Broedseizoen Visdief begint weer

Van de site van SOVON:
Inmiddels, half april, zijn de Visdieven deels weer terug. Een enkeling arriveert al in de laatste dagen van maart, de overgrote meerderheid echter in april of begin mei. Wat zal het komende broedseizoen brengen?
Landelijk nestelen er tegenwoordig meestal tussen 15.000 en 20.000 broedparen in ons land. Een fraai aantal, maar het zijn er wel eens 50.000 geweest, tot halverwege vorige eeuw; dat aantal halen we niet meer. Het merendeel broedt in het Wadden-, IJsselmeer- en Deltagebied (zie de kaarten ontleend aan de Vogelatlas)
Lees hier het hele bericht.

Excursie Biesbosch 14 april 2019 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Krooneenden

Vandaag 14 april heeft Utrecht-stad een bezoek gebracht aan de Biesbosch. Hoewel het afgelopen weken af en toe wel zomer leek, was de winter dit weekend duidelijk terug. Een straffe oostenwind maakte het met de toch al lage temperatuur nog een stuk kouder, maar er bleken gelukkig toch wel een stuk of wat voorjaarsgasten teruggekomen te zijn.

Om 7 uur vertrokken we met twee volle auto’s uit Utrecht, om met een korte tussenstop bij de Noordwaard (Kemphanen, Bonte Strandloper) een stukje te gaan wandelen bij polder Hardenhoek. Op de parkeerplaats bij de camping zijn altijd wel Ringmussen te vinden, zo ook nu. Op de dijk bleek het vooral erg koud, maar een stuk of zes Zomertalingen maakten een hoop goed. Daarnaast vloog een aantal Zwartkopmeeuwen over ons heen, prachtig die mauwende roep! Veel Grutto’s op het slik, waaronder een flink aantal duidelijk herkenbare IJslandse, een enkele Zilverplevier. Teruglopend vloog een Visdief over.
Lees hier het hele verslag.

Landje van Geijsel & Waverhoek 6 april 2019 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Blauwborst

Vanuit de auto werd de verre sluier van grijs licht en micromotregen slechts onderbroken door een sperwer ter hoogte van Schiphol. Een voorstop langs de Amstelweg met een kijkje in de Bullewijkerpolder is niet alleen routine maar ook verstandig. Deze natte veenpolder, met om de vijftig meter een sloot om het land boven water te houden, is verder alleen in gebruik bij de natuur. Verspreid, zoals dat hoort bij territoriale weidevogels in de juiste staat van genade, schuifelden grutto’s, riepen scholeksters, zaten kieviten, gakten ganzen en loerde een kraai.
Met deze voorstop kregen we niet direct het volle geweld van Geijsel over ons heen en toen even later de Amstelzijweg tussen gebukte wintertalingen ook een dommelend paartje zomertalingen onthulde waren we klaar voor het zware werk bij de kijkhut.
Lees hier het hele verslag.

Tel ook dit voorjaar weer eendenkuikens!

Van de site van Nature Today:

© GMD

Wilde Eend

De lente barst los en daar horen eendenkuikens bij. De eerste donsjongen van de wilde eend zijn de afgelopen weken al gezien. Dankzij het warme lenteweer verschenen ze een stuk vroeger dan vorig jaar. Maar zijn ze niet te vroeg? Voor het vierde jaar op rij wordt dit voorjaar onderzocht hoeveel eendenkuikens overleven tot ze volgroeid zijn. Daarbij hopen de onderzoekers opnieuw op uw medewerking.

Afnemende aantallen
Sinds de jaren negentig neemt de Nederlandse broedpopulatie van de wilde eend gestaag af. Het gaat om een vermindering met minstens een kwart. Dat begint nu lokaal goed zichtbaar te worden. Veel mensen merken op dat wilde eenden in hun omgeving schaars worden of zelfs helemaal verdwenen zijn. Onderzoekers vermoeden dat er te weinig kuikens volwassen worden. Om erachter te komen of die theorie klopt, roepen ze het publiek op om via een speciale app eendenkuikens te melden.
Lees hier het hele bericht.

Nederlandse Meeuwengids | Sovon.nl

Op de site van SOVON aankondiging van de: Nederlandse Meeuwengids