Merels en predatie

Van de site van SOVON:

©GMD

Merel

Aan het begin van het Jaar van de Merel krijgen we veel berichten van bezorgde vogelliefhebbers, of beter gezegd: merelliefhebbers. Eén teneur in de e-mails valt op: er zijn steeds meer Eksters en die eten alle jonge Merels bij ons op. In hoeverre snijden zulke opmerkingen hout? Is wat we zelf in onze tuin zien gebeuren ook meteen dé algemene verklaring voor de recente afname van de Merel? Het korte antwoord hierop is: nee. Het lange antwoord, gebaseerd op verschillende onderzoeken, lees je verderop in het artikel .

2022 is voor Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. De aanleiding daarvoor is dat we in de laatste vijf jaar een opvallende afname van het aantal Merels in steden, dorpen en in bossen op zandgronden in het zuiden van ons land zien. Systematische tellingen van honderden gebieden, zowel in het buitengebied, steden en dorpen en tuinen, laten zien dat er sinds 2016 een kwart tot een derde minder Merels zijn. In veel tuinen ging het weekgemiddelde van 3 naar 2 Merels. Reden om deze soort onder de loep te nemen.
Lees hier het hele artikel.

Pestvogel: de meest geliefde wintergast

Vogelbescherming Nederland:

© GMD

Pestvogels

Tienduizenden gaaien trokken afgelopen herfst ons land binnen op zoek naar voedsel. Dat gebeurt zo eens in de acht jaar en we worden er meestal niet warm of koud van. Zeldzamer zijn pestvogel-invasies. Maar áls de pestvogels komen, is het land in rep en roer. Waarom hebben ze zo’n ontiegelijke aantrekkingskracht op mensen?
Pestvogels zien er buitenaards mooi uit. Strak zijn hun kleuren en vormen, alsof ze ontworpen zijn in plaats van echt bestaan. Zacht, verleidelijk beigebruin staat in scherp contrast met een zuiver zwart oogmasker en een helder geel uitende van staart en vleugelveren. Daarnaast bezitten ze zwart-witte vlakken en rode details.
Pestvogels zijn er bijna nooit, maar soms ineens met veel. Dat maakt het extra bijzonder als ze er zijn. Zo’n invasie kan in oktober beginnen, maar ook hartje winter of zelfs in februari. Het blijft dus de hele winter spannend en duimen voor ons dat ze komen. De vogels zelf zijn vooral hongerig op zoek naar eten dat er in hun broedgebied in Scandinavië en Rusland niet meer is. Bijna jaarlijks komen er trouwens enkele tientallen pestvogels naar Nederland, dus u kunt sowieso op zoek.
Lees hier het hele bericht.

Meld stervende en dode watervogels

Van de site van SOVON:

©GMD

Zieltogende Brandgans

Momenteel is er een uitbraak van het hoogpathogene vogelgriep (HPAI) van het type H5N1 in Nederland. Op allerlei plekken worden dode watervogels gevonden. Het gaat om allerlei soorten. De meest opvallende zijn Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Brandgans en Kanoet. Vind je één of meerdere dode vogels, raak deze dan niet aan, maar meld ze wel.
Al zeker sinds oktober heeft Europa te maken met een stevige uitbraak van het vogelgriepvirus. In december 2021 waren griepgevallen uit bijna geheel Europa bekend: van Ierland tot aan de Oekraïne en van Noorwegen tot in Portugal. Daarbuiten zijn eveneens voorbeelden van grote uitbraken bekend, zoals duizenden dode Kraanvogels in Israël. Ook in Nederland is het virus inmiddels wijdverspreid aangetroffen.
Lees hier het hele bericht.

Excursie polders Schalkwijk 19-12 – afd. Nieuwegein-IJsselstein

Tanja Hudepohl schreef:

Met maar liefst 15 deelnemers (op gepaste afstand van elkaar) trokken we vanaf ‘t Veerhuis over de Lekdijk naar Schalkwijk om door de polders weer terug te keren.
Onderweg waren er diverse stops om te kijken naar de (water)vogels in de uiterwaarden, weidegebieden en polders. Ook was er een korte wandeling door het Verdronken Bos en bij het fort Werk aan de Waalse Wetering waar je bovenop een prachtig uitzicht over het landschap hebt.
Ondanks de kou en de mist was iedereen erg enthousiast en leergierig en was er toch aardig wat te zien, zoals o.a. een geelpootmeeuw, dodaars, smienten, berg- en krakeenden, zilver- en blauwe reigers, grote zaagbek, grote groepen kieviten/scholeksters en meerkoeten, torenvalkjes, buizerds, sperwer, diverse soorten ganzen, futen, putters, roodborstjes, merels en de ijsvogel.

Kortom, een leuke en geslaagde excursie (zo net voor de lockdown)

WhatsAppgroep voor leden van Vogelwacht afd. Amersfoort

Je kunt je voor deze groep opgeven bij Roel Oost.
Een e-mail aan roeloost@vogelwacht-utrecht.nl met daarin je naam en telefoonnummer is voldoende.

Deze appgroep is bedoeld om leden dagelijks meer te betrekken bij de zeer leuke en veelzijdige hobby van het vogelen.
Deze app staat open voor alle leden van afd. Amersfoort.