Roofvogeltelling na 14 gebieden

Voor een volledig overzicht van de tellingen klik hier.

Tuinvogeltelling op komst: zo lok je ook de schuwe vogels

Uit het AD:

©GMD

Pimpelmees

Tienduizenden liefhebbers verschansen zich komend weekend achter de geraniums voor de Nationale Tuinvogeltelling. Hanne Tersmette van Vogelbescherming Nederland weet welke vogels je met welk voer lokt.
In een koude nacht verliest een klein vogeltje wel 10 procent van zijn lichaamsgewicht. In de winter kunnen vogels dus best een beetje hulp gebruiken. De dagen − waarin er voldoende licht is om eten te zoeken − zijn kort, de nachten zijn lang en koud. Zodra de zon opkomt, moet er meteen gegeten worden om aan te sterken. De vogels zullen dan ook dankbaar smullen van het voer dat jij ze aanbiedt. Vogels hebben even tijd nodig om een nieuwe voerplek te vinden. Begin vandaag nog met voeren om komend weekend tijdens de tuinvogeltelling zoveel mogelijk soorten te spotten. Ook de rest van het jaar mag je bijvoeren, maar wel als aanvulling op natuurlijke voeding. Zorg daarom voor genoeg bloemen en struiken in de tuin.
Lees hier het hele artikel.

Na het zien van deze foto’s kijk je nooit meer op dezelfde manier naar vogels

Uit het AD:

© Ruurd Jelle van der Leij

Velduil

Dat belooft natuurfotograaf en -filmer Ruurd Jelle van der Leij (36) uit het Friese Oosterwolde. De foto’s van zijn gevleugelde vrienden worden wereldwijd opgepikt. ,,Ze vliegen nu rond, zo hoort het ook.”
Al tien jaar lang maakt Van der Leij foto’s van vogels, van opzij en van voren. ,,Ik vind het vooral heel komisch om vogels op deze manier te fotograferen. Ik realiseerde me vanaf het begin dat de vogels er zo compleet anders uit zien. Vanaf dat moment besloot ik me erop te concentreren en ervoor te zorgen dat ik in elke serie minstens één frontaal zou hebben. Sommige vogels beginnen op boze vogels te lijken, sommige zien er grappig of zelfs belachelijk uit.”
Deze week bereikte zijn langlopende fotoshoot een hoogtepunt, nadat hij meerdere vogels in zijn eigen achtertuin kon vastleggen. Want dat is waar bijna alle foto’s zijn gemaakt, de achtertuin van de fotograaf in Oosterwolde. ,,Daar is het natuurlijk wel iets makkelijker om vogels te fotograferen, dan in de omgeving van bijvoorbeeld Rotterdam”, geeft hij toe.
Lees hier het hele verhaal.

Kanoeten bekijken als individu

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMDOnlangs promoveerde gedragsecoloog Eva Kok aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar kanoeten. Ze richtte zich hierbij vooral op de ontwikkeling van individuele migratie-routines. Ofwel, hoe vliegt een kanoet elk jaar van noord naar zuid en weer terug en welke keuzes maakt hij of zij daarbij.

Waarom ben je voor je trekvogelonderzoek bij de kanoet uitgekomen?
“Kanoeten zijn echte lange afstandstrekkers. Ze broeden in Noord-Arctische gebieden en overwinteren in Europa, bijvoorbeeld in de Waddenzee. Maar er zijn ook exemplaren die doorvliegen naar Zuid-Afrika. Door mijn onderzoek wilde ik meer inzicht krijgen in de individuele keuzes die kanoeten maken qua trekroute en overwinteringsplek.”

Hoe ben je achter de individuele ‘vluchtgegevens’ van kanoeten gekomen?
“De afgelopen jaren hebben we vanuit het NIOZ op Texel verschillende kanoeten uitgerust met een lichtgewicht satellietzendertje. Hierdoor hebben we de exacte vliegroutes en verblijfplaatsen kunnen vastleggen. Kanoet Paula hebben we hierdoor twee jaar op de voet kunnen volgen.”
Lees hier het hele artikel.

Friesland moet bezwaar tegen afschot ganzen opnieuw beoordelen

© GMD

Brandganzen

Van de site van de Vogelbescherming:
De rechtbank Noord-Nederland heeft het beroep van Vogelbescherming Nederland gegrond verklaard tegen het grootschalig afschot van overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen in Friesland. De rechtbank draagt de provincie Friesland op om de bezwaren van Vogelbescherming opnieuw te beoordelen. Het afschot van maximaal 150.000 ganzen gaat helaas gewoon door: de rechter zag geen aanleiding om dat voorlopig te stoppen.

Grootschalig afschot in plaats van winterrust
De provincie Friesland heeft enige jaren geleden de zogenoemde ‘winterrust-regeling’ voor ganzen afgeschaft. In plaats daarvan worden elke winter enorme aantallen ganzen afgeschoten. Zo mochten er in afgelopen winters jaarlijks maar liefst 200.000 ganzen worden gedood, waaronder 100.000 brandganzen, 25.000 grauwe ganzen en 75.000 kolganzen.
Dit jaar is dat aantal voor de kolgans verlaagd tot 25.000, van de andere soorten zijn de quota hetzelfde gebleven. In totaal mogen er dit jaar dus maximaal 150.000 ganzen van drie soorten worden geschoten. In de praktijk wordt dat aantal niet gehaald; er worden per jaar ongeveer 50.000 ganzen geschoten, vooral kolganzen. Dat doet echter niets af aan het feit dat het wél is toegestaan om veel meer ganzen te schieten. Vogelbescherming vindt dat onacceptabel.
Lees hier het hele bericht.