Steeds minder Kleine Zwanen in Nederland

Van de site van SOVON:

© GMD

Kleine Zwanen

Nieuwe overzichtspublicatie laat afname van de totale populatie zien. En herverdeling van de concentraties binnen de flyway. De zwanen laten Nederland vaker links liggen en blijven hangen bij de oosterburen.

Omvang totale populatie kleiner
Het zien van een groep joelende Kleine Zwanen is een hoogtepunt bij iedere watervogeltelling. De kans op zo’n waarneming is de laatste jaren echter behoorlijk minder geworden. De afgelopen telseizoenen werd het ene na het andere laagte-record verbroken.
Een uitwerking van internationale tellingen laat nu zien dat de flyway-populatie van de Kleine Zwaan afnam van bijna 30.000 in 1995 naar nipt 20.000 in 2015. Eens in de vijf jaar wordt tijdens de midwintertelling in januari extra aandacht besteed aan Kleine (en Wilde) Zwaan om een goede populatieschatting te maken. Omdat de zwanen ook veelvuldig buiten wetlands op boerenland zitten, is zo’n extra internationale inspanning nodig (in Nederland is dat overigens minder relevant omdat de dekking van de telling hier al goed is).
Lees hier het hele artikel.

De sneeuwgors, een innemende wintergast

Van de site van de Vogelbescherming:

© GMD

Sneeuwgors

Geen zangvogel broedt noordelijker dan de sneeuwgors, tot in Noord-Groenland aan toe – vlak onder de Noordpool! En dat loopt dan zomaar voor je voeten op een winderig strand in Nederland. Of scharrelt rond op een schip in de Groenlandse Zee.
Het nietige Noorse eiland Jan Mayen ligt al ver achter ons, als we eind mei midden in de Groenlandse Zee met het expeditieschip Ortelius opstomen naar het mythische Spitsbergen. Aan boord niet alleen passagiers met kijkers en camera’s, gespitst op ivoormeeuwen, ijsberen en blauwe vinvissen, maar ook een groepje sneeuwgorzen. Als huismussen scharrelen ze over het dek, over scheepstrossen en ankerkettingen. Zó tam dat ze soms tussen de benen van de verrukte reizigers door schuifelen. Op zoek naar eten: zaden die zijn komen aanwaaien en ijlings toegeworpen brood. Want dat doen mensen altijd als vogels in hun persoonlijke cirkel komen: brood strooien.
Lees hier het hele artikel.

Veldmuizen trekken ook elders in Europa Velduilen aan

Van de site van SOVON:

© GMD

Velduil met veldmuis

Op de Landelijke Dag eind november 2019 werden in een propvolle zaal in De Reehorst (Ede) resultaten gepresenteerd van broedende Velduilen in Friesland en elders in Nederland. Inmiddels wordt duidelijk dat dit fenomeen zich voordeed op meer plekken in Europa. Een impressie.

Nomaden

Dat Velduilen echte nomaden zijn, en daar gaan broeden waar ze zich volop tegoed kunnen doen aan muizen, is bekend. Aan de velduileninvasie in Friesland in 2014 gingen bijvoorbeeld jaren met veel Velduilen in Zweden (2011) en Engeland (2012) vooraf, terwijl ook West-Vlaanderen en Hongarije in 2014 onverwacht veel broedende Velduilen hadden. In het oosten van Polen was dat vervolgens in 2015 het geval. In alle gevallen profiteerden de Velduilen van florerende muizenpopulaties. In 2014 in Friesland geboren Velduilen werden later teruggemeld in Scandinavië en tot diep uit Rusland.
Lees hier het hele bericht.

Ontwikkelingen in Afrika belangrijk voor de vogelstand in Nederland

Van de site van SOVON:

© GMD

Rietzanger

Omstandigheden in Afrika spelen een grote rol bij de aantallen trekvogels die in Nederland broeden. Metingen vanaf 1960 laten zien dat veel vogelsoorten die ten zuiden van de Sahara overwinteren sterk afnamen, onder andere als gevolg van droogte, ontbossing en overbegrazing. Maar recent herstellen sommige populaties zich enigszins. Zo profiteren moerasvogels als de Purperreiger en Rietzanger van overvloedige regenval in de Sahel. Dat blijkt uit de net verschenen Vogelbalans. Daarin vat Sovon de ontwikkelingen van Nederlandse vogels jaarlijks samen.
Lees hier het hele artikel.

Vogelopvang Utrecht tijdelijk dicht, Vogelopvang Soest raakt overvol

Uit de Soester Courant:

© GMD

Vrijwilligster Sophie aan het werk.

Vogelopvang Soest , een onderdeel van Stichting DierenZorg Eemland, zal vanaf 1 december 2019 alle vogels van de Vogelopvang Utrecht gaan opnemen. Deze maatregel is noodgedwongen genomen omdat de Vogelopvang in Utrecht in financieel zwaar weer terecht is gekomen.
Erik Blokpoel, woordvoerder van de Utrechtse Vogelopvang: “Er is steeds minder geld beschikbaar vanuit de gemeenten en de dierenbescherming voor de opvang van wilde vogels. Het is toch veelzeggend dat een grote gemeente als Utrecht het financieel niet voor elkaar krijgt om wilde vogels op te vangen. We werken al met heel veel enthousiaste vrijwilligers maar er is domweg te weinig geld beschikbaar”.
Lees hier het hele artikel.