4 oktober 2022 – Natuurlezing door Luc Hoogenstein

© Luc Hoogenstein

Vuurwantsen

Mijn 1000 soortentuin – over alles wat daar vliegt, kruipt, loopt, zwemt en
groeit

Bioloog Luc Hoogenstein stond op 1 januari 2021 voor een bijzondere
uitdaging: hij ging proberen om 1000 dier- en plantensoorten in en om zijn
huis te vinden. Dat huis staat niet midden in een natuurgebied, maar is een
rijtjeshuis in Utrecht. Een jaar lang volgde Luc de natuur in zijn tuin, in
huis, op het balkon en op de stoep, en ontdekte dat de stad een zeer
gevarieerde dieren- en plantenwereld kent.
Lees hier de volledige aankondiging.

Excursie Groene Jonker 25-09 – afd. Nieuwegein-IJsselstein

Chris Kling schreef:

© Tanja Hudepohl

Waterral

De mist hangt nog laag boven de weilanden als we steeds dichter bij de Groene Jonker aankomen. Er heerst nog een serene rust op deze vroege zondagmorgen. Terwijl de fazanten nog druk aan het kibbelen zijn, maken wij ons op voor de wandeling. We zijn blij verrast als we drie wulpen zien vliegen. Deze zijn nog amper voorbij als er iets blauws met wit op ons af komt afvliegen. We kijken elkaar aan. Een korte blik is genoeg en we weten het zeker: KLM. Er zouden er nog velen laag over komen vliegen. Wat verderop staat een veldje vol met grote parasolzwammen. De roodborsttapuit laat zich maar heel even zien. Lang genoeg totdat hij zeker wist dat hij ook op ons lijstje voor zou komen. Verderop dienen zich de eerste lepelaars van deze dag aan. Een klein groepje vliegt even sierlijk als altijd aan ons voorbij. Gewoon genieten.
Lees hier het hele verslag.

Excursie de kop van Noord Holland 18-09 – afd. Utrecht-stad

Guus Peterse schreef:

©Toon Vernooij

Grauwe Franjepoten

Ik geloof niet dat het vandaag langer dan een minuut aaneen droog is geweest. De hevige noordwester blies de ene bui na de andere over ons heen en tussendoor regende het zachtjes. Toch hadden de vele thuisblijvers meer dan ooit ongelijk. Dat ongelijk tekende zich al af toen we nog maar net op de nieuwe zeewering bij Camperduin stonden. Nog voor de eerste bui, die zich aan de horizon al aankondigde, vloog vlak onder ons langs de eerste jager van de dag. Het was een donker ding met nauwelijks zichtbare witte flashes op de vleugels. Dat wijst op kleinste maar bij nader inzien blijkt een donkere juveniele kleine nog niet helemaal uitgesloten.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Groene Jonker 04-09 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

©GMD

Watersnip

De lange droge en hete zomer is intussen meer dan een mediterrane knipoog. De provençaals gele wegbermen deden ons voor onze veenmoerassen het ergste vrezen en we kregen half gelijk. Vier dagen voor de excursie – voor de zekerheid enige inspectie vooraf – stond het riet hoog en fier. De vlaktes ertussen waren groen als grasland. We kenden die vlaktes van vroeger als watervlaktes. Veen droogt hier beschaafder uit dan klei; niet van die grote dramatische scheuren in de grond, maar nog gastvrij, grasrijk groen. Nog wel.
Donkere veenranden langs de rietvelden en soms slikkige zandplaatjes waren in de buurt van de Hogedijk een domein van krakeend, wintertaling een enkele wilde eend en ijverig prikkende watersnippen.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Biesbosch/Noordwaard 03-09 – afd. De Bilt/Zeist

Peter Dral schreef:

©Janny Vermolen

Slechtvalk

Zaterdag 3 September was het dan zover. Na een zomerpauze van een paar maanden gingen we als afdeling De Bilt/Zeist weer op excursie. Bestemming: De Biesbosch/Noordwaard, weersverwachting 27 graden Celsius, deelnemersaantal 10 (incl. de 3 coördinatoren). De vogel verwachtingen waren goed, ook omdat de week ervoor de afdeling Utrecht Stad veel verschillende soorten had gezien. Na ongeveer 40 minuten rijden kwamen we aan op onze eerste stop aan de Bandijk in Werkendam. We waren nog niet uitgestapt of we kwamen al oren en ogen tekort. Binnen een half uur werd er een heel palet aan soorten ‘gescoord’, waaronder Purperreiger, IJsvogel, Tapuit, Zeearend en Visarend. Het begin kon niet beter. Na dit hectische eerste half uur zijn we naar de waterkant gewandeld waar we onder andere vele watervogels zagen (Krakeend, Wintertaling, Watersnip, Kemphaan etc.).
Lees hier het hele verslag.