Plantage Willem III en Rijnuiterwaarden 02-03 – afd. De Bilt/Zeist

Wigle Braaksma schreef:

@Almar de Ronde

Kraanvogels

Op 2 maart vertrekken 11 deelnemers uit De Bilt en arriveren rond 8:45 uur op de parkeerplaats van het natuurgebied Plantage Willem III te Elst. Het is een fraaie, zonnige dag met aanvankelijk weinig – later iets meer- wind uit zuidhoek en temperatuur die oploopt van ca. 5 ->10 graden. We lopen van 9-12 uur over de voormalige tabaksplantage naar de rand van het aangrenzende bos en vervolgens -langs akkerrand en enkele woonhuizen-  weer terug naar begrazingsgebied en parkeerplaats. Enkele deelnemers bezoeken dit natuurgebied -wat door Galloway-runderen en Konikpaarden wordt begraasd- voor het eerst en zijn verrast door het fraaie open landschap aan de zuidflank van de heuvelrug.

Al snel laten de eerste zingende boomleeuweriken zich horen en zien, worden neerstrijkende sperwer en rondvliegende buizerds ontdekt en laat ook een grote lijster-man zich uiteindelijk door iedereen bewonderen. Bij een klein ven (met bankje) wordt een korte koffie/koek-pauze genoten, waarbij 3 aanvliegende vogels geen ooievaars …. maar heuse kraanvogels blijken!  De 3 adulte kranen vliegen enkele rondjes boven ons en vervolgen hun reis in noordoostelijke richting.  Lees hier het hele verslag.

Gereedmaken oeverzwaluwwand

Afdeling Nieuwegein – IJsselstein:

@Wim Smeets

Oeverzwaluw

Vogelwacht Utrecht, afdeling Nieuwegein – IJsselstein, zal op 30 maart 2024 de oeverzwaluwwand Nedereindse Plas gereedmaken voor het nieuwe broedseizoen.

Vind je het leuk om te helpen?

Lees hier verder voor meer informatie en meld je aan.

Brouwersdam en Prunjepolder e.o. 24-02 – afd. Amersfoort

Edwin ter Hennepe schreef:
Afdeling Amersfoort ging zondag met (slechts) acht mensen naar de Brouwersdam en de Prunjepolder in Zeeland. Was het de verre rit of het lang geldende slechte weerbericht dat er maar een beperkt groepje op pad ging? Precies twee auto’s vol. Een lange rit was het zeker. Krap 2 uur na vertrek stonden we op het strand langs de Brouwersdam. Verstijfd van het lange zitten. Dik in gepakt. Zonder handschoenen erg koud. Onderweg een paar spetters regen, hier droog.

@Edwin ter Hennepe

Paarse strandloper

Duikers wat verder weg; Kuifduiker of Fuut, er was discussie, maar beide aanwezig. Zonder telescoop bijna niet te zien. Dat kan trouwens ook een reden zijn dat niet meer mensen mee wilden. Maar, ik heb er ook geen en de degenen met telescoop gaven mensen zonder ruim gelegenheid ook door de telescoop te kijken. Ook aantal roodkeelduikers ver weg, maar goed zichtbaar. Achter blokkendam gelopen, grote groep Middelste zaagbekken ver, ver weg. Zilverplevier en Paarse strandlopers wel vanuit de auto of uitgestapt vlak voor ons zichtbaar. Even verderop ruim 30 Paarse strandlopers zelfs. Onder aan de dijk gezeten en gewoon stil zitten komen ze langzaam onze kant op gedribbeld. We zien nog een Oeverpieper over de dijk vlakbij ons opvliegen en weer neerstrijken. Lees hier het hele verslag.

Zuidhollandse Delta 18-02 – afd. Utrecht-Stad

Jeroen Steenbergen schreef:
@Nanne Nauta

Brand- en Rotganzen

Zondag 18 februari wilde afdeling Utrecht-stad een bezoek brengen aan de zuidhollandse eilanden. Maar aangezien het die dag de hele dag dreigde te gaan plenzen (wat ook uitkwam), besloten we het bezoek een week uit te stellen.
Met grotendeels dezelfde groep reden we in duidelijk betere klimatologische omstandigheden richting Strijen. Een beetje regen onderweg, het zou het laatste zijn. We reden door de prachtige, oude polder en vonden grote groepen ganzen. Al snel vonden we hiertussen enkele Dwergganzen. De vogels foerageerden in een greppel, zodat ze slechts af en toe zichtbaar waren, maar na een tijdje kwamen ze daar uit en lieten steeds meer vogels zich fraai zien. Het ging om zeker tien maar mogelijk tot twintig vogels. We hoorden, en zagen, hier ook een Veldleeuwerik zingen. Lees hier het hele verslag.

Excursie Arkemheen 20-01 – afd. De Bilt-Zeist

Peter Dral schreef:

@Bert

Pijlstaart

Het was zaterdag 20 Januari 2024 en de eerste excursie van het nieuwe jaar stond op het programma voor de afdeling De Bilt – Zeist, met als bestemming Arkemheen. Om 8.30 verzamelden de 8 deelnemers zich in De Bilt, van waar we in 2 auto’s vertrokken naar het Stoomgemaal Arkemheen bij Nijkerk. Eenmaal uitgestapt was het behoorlijk koud. Vooral de sterke wind maakte het bijzonder fris. Gelukkig was iedereen goed aangekleed en stonden we even na 09.00 uur op de dijk over het water te turen op zoek naar interessante eenden en andere watervogels. We zagen direct al Grote Zaagbek, Brilduiker en Nonnetje. Ook kwam er een IJsvogel vlak bij ons op een steiger zitten met een visje in zijn snavel. Verder zagen we onder andere Kuifeend, Fuut en Dodaars, maar ze zwommen nogal ver weg. Na dik een half uurtje kijken besloten we om verderop naar de kleine parkeerplaats bij de dijk te rijden en van daaruit over de dijk te wandelen. Onderweg zagen we in het korte stukje in de auto een Fazant en later ook een Zeearend over vliegen. Eenmaal op de dijk aangekomen zagen we verschillende soorten in het water aan de ene kant en het gras aan de andere kant van de dijk. Grote zaagbek, Non (2 vrouwtjes met man), Brilduiker, Bergeend, Wintertaling en IJsvogel waren prachtig te zien aan de kant van het water. Een groep van ongeveer 20 Pijlstaarten zat bij plas Schuitenbeek Delta. Leest hier het hele verslag.