De worm en de weidevogel

Van de site van de Vogelbescherming:

© GMD

Kemphaan

Als u ’s nachts in bed ligt te slapen, rolt onderzoeker Jeroen Onrust op zijn buik over Friese weilanden om wormen te tellen. Zo leert hij belangrijke lessen over wormen én weidevogels. En over een gezonde toekomst voor onze landbouw.

Rode wormen, grijze wormen
Er is niet één soort worm, dat is het eerste wat je leert als je met ecoloog en wormen-onderzoeker Jeroen Onrust spreekt. Onrust spreekt regelmatig over rode en grijze regenwormen. Simpel gezegd: de rode zijn schimmeleters, de grijze bacterie-eters.
De grijze wormen doen het dus goed in een bacterie-dominant bodemsysteem, maar een schimmel-dominant bodemsysteem is veel gezonder en duurzamer. Regelmatige bodemverstoring levert bacterie-dominantie op, een bodem die met rust wordt gelaten een schimmel-dominante bodem. En die levert een veel betere beschikbaarheid van voedingstoffen voor de plantengroei (het gewas) op: een constante flow van voedingstoffen. Dat is goed, omdat het huidige melkvee-grasland als het ware ‘verslaafd’ is aan voedsel, het moet continue voeding kunnen opnemen om te groeien. In een bodem met veel rode regenwormen is een permanente afgifte van voedingsstoffen aan de plantengroei mogelijk. Het duurt even voor de schimmels met hun mycelium (het ‘wortelstelsel’ van een schimmel) lekker op gang zijn, maar dan heb je dus ook wat.
Lees hier het hele bericht.

 

De mooiste natuurplekken in de provincie Utrecht

Vanaf zaterdag 15 juni zendt RTV Utrecht het vierde seizoen van het televisieprogramma ‘Mijn Mooiste Plek’ uit. In de zesdelige televisieserie nemen kijkers presentatrice Evelien de Bruijn mee naar hun mooiste plek in de provincie Utrecht. Dit levert verrassende ontmoetingen op met bijzondere mensen in de prachtigste landschappen die de regio rijk is.
Evelien de Bruijn neemt de kijkers mee naar de mooiste plekken in de provincie Utrecht. Ze trekt van Vijfheerenlanden tot aan Vinkeveen en van de Gelderse Vallei tot aan het Rivierenland. Ze laat zien hoe prachtig de natuur in de regio is, en wat er allemaal te doen is, wandelend of per fiets; ook voor een gezellig dagje uit met de kinderen. De afleveringen zitten bomvol met inspirerende tips om eropuit te gaan.Natuur in VijfheerenlandenVijfheerenlanden, het nieuwe stuk Utrecht, is een rijk en afwissend landschap waarin water een hoofdrol vervult. Deze reis begint bij een oude dijkdoorbraak, het Wiel van Schoonrewoerd en als rode draad door het verhaal volgen we de Diefdijk en de Lekdijk. Langs deze dijken staan boerderijen met boomgaarden en weideland. De oude bomen geven beschutting aan vele vogels, zoals de prachtige steenuil. Veel van de graslanden zijn rijk aan bloemen en kruiden waardoor het land een lust voor het oog is.

Bron: Nature Today | De mooiste natuurplekken in de provincie Utrecht

Eerste indrukken broedvogels 2019

Van de site van SOVON:

© GMD

Witwangstern

Hoewel het nog veel te vroeg is voor de echte stand van zaken, zijn er natuurlijk dit jaar al wel eerste indrukken over het broedseizoen. Ondanks het soms regenachtige of winderige weer (dat was vorig jaar wel anders…), hebben de meeste tellers hun inventarisatieronden goed kunnen brengen.

Zeldzame soorten
In het Zuidlaardermeergebied staat de teller qua broedende Witwangsterns dit jaar op ruim 20. Sinds 2012 broeden ze bijna jaarlijks in dit gebied (alleen in 2016 in het Dannemeer). Nog even afwachten waar de teller uiteindelijk op uitkomt.
Het aantal broedende Pontische Meeuwen heeft dit jaar een sprong gemaakt. Landelijk van 2-3 broedparen t/m 2018 tot zeker 15 paar tot nu toe. Bij Lelystad broeden ruim 10 zuivere paren en op zeker twee plekken elders in het land werden ook paren gevonden. Daarmee lijkt deze oostelijke meeuw in ons land vaste poot aan de grond te hebben.
Lees hier het hele bericht.

Niet zomaar een zomertortel

© GMD

Zomertortels

Het gaat ronduit belabberd met de zomertortel. Onderzoekster Jenni Vreugdenhil tracht het leven van de zomertortel tijdens het broedseizoen in kaart te brengen. Dat gebeurt in de Zak van Zuid-Beveland, een van de weinige bolwerken in Nederland.

Intensive-care
Veertig jaar geleden was de zomertortel nog een algemene broedvogel. Elk voorjaar kwamen de duifjes, niet veel groter dan een merel, met zo’n honderdduizend naar Nederland. Sindsdien ging het behoorlijk mis. Er rest nog slechts 3 procent.
Ingrijpende veranderingen in de landbouw, stadsuitbreidingen en een uitrollend wegennet zijn daar debet aan. Maar ook jacht in het Middellandse Zeegebied eist een hoge tol.
Vogelbescherming luidde eerder al de noodklok en dit voorjaar vroegen we onze leden om financiële hulp. Daar werd veelvuldig en gul op gereageerd, waar we heel dankbaar voor zijn. Met de giften worden – in het kader van een internationaal actieplan – nu al op zoveel mogelijk plekken zomertortels bijgevoerd. Een soort intensive-care-behandeling zou je kunnen zeggen. Later dit jaar hopen we speciaal voor de zomertortel ingezaaide voedselveldjes aan te leggen.
Lees hier het hele artikel.

Excursie Zouweboezem 25 mei 2019 – afd. De Bilt-Zeist

Ron Keet schreef:

Roerdomp

Het wordt steeds lekkerder weer in de Zouweboezem, naarmate de excursie vordert gaan er steeds meer jassen en truien uit. We zijn met onze groep van 16 lang niet de enige vogelaars . Het wemelt van de vogelgroepen en het is gelijk spitsuur bij het vogelkijkscherm. Blijkbaar heeft het vogelen ook figuurlijk een hoge vlucht gekregen.
Al gauw komen we bij de broedkolonie van de zwarte sterns aan, waar zeker 10 jonkies aanwezig zijn bij en op de nestvlotjes, gadegeslagen door een rij van zeker 20 wachtende vogelaars.
Het wordt een mooie dag met de vele rietzangers. De opvallend gevarieerde zang van de bosrietzanger is van zeer dichtbij te horen. De vogel blijkt net als de waargenomen spotvogel een geslaagd imitator en is daardoor niet altijd even makkelijk op geluid te determineren. Het harde geluid van de cetti’s zanger is gedurende de hele excursie volop aanwezig.
Lees hier het hele verslag.