Excursie Zuid-Hollandse Delta 19-01 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Middelste Zaagbek

Zondag 19 februari bracht Utrecht-stad een bezoek aan de Zuid-Hollandse delta. Al vroeg vertrokken we met een groep van 10 personen vanuit een nog nat Utrecht. Onderweg viel er wat regen, maar we reden de kant van de opklaringen op. Rond 8 uur begonnen we langs de Brouwersdam te zoeken naar de eerste vogels. De enorme groepen eenden zaten helaas ver op zee, maar wel ontdekten er wel soorten als Zwarte Zee-eend, Brilduiker, Middelste Zaagbekken en Eiders tussen. Gelukkig zaten er enkele Middelste Zaagbekken mooi dichtbij.
We reden verder langs de dam en stopten op verschillende plaatsen. Dit leverde onder andere een mooie groep van zo’n 40 Paarse Strandlopers op. Ook enkele Bontbekplevieren, een Roodkeelduiker en een Kuifduiker werden bijgeschreven. Andere jaren zagen we er hier meer van, maar kennelijk zaten ze nu elders.
Lees hier het hele verslag.

Vacature Veldmedewerker weidevogels en landschap

Welkom bij het Collectief Lopikerwaard
Het Collectief Lopikerwaard is een agrarische vereniging die een zo goed mogelijke balans tussen
landbouw en natuur nastreeft. Wij zetten ons, samen met onze leden en deelnemers, in voor
projecten en activiteiten die een duidelijke meerwaarde hebben voor duurzame landbouw en
biodiversiteit in ons gebied. Samen met ruim 200 agrariërs, particulieren en vrijwilligers bevorderen
we biodiversiteit en duurzame landbouw. BoerenNatuur is de koepelorganisatie die ons ondersteunt
in de uitvoering.

Ben jij dit?
Een enthousiaste en betrokken collega met affiniteit van de bescherming van weidevogels en de
uitvoering van agrarisch natuurbeheer. Je vindt het leuk om dynamiek in werk te hebben met
afwisseling tussen buiten en binnen.
Lees hier de hele oproep.

Excursie Flevoland/ Oostvaardersplassen – 28-01 – Afd. Amersfoort

Sander Kole schreef:

Man Blauwe Kiekendief

Het Groene Huis in Amersfoort op zaterdagochtend. In de duisternis hebben zich bijna 20 deelnemers verzameld die meegaan Flevoland. Bekenden en onbekenden, ervaren en onervaren vogelaars…alhoewel? Vanwege de verwachte lage temperaturen zijn regenpakken, sneeuwbroeken en mutsen niet van de lucht. Dat maakt het soms moeilijk om elkaar te herkennen. Goed gemutst gaan we op stap. De eerste stop is in de ‘outback’ tussen Zeewolde en Lelystad. Op een plaats waar je als vogel en vogelaar op het eerste gezicht niets te zoeken hebt. Een biomassacentrale, meerdere windmolens, eindeloze vlaktes met raaigras en strak geploegde akkers. Maar niets is wat het lijkt. Midden in die woestijn ligt akkergrond die niet in productie is. Daar poppen vanuit het niets maar niet onverwacht de nodige roofvogels op: torenvalken, buizerds (donkere en lichte versie) en blauwe kiekendieven. Een blauwe kiek man en vrouw jagen ter plaatse en laten zich meer dan goed bekijken. Een echt feestje! Net als we besluiten te vertrekken komen honderden toendrarietganzen naar beneden om ter plaatse te foerageren. Iets verder weg vliegt zelfs een groepje kleine rietganzen langs. Een opening om te smullen.
Lees hier het hele verslag.

14 maart Presentatie over het functioneren van ecoducten

Wegen, kanalen, spoorlijnen en bebouwing hebben we nodig. Maar, ze zorgen ook voor versnippering van de overgebleven natuur. Hoe meer en hoe dominanter dit netwerk van hindernissen zich ontwikkelt des te heftiger wordt de isolatie van vele dierpopulaties. Deze isolatie tast de levensvatbaarheid van al die populaties aan en vroeg of laat sterft zo’n populatie dan uit.
Ecoducten – en andere vormen van ‘faunapassages’ – kunnen bij dergelijke infrastructurele barrières een oplossing bieden. Deze geven dieren immers de kans om de (spoor)weg veilig over te steken. Maar doen ze dat ook?  Werken ecoducten zoals ze bedoeld zijn? Hoe vaak maken dieren hier nu eigenlijk gebruik van? Hoe effectief zijn ze in het herstellen van de uitwisseling van dieren tussen populaties? En wat gebeurt er als ook mensen gebruik mogen maken van ecoducten?
Vragen die alle aan bod komen tijdens de presentatie van Edgar van der Grift, werkzaam als dierecoloog bij Wageningen Universiteit & Research.

Presentatie over het functioneren van ecoducten voor leden en belangstellenden
Door Edgar van der Grift, dierecoloog Wageningen Universiteit & Research
Dinsdag 14 maart 2023  20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Zalencentrum Nieuw Salem  De Lei 86 Driebergen

 

Excursieleiders gezocht!

Elke winter verzorgt Sovon een cursus water- en wintervogels. Ook dit jaar hebben we deze cursus weer gegeven. In maart sluiten we de lessenreeks af met een praktijkexcursie. Ons streven is om door het hele land excursies te organiseren waar de deelnemers hun opgedane kennis de afgelopen maanden in het veld kunnen toepassen. Voor deze excursies hebben we excursieleiders nodig. Er is een vergoeding van 50,- euro beschikbaar. Lijkt het jullie leuk om ergens in maart een excursie van ongeveer 3 uur te realiseren voor deze cursisten opzoek naar water- en wintervogels? De datum en locatie mag je zelf kiezen zolang het ergens in maart in de provincie Utrecht is. Er zijn natuurlijk een hoop mooie watervogelgebieden in jullie regio zoals de Waverhoek!

Groeten,
Hugo Wieleman
Medewerker communicatie & vrijwilligers
telefoon 024 7 410 410|06 37 40 71 06
e-mail: hugo.wieleman@sovon.nl