Excursie Waverhoek 24-8 – afd. De Bilt/Zeist

Ron Keet schreef:

© Karin Overkamp

Lepelaar, Bergeenden en Groenpootruiter

Het is weer een bijna tropische dag in deze zomer waar hitterecord na hitterecord gebroken wordt. We  zijn met onze groep van 9 bijna de enige vogelaars . De eenzame stelstrandloper is met een groep grutto’s de dinsdag ervoor weggevlogen. Dit verklaart de nagenoeg lege parkeerplaats bij de ingang van het natuurgebied in de Mijdrechtse polder.  We zijn van tevoren gewaarschuwd dat er nauwelijks schaduw is en dat blijkt aardig te kloppen. De geur van watermunt is heerlijk en geeft enige verfrissing.
De wegblijvers hebben ongelijk gekregen, als we al vrij spoedig een drietal  -ondanks hun naam- toch prachtig groen en bruin gekleurde zwarte ibissen, wadend in het water aantreffen. We zijn op zoek naar de (doortrekkende) stellopers en dat gaat goed lukken. Uiteindelijk weten we er 13 op te sporen. We zien  groenpootruiter, watersnip, bontbekplevier, bosruiter, witgat, oeverloper, tureluur, grutto, zwarte ruiter, de bonte strandloper, de kemphaan, de wulp en de kievit.
Lees hier het hele verslag.

De Drieteenstrandloper heeft dribbelen tot kunst verheven

Aldrik Pot schreef:

© GMD

Drieteenstrandloper

Als er één vogel is die kan lezen en schrijven met de branding is het wel de drieteenstrandloper. Het vogeltje heeft dribbelen tot kunst verheven. Jaarrond is hij in Nederland te zien. In juni en juli zitten de meesten echter op de noordelijke toendra. En daar in het hoge Noorden houdt de drieteenstrandloper er een uiterst interessante voortplantingstrategie op na.
Na mijn vier maanden durende verblijf op Rottumerplaat zit ik thuis verwoed in mijn oude veldboekjes te bladeren. Wanneer heb ik voor het eerst bewust een drieteenstrandloper gezien? Ik kan het niet terugvinden, maar het kan niet anders dan dat het op Schiermonnikoog was. Ik kan het me echter niet herinneren en dat bevreemdt me want ik vind de drieteenstrandloper by far de grappigste kustvogel.
Bron: Het Friesch Dagblad
Lees hier het hele artikel.

Jonge Rode Wouwen vanaf uitvliegen gevolgd

Van de site van Nature Today:

© GMD

Rode Wouw

Sinds 2015 lijkt het aantal broedgevallen van Rode Wouwen in Nederland toe te nemen. Het is onbekend of deze toename een gevolg is van ‘overflow’ uit nabije buitenlandse populaties of voortkomt uit ‘eigen’ Nederlandse reproductie. Om hier antwoord op te krijgen is er een project gestart met het kleurringen en zenderen van jonge Rode Wouwen. De eerste gezenderde vogels zijn nu uitgevlogen.
Sinds 2010 komen Rode Wouwen in Nederland jaarlijks succesvol tot broeden en het aantal lijkt vanaf 2015 toe te nemen. De toename kan een gevolg zijn van ‘overflow’ uit nabije populaties in Duitsland of België, maar kunnen ook voortkomen uit ‘eigen’ reproductie van Nederlandse vogels. Om hier antwoord op te krijgen is er een project opgestart met het kleurringen en zenderen van jonge Rode Wouwen.
Lees hier het hele bericht

Pontische Meeuwen en karpers

Van de site van SOVON:
Soort in opmars profiteert van dode karpers in Oostvaardersplassen

© GMD

Pontische Meeuw

Net als in de vorige zomer zorgde de hitte van eind juli voor een opmerkelijk fenomeen. In de geïsoleerde wateren van de moerszone in de Oostvaardersplassen gingen karpers massaal dood, waarschijnlijk als gevolg van zuurstofgebrek. De dode vissen zijn een voedselbonanza voor grote meeuwen, waaronder tientallen Pontische Meeuwen.
Op zaterdag 3 augustus waren vooral in de Hoekplas van de Oostvaarderspassen veel Pontische Meeuwen te zien: wel 87 exemplaren. Sommige vogels gebruikten een dode karper als eilandje om op uit te rusten. Elders langs de Oostvaardersdijk en bij de Blocq van Kuffeler stonden ook nog eens zeker 19 soortgenoten. Andere grote meeuwensoorten waren nauwelijks bij de karpers te zien. Ze waren er wel, maar stonden (in lagere aantallen) vooral aan de buitenkant van de Oostvaardersdijk: 11 Geelpootmeeuwen, 18 Zilvermeeuwen en 20 Kleine Mantelmeeuwen.
Lees hier het hele artikel.

Jonge zeearenden vliegen, maar blijven bij broedgebied

De twee Flevolandse zeearendenjongen die dit voorjaar een GPS-zendertje kregen, zijn succesvol uitgevlogen. Dat zegt de Werkgroep Zeearend die de roofvogels volgt. De werkgroep bestudeert de gegevens van de GPS-trackers om meer te weten te komen over de vliegbewegingen en leefomgevingen van de arenden. Één van de arenden zit in de Leperlaarplassen in Almere, de andere heeft z’n nest bij het Spijkbos in Biddinghuizen. Wat de onderzoekers opvalt is dat ze vooral blijven vliegen rond het broedgebied. De twee vogels maakten ‘kleine reizen’ van zo’n zeven kilometer bij het nest vandaan. Volgens vloog de vogel uit de Lepelaarplassen twee keer richting de Oostvaardersplassen. De arend uit Biddinghuizen vloog nauwelijks richting de randmeren. De werkgroep geeft als verklaring dat dit komt door de drukke recreatievaart. De roofvogel uit het Spijkbos heeft al meerdere vluchten gemaakt over het agrarisch gebied van Dronten.
Het hele artikel: Omroep Flevoland – Nieuws – Jonge zeearenden vliegen, maar blijven bij broedgebied