Excursie Texel 12 mei 2019 – afd. Utrecht-stad

Morinelplevier

Een klassiek verhaal eindigt natuurlijk met zijn hoogtepunt, de climax, de apotheose. Wij deden het omgekeerd: wij begonnen met het hoogtepunt. Even voor negen uur waren we op Texel aangeland en daarna waren we meteen naar de Muyweg gereden, waar ons hopelijk de morinellen zouden wachten. En waar ons inderdaad de morinellen wachtten. Morinellen in overvloed. Nooit eerder zag ik er zoveel bij elkaar en nooit eerder zag ik ze mooier dan deze ochtend. Al meteen zagen we een groepje van negen prachtig dicht langs de weg. Net te vlug gingen die er vandoor maar daarna ontdekten we er steeds meer op de kale akker. Alles bij elkaar telden we er zeker dertig. Sommige ook weer tamelijk dicht langs de weg. En wat ook telde: het was nog betrekkelijk vroeg en dus betrekkelijk koel, dus nog niet die trillende lucht die het kijken naar morinelplevieren op Texel vaak zo frustrerend maakt. Nee, onbelemmerd konden we genieten, vooral van de vrouwtjes die bij morinelplevier het meest bezienswaardige geslacht zijn. Ze waren een lust voor het oog.
Lees hier het hele verslag.

De eerste gierzwaluw

Van de site van Nature Today

© GMD

Gierzwaluw

De eerste gierzwaluw van het jaar: voor veel mensen een ontroerend moment. Wat zijn het toch eersteklas blijheidsbrengers, met hun poten waarmee ze niet kunnen lopen en hun leven hoog in de lucht. Vindt u er een die op de grond terechtkwam? Gooi hem dan niet meteen terug de lucht in. U helpt ze beter op andere manieren.
Tranen in de ogen bij het horen van de eerste gierzwaluw. Ze zijn weer bij ons, ze hebben het gered, de winter ligt achter ons en betere tijden breken aan. Na het zien van het eerste kleine sikkeltje in de lucht in de avondzon, gaat het hard. Vanaf nu zijn ze terug! Het herkenbare ge-schrie zal vanaf nu weer over de daken gieren.
Recordbreker
Gierzwaluwen zijn ontroerende vogels, met hun onvoorstelbare leven in de lucht. De eerste vier jaar van hun leven vliegen ze zelfs non-stop! En dat levert duizelingwekkende records op.
Huiver mee:

Het gaat slecht met een van de grootst denkbare thrills in het vogelaarsbestaan

Uit Trouw:

© Pavel Tomkovitsj

Lepelbekstrandloper

Een lepelbekstrandloper in het broedgebied op de toendra van Tsjoekotka, in het uiterste noordoosten van Rusland.
De lepelbekstrandloper is een superzeldzaam vogeltje dat migreert tussen Siberië en Thailand. Kunstgrepen moeten het beestje, formaat mus, voor de ondergang behoeden.
Steltlopers zijn er te over op de uitgestrekte zoutpannen van Pak Thale, aan de Thaise kust. Hier een lepelbekstrandloper vinden, vereist een scherp oog en bovenal veel geduld, zelfs als je weet dat hij er ook daadwerkelijk zit.
Een groep vogelaars onder aanvoering van de Nederlandse reisleider Laurens Steijn heeft uiteindelijk beet. “Niet alle zoutpannen kun je goed overzien, of je hebt slecht licht. Het duurde wel een paar uur voor we de eerste keer een vogel zagen”, aldus Steijns opgetogen relaas. “Je weet dat dit de enige plek op de reis is waar je kans maakt op een lepelbek, dus als het lang duurt begint het toch een beetje spannend te worden.”
Lees hier het hele bericht.

 

Knop om voor weidevogels

Van de site van boerderij.nl:

©GMD

Tureluur

Gerwout Netjes heeft voor 22% van zijn areaal zwaar natuurbeheer ingepast in zijn bedrijfsvoering. Het doel is het aantal weidevogels in stand te houden of zelfs te laten toenemen.
Het bedrijf van Gerwout Netjes ziet eruit als ieder ander melkveebedrijf. Niets wijst direct op de inspanningen die hij verricht om de weidevogels op zijn bedrijf en in het omringende gebied te beschermen en ruimte te geven. Toch is hij daar intensief mee bezig. Zo is hij bestuurslid van Collectief Eemland, een groep die zich inspant om de dalende weidevogelstand tegen te gaan en zelfs mogelijk in het gebied wil laten groeien.

Kwart areaal in zwaar beheer
Bijna een kwart van zijn areaal ligt in zwaar beheer. Dat omvat nestbeheer, plasdrasgebieden, kruidenrijk gras en uitgestelde maaidatum. Vrijwilligers tellen de nesten en houden de weidevogelstand bij. Volgens Netjes is het beheer prima inpasbaar in de bedrijfsvoering. “Wij zijn sinds 2010 op dit bedrijf. In Kampen, waar we vandaan komen, hadden we ook wel wat natuurbeheer, maar hier is dat uitgegroeid.” Bij de bedrijfsovername waren er nog lopende contracten. “Dan kom je er meer mee in aanraking en dat groeit dat van lieverlee ook uit.” Volgens Netjes moet bij veehouders die ermee willen starten de knop om. “Je gaat van productief gericht bezig naar een andere invulling van je percelen. Je creëert een biotoop waarin weidevogels goed uit de voeten kunnen.” Dat betekent dat ze de ruimte hebben om te nestelen en hun kuikens kunnen grootbrengen.
Lees hier het hele artikel.

Provincie Utrecht zoekt groene ideeën voor natuurinclusief bouwen

De provincie Utrecht zoekt voor natuurprijs Groene Kroon 2019 goede groene initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit in en rondom de bebouwde omgeving van de provincie. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Heb jij ook een goed initiatief? Doe dan mee aan natuurprijs Groene Kroon en maak kans op de prijs ter waarde van 6.000 euro.

De provincie wil de achteruitgang van biodiversiteit in bebouwd gebied keren. Met deze prijs wil de provincie de uitvoering van nieuwe initiatieven stimuleren, om zo de bijzondere Utrechtse natuur te beschermen.
Verdere informatie vind je hier.