Spreeuw op één bij vogelteldag

Vogelbescherming Nederland:

© GMD

Spreeuwen

Tijdens de internationale vogelteldag de Euro Birdwatch, afgelopen zaterdag, is de spreeuw het vaakst geteld. In totaal vlogen er 159.905 spreeuwen over ons land. De kolgans eindigde op de tweede plaats, gevolgd door de vink. In heel Europa gingen vogelaars naar buiten om de najaarstrek in kaart te brengen.
In oktober komt de vogeltrek altijd goed op gang. Vogels uit het noorden en oosten van Europa reizen af naar ons land. Een deel van deze vogels blijft hier om de winter door te brengen. De rest trekt verder naar warmere oorden, samen met vogels die in ons land gebroed hebben. Door het heldere weer was de najaarstrek zaterdag goed te zien. Daardoor werden er op de 160 telposten in totaal wel 566.813 vogels geteld, verdeeld over 208 soorten.
Het is de 24e keer dat Vogelbescherming de Euro Birdwatch in Nederland organiseert.
Lees hier het hele bericht.

Spreeuwen in Europa, niet overal achteruit

Van de site van SOVON

© GMD

Spreeuw

De achteruitgang van Spreeuwen trok afgelopen decennia veel aandacht. In Ornis Fennica verscheen recent een artikel waarin Europa-breed wordt ingegaan op aantalsveranderingen. Veel afnames, maar niet overal.

In eerdere studies bleek dat de dichtheid van Spreeuwen in boerenland vooral wordt bepaald door de aanwezigheid van grasland dat intensief door koeien of paarden wordt begraasd. Daarom probeerden de auteurs de trends van broedende Spreeuwen te koppelen aan de oppervlakte weiland en de aanwezigheid van vee. Vogels broedend in bossen of urbaan gebied bleven buiten beschouwing.
Lees hier het hele artikel.

Vogeltrek kijken?

Kraanvogels

Van de site van de vogelbescherming:
Het blijft vaak een beetje stiekem gebeuren, toch is de halfjaarlijkse vogeltrek een volksverhuizing die z’n weerga niet kent. In dit stuk geven we tips hoe je elk weertype tot je bondgenoot kunt maken om veel trekvogels te zien. Op één enkele dag kunnen meer dan anderhalf miljoen vogels door Nederland passeren. Een goede kijkplek maakt het verschil.

Zonovergoten dag: zweefvliegers

Vanaf eind augustus tot eind oktober loont het om op een mooie, strakblauwe dag op zoek te gaan naar hoge punten in het landschap. De Veluwe, de Sallandse Heuvelrug, het Montferland, de Brabantse Wal – allemaal plekken waar je een bovengemiddeld grote kans maakt om grote groepen roofvogels te zien. Roofvogels en andere grote vogelsoorten maken gebruik van opstijgende warme lucht (thermiek) om hoogte te maken en in lange glijvluchten door te reizen naar de volgend thermiekbel. Met minimale inspanning een maximaal resultaat. De beste plekken zijn verrassend makkelijk te vinden: overal in Nederland waar je zweefvliegvelden hebt, vind je geschikte plekken voor het bekijken van roofvogeltrek. Wat kan je verwachten? Een groep van tientallen buizerds, maar ook wespendieven, rode wouw en visarend. In het oosten van het land behoren ook kraanvogels tot de mogelijkheden. Spannend dus, en top-omstandigheden voor een goede dag erop uit.
Lees hier het hele artikel.

Een stroom van zwijgende Gaaien

Van de site van SOVON:

© GMD

Gaai

Eens in de zoveel jaren is het zover: een invasie van Gaaien. Dit najaar heeft al bijzondere momenten opgeleverd op de trektelposten en daarbuiten, met ongekende aantallen.
Gaaien op trek zijn een koddig maar ook indrukwekkend gezicht. Je ziet gewoon dat ze gemaakt zijn om van boom tot boom te vliegen, en niet voor de lange afstanden. Als ze voor hen enge barrières moeten oversteken – grote wateren, open landschap – gaan ze meteen de hoogte in. Vaak een ketting vormend, met flinke onderlinge afstand, zwoegen ze enigszins onbeholpen voort. Sommige met proviand bij zich in de vorm van een eikeltje.
Lees hier het hele artikel.

Excursie IJdoornpolder 15-09 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Baardman

In de frisse ochtend, de nachten worden langer en zijn al bijna even lang als de dagen, lieten we ons door de navigatie naar de Schellingwouderbrug praten. Deze groene IJkant van Amsterdam is altijd weer verbazend door de aanwezigheid van groen nat land en stadse bouw in elkaars invloedsfeer. Om dit dorpse te benadrukken was er op de klinkerweg binnen het bebouwde lint van Durgerdam een show van ijverig zoekende huismussen alsof paard en wagen net gepasseerd waren. De klinkerweg, of liever de vorenruïne die ervan rest mag zo op de werelderfgoedlijst. Elke klinker hoort bij een ander patroon dan z’n buur.
We wandelden het asfaltweggetje aan de andere kant van de dijk af naar het kijkscherm, waar we het pingelend stijgen en dalen van kleine wolkjes baardman boven de rietvelden van zeer nabij meemaakten.
Lees hier het hele verslag.