Ooievaars lijden onder nat weer

©GMD

Ooievaars

Van de site van SOVON:
Veel vogels zijn voor een goed broedsucces deels afhankelijk van gunstige weersomstandigheden. Zo ook de Ooievaar. De afgelopen voorjaren bestonden echter uit extremen: na enkele jaren van droogte, verzuipen we nu ineens in een uitzonderlijk nat en koud jaar. Hoe heeft de Ooievaar zich kunnen redden in deze ongewone omstandigheden?

Met veel nieuwe broedgevallen startte het jaar niet slecht voor de Ooievaars. Maar met name in mei, toen veel van de Ooievaars nog met kleine jongen zaten, sloeg het barre weer toe. Een voorbode van het natte en koude broedseizoen van 2021.

Onderkoeling

De Ooievaars ondervonden veel moeilijkheden door de uitzonderlijke weersomstandigheden dit jaar. Door alle regen in het begin van het broedseizoen werden de jonge kuikens te nat en te koud en de zelf ook kletsnatte ouders waren niet in staat de kwetsbare jongen goed op te warmen. Als gevolg van onderkoeling stierven veel jongen en mislukte een groot deel van de nesten.
Lees hier het hele artikel.

Vogelpracht

Van de site van SOVON:

Van 17 juli 2021 t/m 9 januari 2022 is er een prachtige vogeltentoonstelling in Teylers Museum te Haarlem. Sovon en Vogelbescherming werkten mee bij de samenstelling. Een absolute aanrader om af te reizen naar Haarlem; bovendien kunnen leden met korting naar binnen.

Vogels worden al eeuwenlang bestudeerd, afgebeeld en beschreven. De collectie vogelstudies in Teylers Museum is groot en bijzonder: de bibliotheek herbergt zeldzame boeken en de kunstcollectie bevat prachtige vogeltekeningen. Vogelpracht neemt een vlucht door de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie. De tentoonstelling laat je niet alleen kennismaken met de schoonheid en de rijkdom van de vogelwereld, maar toont ook de veranderde biodiversiteit ten opzichte van 200 jaar geleden.

The Birds of America

In de 19e eeuw gaan onderzoekers voor het eerst zelf de natuur in om vogels te bestuderen. Een belangrijk voorbeeld is The Birds of America, dat vanaf 1827 verschijnt en grote invloed krijgt op de manier waarop vogels worden bestudeerd en afgebeeld. Dit topstuk uit de tentoonstelling toont levensechte vogels die zo van het papier lijken te kunnen vliegen. Het boek is met 435 handgekleurde platen een van de grootste en kostbaarste publicaties ooit. Vogelonderzoeker en kunstenaar John James Audubon (1785-1851) zorgde hiermee voor vernieuwing, maar in de tentoonstelling is er ook aandacht voor zijn omgeving en voor zijn schaduwzijden, zoals de relatie met slavernij en verdenkingen van fraude.
Lees hier het hele artikel.

Koekoek vertrekt, Kleine Karekiet zingt stug door

Van de site van SOVON:

©GMD

Koekoek

Wie nu nog een Koekoek hoort, mag in zijn handjes knijpen. Het is zo’n beetje gedaan met het ‘gekoekoek’ van dit jaar. Volwassen Koekoeken vliegen weer zuidwaarts. Hun grote trektocht is begonnen terwijl ze waardvogels, zoals Kleine Karekieten, achterlaten met een monsterjong in hun nest.

Kleine Karekieten zijn regelmatig slachtoffer van de broedstrategie van de Koekoek, die zijn eieren in andermans nesten legt, waarna het Koekoeksjong meestal als enige jong overblijft. Een slimme strategie, want Kleine Karekieten hebben een lang broedseizoen. Zelfs eind juni kun je nog een ei kwijt in hun nest. Soms leggen de karekieten begin augustus nog eieren, maar dan zijn de laatste volwassen Koekoeken al een tijdje vertrokken. Hun uittocht naar tropisch Afrika begint eind juni al. Het geroep verstomt. In het riet kun je echter nog volop krassende karekietjes horen, en, als je heel goed luistert soms ook het polyfone gepiep van een Koekoeksjong. Wie meer wil weten van deze wonderlijke strijd tussen de Koekoek en zijn waardvogels, moet vooral De koekoek van Nick Davies lezen.
Lees hier het hele artikel.

Waar gaan de Visdieven naartoe?

Van de site van SOVON:

20 juni. Visdief N93 vertrekt uit de kolonie in het Hegewiersterfjild bij Harlingen. Koers: de Vlietstroom ter hoogte van de wadplaat Richel, tussen Vlieland en Terschelling. Hemelsbreed een dikke 25 kilometer vliegen om te gaan vissen voor een stel hongerige jongen.

Deze Visdief is één van de 29 vogels die begin juni in het Waddengebied zijn voorzien van een zender. In de afbeelding zie je de dagelijkse routes van drie van deze individuen. Ze worden gevolgd in het kader van het onderdeel ‘kennis vergaren en uitwisselen’ van Wij&Wadvogels.

Visdief N32 tijdens de vangst op Griend. Foto: Bram Ubels

Keuzes in het broedseizoen

Petra Manche, onderzoeker bij Sovon: ‘We hebben de Visdieven uitgerust met een GPS-zender die elke 40 minuten een locatie doorstuurt naar de ontvanger. Ze kregen de zender omdat we willen weten hoe ver ze moeten vliegen om voedsel te vinden, welke keuzes ze tussen zoet en zout water maken en of dat te maken heeft met de fase van het broedseizoen, de weersomstandigheden of het getij. We proberen ook met camera’s bij de nesten te zien welk voedsel ze aan hun jongen voeren.’
Lees hier het hele artikel.

Jonge vogels helpen in de huishouding

©Kat Bebbington

Helmklauwier

Van de site van Nature Today:
Jonge vogels ondersteunen ouders in het grootbrengen van jonkies, het verdedigen van het territorium en het beschermen van het nest tegen roofdieren. Dit sociale gedrag van bijvoorbeeld de muisvogel druist ogenschijnlijk in tegen de gangbare evolutietheorie: jonkies geven zelfs hun eigen voedsel aan jongere broertjes en zusjes. Zo blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research.

De beperkte beschikbaarheid van territoria speelt een grote rol in het sociale gedrag van de vogels. Van sommige soorten blijven de jongen daarom ‘thuis’. “Als je als jonge vogel goed meehelpt in de huishouding en verdediging, dan heb je later kans om een goed territorium te erven”, zegt onderzoeker Sjouke Kingma. “En als je in de toekomst het huis erft, zal je bij wijze van spreken eerder geneigd zijn om ook eens de kozijnen te verven”.
Lees hier het hele artikel.