzoeker bij Sovon: ‘We hebben de Visdieven uitgerust met een GPS-zender die elke 40 minuten een locatie doorstuurt naar de ontvanger. Ze kregen de zender omdat we willen weten hoe ver ze moeten vliegen om voedsel te vinden, welke keuzes ze tussen zoet en zout water maken en of dat te maken heeft met de fase van het broedseizoen, de weersomstandigheden of het getij. We proberen ook met camera’s bij de nesten te zien welk voedsel ze aan hun jongen voeren.’
Lees hier het hele artikel.